2024 YILI İLK 2 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN 27 ÜLKEYE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YAPILDI

2024 YILI İLK 2 AYINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN 27 ÜLKEYE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YAPILDI

2024 Yılı ilk 2 ayında Doğu Karadeniz Bölgesinden 27 Ülkeye 68 bin 987 Ton karşılığında 32 milyon 347 bin 502 $ lık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ilk 3 Ülke Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Almanya oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatının yeni yıla sancılı başladığını, Ülkemiz tarafında enflasyon oranlarına bağlı olarak girdi fiyatlarında ve işçilik ücretlerinde yaşanan yüksek oranlı artışlara bağlı olarak, ihracatçının rekabet gücünü zayıflattığını ve bir çok ülkede geleneksel müşterilerimize dahi rekabetçi fiyat sunulamaması nedeniyle  pazarların rakip ülkelerin eline geçmeye başladığını belirtti. Kalyoncu, bütün bu maliyet artışları yanında Ülkemizde kamu kurumlarından alınan izinler için ödenmekte olan döner sermaye ve analiz ücretlerine yüzde yüz üzerinde zam yapılması, ilgili Bakanlıkların ürünleri hasat öncesinde üretici nezdinde kontrol etmesi gerekirken, bütün sorumluluğu ürünü satın alıp ihracat aşamasına getiren ihracatçıdan talep etmesi, ihracatçının büyük mağduriyetine neden olarak ihracata olumsuz yansımalarının olduğunu belirtti.   

Üretim aşaması ve üretici nezdinde Bakanlıklarca gerekli kontrollerin yapılmaması bunun yerine ihracatın gerçekleştirilmesi aşamasında kontrol uygulamasının hiçbir ülkede bulunmayan akla ziyan bir uygulama olduğuna değinen Kalyoncu bu tür ihracatçıyı mağdur eden uygulamalara Tarım ve Orman Bakanlığının son vermesi gerektiğini, kontrolün hasat aşamasında tarla, sera ve bahçelerde yapılması gerektiğini talep etti.

Bu tür uygulamaların sorunu çözme yerine ihracatçıyı mağdur ettiği ve Ülkemizin önde gelen ihracatçı Ülke olma potansiyelini kaybetmesine neden olduğu hususlarına değinen Kalyoncu, maalesef önemli bir yaş meyve sebze üreticisi olan Türkiye'nin yapılan yanlış bürokratik uygulamalarla önümüzdeki yıllarda ihracatın gerileme eğilimini sürdürmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Kalyoncu, Ülkemiz için stratejik sektör olması yanı sıra alt sektörlerle birlikte en çok istihdamı sağlayan Tarım sektörünün, bütün ülkeler tarafından önemine binaen hassasiyetle korunduğu bu çerçevede de ihracatın daha da artabilmesi için ihracatçıya rekabet imkânı kazandıracak uygulamalar ihdas edilmesi gerektiğini belirtti. 

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu; Tüm dünyanın önündeki en büyük tehdit olan küresel ısınmanın tarım sektörü üzerinde yapacak olduğu üretim kayıpları tehlikesini görüp, şimdiden tarım sektörüne pozitif ayrımcılık uygulayan politikaların ihdas edilmesi, yaş meyve sebze üretimini daha da teşvik edecek politika ve destekleme modellerinin  uygulanması yanında, Kamunun sadece ihracatçıdan para almak için ihdas ettiği gereksiz bürokratik uygulamaların ortadan kaldırılmasını, güvene dayalı ve günümüz teknolojik imkanları ölçeğinde uygulamalar tesis edilmesini  talep etti.

Üretici ve ihracatçıyı gereksiz bürokratik uygulamalarla mağdur etme yerine; nüfusu bitme aşamasına gelen ve hiçbir üretimin yapılmadığı köylerin yeniden cazip hale getirilmesini sağlayacak politikaların ortaya konması, üretim için köye dönüşü teşvik edici destek enstrümanlarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kalyoncu, şu anda üreticinin de ihracatçının da en çok etkilendiği alanın bürokrasi ve  girdi maliyetlerindeki yüksek oranlı artışlar olduğunu ve buna yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.