Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri ile Dış Ticarette Finansman Yöntemleri Semineri

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

2013 YILI EĞİTİM PROGRAMLARINA

DIŞ TİCARETTE ÖDEME VE TESLİM ŞEKİLLERİ İLE DIŞ TİCARETTE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

SEMİNERİ İLE BAŞLADI

Değerli Basın Mensupları;

Bilindiği üzere, 2023 yılında ülkemiz ihracatı için 500 ve bu paralelde Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatı içinde 10 milyar DOLAR olarak belirlenen hedefe ulaşmada ihracat pazarlamasını ve operasyonunu her aşamada başarı ile gerçekleştirilebilecek yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır.

Bu çerçevede, Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği olarak Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2013 yılı faaliyet programı çerçevesinde birbiri ile konu irtibatlı, ardışık ve seri halinde eğitim seminerleri düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu seminerlerden ilki olan "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri ile Dış Ticarette Finansman Yöntemleri” programı 6 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, firma temsilcileri, ihracat operatörleri, finans sorumluları, nakliye/lojistik departmanlarında görevli personellerinden oluşan 60 temsilcinin katılımıyla düzenlenen programda katılımcılara dış ticarette ödeme şekilleri, teslim şekilleri ve finansman modellerine göre maliyet ve risk sorumlulukları konularında bilgiler aktarılmıştır.

Günümüzde uluslararası ticarette en önemli rekabet enstrümanı olan bilgiye ulaşma ve eğitim konusunda Kurum olarak ihracatçılarımıza ve bu mesleğe adım atmak isteyen isteyen genç kardeşlerimize daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da her türlü desteği vermeğe devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Fotoğraflar