AZERBAYCAN'A İHRACATIN LİDERİ RİZE İLİ OLDU

2021 yılında Karadeniz Bölgesindeki 17 İl'den Azerbaycan'a 45 Milyon 203 Bin 955 $ tutarında ihracat gerçekleştirilerek, yapılan ihracatta %14 oranında artış yaşandı.

Bölgeden Azerbaycan'a en fazla ihracat gerçekleştiren Rize ili oldu. Rize ilinden Azerbaycan'a 8 Milyon 210 Bin 449 $ tutarında ihracat gerçekleştirilir iken, ikinci sırada yer alan Trabzon ilinden 6 Milyon 565 Bin 244 $ tutarında ihracat gerçekleştirildi.  

Trabzon ve Rize illerinden Azerbaycan'a ağırlıklı olarak inşaat ve yapı malzemeleri ile kimyevi ürünler ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden ise 2021 yılında Azerbaycan'a 2 Milyar 026 Milyon 371 Bin 621 $ tutarında ihracat gerçekleştirilerek, artış oranı bir önceki yıla göre %9 olarak gerçekleşti.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN; kardeş Türk Cumhuriyetlerinden olan Azerbaycan'a Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin yakınlık avantajı olmasına rağmen toplam ihracattan sadece % 1 civarında pay alınmasının bu pazarın yeterince değerlendirilemediğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, Bölge firmalarının özellikle inşaat malzemeleri, makine ve işlenmiş gıda ürünlerinde Azerbaycan pazarını değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yaptı. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı GÜRDOĞAN; aynı kültürü paylaştığımız ve aynı kökten geldiğimiz kardeş ülke pazarının önemli potansiyeller ihtiva ettiğini, üst düzeyde müşteri memnuniyeti, kurumsal firma kültürü ve pazarda kalıcı olmayı sağlayacak pazarlama teknikleri ile Azerbaycan pazarına yoğunlaşıldığında Bölge firmalarının bu pazara rahatlıkla giriş yapabileceklerini belirtti. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerde ortaya çıkan yoğun yapılaşma faaliyetlerinin, inşaat ve yapı malzemeleri sektörü açısından önemli fırsatları gündeme getirdiğini ve çok kolay ulaşım imkanları bulunan Azerbaycan'a pazar araştırması desteği kapsamında yapılacak ziyaretlerle bu potansiyelin yerinde görülmesi sonucu yeni iş fırsatlarının ortaya çıkacağına değindi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak, ihracatçılara pazar analizi, bilgi desteği ve devlet yardımları destekleri konularında her türlü desteği verdiklerini de hatırlatan GÜRDOĞAN; firmalardan talep olması halinde bölge iş insanları ile Azerbaycan'a yönelik ticaret heyetleri programları düzenleme konusunda da hazır olduklarının bilinmesini istedi.