2017 TEMMUZ AYI SONU İTİBARİYLE BÖLGE İHRACT RAKAMLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI

*****

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDA FINDIK DIŞINDAKİ SEKTÖRLERİN İHRACATINDA %17,4 ARTIŞ

Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının 7 ayında (Ocak-Temmuz) 802.496.358 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2016 yılı 7 aylık ihracatı 821.359.337 USD olarak gerçekleşmişti) göre % 2,3 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 2017 yılı 7 ayı itibariyle Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise;

İl Adı

Ocak-Temmuz

2016 ($)

Ocak-Temmuz

2017 ($)

Değişim

(%)

Trabzon

683.314.000

656.113.706

-3,9

Rize

88.061.460

85.317.413

-3,1

Artvin

34.977.994

32.454.413

-7,2

Gümüşhane

15.005.882

28.610.827

90,6

TOPLAM

821.359.337

802.496.358

-2,3

olmuştur.

İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında % 3,9, Rize ili ihracatında % 3,1 ve Artvin ili ihracatında % 7,2 oranında düşüşler yaşanırken Gümüşhane ili ihracatında % 90,6 oranında bir artış yaşanmıştır.

Trabzon ili ihracatındaki düşüşün bir önceki yıl ihraç sezonuna göre fındık birim ihraç fiyatlarının daha düşük olmasından kaynaklanmakta olup, miktarsal bazda İl ihracatında artış görülmektedir. Ayrıca, Trabzon ili ihracatında fındık dışındaki diğer sektörlerin toplam ihracatında % 30 gibi yüksek bir oranda artış yaşanmıştır.

Rize ili ihracatımızdaki düşüşte en önemli neden madencilik ürünleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla yaşanan düşüş kaynaklı olup, Artvin ilimiz ihracatındaki düşüş ise komşu ülkelere yapılan ihracatın bir önceki yıla oranla düşmesinden kaynaklanmaktadır.

Gümüşhane ilimiz ihracatında görülen yüksek oranlı ihracat artışının nedeni ise; İl'den bu yıl önemli miktarda artış gösteren madencilik ürünlerinin ihracatında görülen artış yanında, metal fiyatlarındaki yükseliş trendi ihracatta ta önemli artışa neden olmuştur.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2017 yılı ilk 7 ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla % 12 düşüşle 483.666.676 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 48 oranındaki artışla 136.378.714 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve % 14 artışla 80.718.273 USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2017 Ocak-Temmuz ayları itibariyle geride kalan 7 ayında 108 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan olmuştur. Ayrıca 2017 yılında Bölgemizden bir önceki yıla oranla en büyük ihracat artışı sağlanan ülke Fas olmuştur. Fas'a ihracatımız 35 Bin Dolar'dan 1,7 Milyon Dolar'a çıkmış olup söz konusu ülkeye ilimizden önemli miktarda balık yağı ihraç edilmiştir.

Her ne kadar Bölge ihracatımızda ihraç fiyatlarının düşüklüğüne bağlı azalışlar yaşansa da, düşüş trendi oranının her geçen gün azaldığı ve önümüzdeki aylarda yılın üçüncü çeyreğinden sonra Bölge ihracatımızın artış trendine gireceği açıkça görülmektedir. Bunun yanında, Bölge ihracatında fındık dışındaki ürünlerin ihracatında yüksek oranlı %17,4 oranında da bir artış yaşanmaktadır. Ayrıca, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda % 170 oranında görülmekte olan artış önümüzdeki yılın kalan diğer döneminde ihracatımıza artış olarak yansıyacaktır. Ayrıca, Bölgeden yapılan ihracatımızda; Güney Kore, Suudi Arabistan, İran, Peru, Hindistan, Danimarka gibi ülkelere yapılan ihracatımızda da % 100 düzeylerinin üzerinde artışlar gerçekleştiği görülmektedir.

Bölge illerinden komşu ülkelere yapılan ihracatımızdaki düşüşün de yılsonuna kadar Sarp Sınır Kapısının yapımının tamamlanması ile artış trendine gireceğini ummaktayız. Çünkü kapıda yaşanan aşırı beklemeler maalesef ihracatımıza da olumsuz olarak yansımaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi ile ihracatçılarımız giriş çıkışlarını sorunsuz bir şekilde ve hızlı olarak yapacak olmaları ihracatımıza da olumlu yansıyacak, bu sorundan dolayı ihracatını durduran firmalarımız tekrar sevkiyatlarına başlayacaktır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, çok basit ve maliyetsiz olarak yapılacak düzenlemeler ile ihracatçılarımızın sorunları çözülerek ihracatımızda çok büyük sıçramalar sağlanabilecektir.

Yıllardır savuna geldiğimiz ve yetkili makamlara intikal ettirdiğimiz yurtdışına çıkış yapacak ihraç yüklü taşıtlara ÖTV ve KDV muafiyetli akaryakıt verecek istasyonların Bölgemizdeki sınır kapılarında da kurulması konusunda nihayet düzenleme yapılarak Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanmış bulunmaktadır. Bu vesileyle sözkonusu istasyonların fiilen Bölgemiz sınır kapılarında kurularak faaliyete geçmesinin ihracatımıza yapacağı katkı her kesim tarafından görülecektir.

Bundan dolayı en büyük temennimiz, önümüzdeki dönemde iş adamına, yatırımcıya, ihracatçıya sorun teşkil eden unsurların ve mevzuatların bir an önce yeniden düzenlenmesi ve iş adamı, yatırımcı ve ihracatçının önünün açılmasıdır.

Bilgilerinize sunulur.

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı