2019 YILI İLK ÇEYREĞİNDE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT RAKAMLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

2019 YILI İHRACATINDAKİ YÜKSELİŞ

DEVAM EDİYOR.

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının ilk çeyreğinde ayında 350.170.368 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2019 yılı Ocak-Mart ayı ihracatı 299.460.719 USD olarak gerçekleşmişti) göre % 17 oranında bir artış yaşanmıştır. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

Ocak-Mart

2018 ($)

Ocak-Mart

2019 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

259.111.912

286.547.371

10,6

Rize

24.438.695

33.500.366

376

Gümüşhane

2.896.309

20.560.319

610

Artvin

13.013.802

9.562.310

-26,5

TOPLAM

299.460.719

350.170.368

17

olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2019 yılı ilk 3 ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; %34artış ve 218.163.422 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, %158 artış ve 42.168.039 USD tutarındaki ihracatla Madencilikürünleri ikinci sırayı, % 28 oranındaki düşüş ve 39.674.313 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2019 Ocak-Mart döneminde 101 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla;İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yönelik ihracatımızda % 164ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızda ise % 221oranında büyük bir artış yaşanmıştır.

2019 yılı ilk 3 ayında emtia fiyatlarında görülen artışa bağlı olarak, Bölgemizden yapılan madencilik ürünleri ihracatının artması Bölge ihracatımıza da artış olarak yansımıştır. Trabzon ilimizden yapılan fındık ihracatındaki %34oranındaki artış ise aynı şekilde ihracatımızın artışına önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanında, yaş meyve sebze sektörü ihracatımızda Rusya piyasasında yaşanan sorunların devam etmesi, hava şartlarına bağlı ürün rekoltelerindeki düşüler nedeniyle meyve sebze fiyatlarındaki artışlar, yaş meyve sebze ihracatımızı olumsuz olarak etkilemiş ve tüm sektörlerde ihracat artışı yaşanmasına rağmen, Bölgemizden yapılan yaş meyve sebze ihracatımızda düşüşlere sebebiyet vermiştir.

Gümüşhane il ihracatımızdaki yüksek oranlı artış, bu ilimizden yapılan madencilik ürünleri ihracatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Bölge illerimiz ihracatında artış yaşanmasına rağmen, Artvin ilimiz ihracatında yaşanan düşüşün en önemli nedeni Artvin ilimizin en büyük ihraç pazarı olan Gürcistan'a yönelik ihracatımızdaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Özellikle Artvin ilimizden Gürcistan'a ihraç edilen çimento ihracatımıza yönelik Gürcistan Hükümetince getirilen kısıtlama sorunun devam etmesi ve çözüme kavuşturulamamasıArtvin ilimiz ihracatını olumsuz olarak etkimektedir. Artvin ilitoplam ihracatı içinde Gürcistan'a yapılan çimento ihracatı önemli paya sahip bulunmaktadır.

2019 yılında Dünya piyasalarındaki aşırı korumacılık kurallarının ve rekabeti bozucu kuralların hakim olması, dünya ticareti açısından önemli tehdit oluşturmaktadır. Bunun yanında, Bölgemizin önde gelen pazarları olan Rusya Federasyonu pazarındaki yaş meyve sebze ihracatımızda yaşanan sorunların devam etmesi, Gürcistan'a yönelik ihracatımızda çimento ihracatındaki kısıtlama Bölge ihracatımızın daha üst noktalara ulaşmasını engellemektedir.

Ancak, Ülkemizde gelişmiş ülkelerde dahi görülmeyen bir demokratik olgunlukta seçimlerin tamamlanmasının verdiği moral ve bundan sonra ekonomi üzerine daha çok yoğunlaşılacak olması, Ülkemiz üzerindeki manipülasyonların başarılı bir şekilde püskürtülerek piyasaların dengelenmeye başlanması ihracatımıza olumlu olarak yansıyacaktır. Piyasalarda faiz oranların makul düzeylere düşürülmesi ve ihracatçımızın finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması ile ihracatımıza doping etkisi yapacağına inanmaktayız. Bundan dolayı tüm kesimlerden beklentimiz gerginliklerin bir tarafa bırakılarak 2023 yılı hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ekonomik reformlara odaklanılması, Ülkemizde her kesimin özlemini duyduğu yapısal reformları hızlı bir şekilde tamamlanarak piyasaları canlandıracak politikaların uygulamaya konulmasıdır.

Bilgilerinize sunulur.

Saffet Kalyoncu

Yönetim Kurulu Başkanı