BÖLGE İHRACATI %8 ARTTI

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 Milyar 162 Milyon 258 Bin 626 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 artış yaşanmıştır. 2023 yılı 10 aylık döneminde bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 882 Milyon 625 Bin doları Trabzon ilimizden, 186 Milyon 963 Bin doları Rize ilimizden, 52 Milyon 779 Bin doları Artvin ilimizden ve 39 Milyon 891 Bin doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 8 artış yaşanırken, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 10, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 30 oranında düşüş görülmektedir.

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

  • 444 Milyon 884 bin 505 dolar ile Fındık,
  • 183 Milyon 127 Bin 254 dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri,
  • 174 Milyon 176 Bin 273 dolar ile Yaş Meyve Sebze,
  • 134 Milyon 3 Bin 796 dolar ile Maden ve Metaller,
  • 35 Milyon 692 Bin 321 dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 136 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 15, İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 21 ve Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 1 artış yaşanmıştır.            

İhracat yapılan ülkelerden Fas, İran, Finlandiya ve Malezya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar (Burma), Togo ve Madagaskar olmak üzere 12 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında yaşanan maliyet artışları, ihracatçımızın rekabet imkanını olumsuz olarak etkilemiş ve bu durum da ihracatımızın artış hızını düşürmüştür. Dünya piyasalarında yaşanmakta olan talep daralması birçok pazardaki rekabet şartlarını zorlaştırmakta, ancak fiyat avantajı ile piyasalara giriş yapabilen firmalar müşterilerini elinde tutabilmektedir. Bu yoğun rekabet ortamında girdi maliyetleri yönünden ihracatçımızın desteklenmesi ihracatımızın sürekliliği ve pazar paylarımızı koruyabilmek adına büyük önem ihtiva etmektedir.

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriş yaptığımız bu dönemde, ülkemiz ihracatının üretim odaklı ve yüksek teknoloji ihtiva eden sanayi yapısına dönüş yapması bunun içinde üretime sanayiye dönük yeni teşvik politikaları ile ivme kazandırılması gerekmektedir. Yüksek katma değerli sanayinin yurt sathına dengeli bir şekilde yayılmasının sağlanması için özellikle yatırım arazisi kıtlığı bulunan Doğu Karadeniz Bölgemizde ve Trabzon ili özelinde, TOKİ tarafından, yatırımcıların yatırım yapabileceği, fabrikasını kurabileceği, yeni organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri kurularak yatırımcılara belli bir ödeme planı ile tahsis edilmesini talep etmekteyiz.

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.  

Saffet KALYONCU

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı