AVRUPA ÜLKELERİNDE ÜRETİMİN YAVAŞLAMASI FINDIK İHRACATINA DA YANSIDI

1 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022/2023 Fındık ihraç sezonunun geçen 2 aylık döneminde Ülkemizden 56.763 Ton karşılığı 314 Milyon 953 Bin 824 dolar fındık ihraç edilmiş ve 2 aylık sezonda yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı sezonuna göre miktarda % 18 ve değerde de %30 oranında düşüş görülmektedir.

Yıllık bazda yapılan ihracatta ise Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde 239.934 Ton karşılığı fındık ihraç edilerek karşılığında 1 Milyar 325 Milyon 828 Bin 762 dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Yıllık bazda yapılan fındık ihracatımızda da geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre miktarda %6 oranında ve değerde de %23 oranında düşüş yaşanmaktadır.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet CİRAV; özellikle Avrupa Ülkelerinde yaşanmakta olan enerji krizi ve resesyon nedeniyle imalatçı firmaların üretimlerini kısması, kapasitelerini azaltması ve bir kısım firmalarının da maliyet artışları nedeniyle üretimini tamamen durdurması nedeniyle, tüm ürünlerde olduğu gibi fındığı hammadde olarak kullanmakta olan imalatçıların alımlarını durdurması, stok yapmaması ve bir kısmının da siparişlerini azaltmasına bağlı olarak bu durumun fındık ihracatımıza da yansıdığını belirtti.  Fındık sektörünün en büyük pazarı olan Avrupa Ülkelerinde bu durumun yıl sonuna kadar süreceğini ifade eden CİRAV, 2023 yılının ilk aylarından itibaren piyasaların bir nebze de olsa canlanmaya başlayacağını, tüm ülkelerin artan enflasyonu kontrol altına alması ve enerjide arz güvenliği sıkıntısının ortadan kalkması ile bu durumun ihracatımıza da olumlu yansıyacağını belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet CİRAV; Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatı hakkında bilgi vererek, sezonun ilk 2 ayında Trabzon ilinden 18.934 Ton karşılığı 106 Milyon 143 Bin 959 Dolar fındık ihraç edildiğini ve geçen sezona göre de ihracatta miktarda %11 ve değerde de %26 oranında düşüş yaşandığını, Yıllık bazda yapılan fındık ihracatında ise 2022 yılı ilk 10 ayında Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatının 81.579  Ton karşılığı 405 Milyon 190 Bin 268 Dolar fındık ihraç edildiğini ve yapılan ihracatta bir önceki yılın 10 aylık dönemine kıyasla miktarda %6 ve değerde de %34 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet CIRAV; fiyatlarda yaşanan düşüşlerin tamamen talep kaynaklı olduğunu, sezon başında rakip ülkelerden de fındık sevkiyatının yapılması yanında Avrupa Ülkelerindeki müşterilerin üretimi kısması ve alımları azaltmasının fiyatlarda ister istemez baskı oluşturduğunu belirtti.

Sayın CİRAV; bu dönemde sektörün desteklenmesinin çok önemli olduğunu, özellikle Eximbank orta vadeli döviz kredilerine erişimin kolaylaştırılması, ihracata yönelik kredilerde genişleme yapılması ve artan enerji ve işletme maliyetleri açısından imalatçı ihracatçılara destek verilmesinin gerektiğini belirtti.