2013/73 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/73)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

2. Akabe/Ürdün İş Adamları Heyeti Hakkında Bilgi;

3. MODEF 2013 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

4. Hava Kargo Gönderilerinde İhracatçılara Sağlanan Avantajlar Hakkında Bilgi;

5. Belçika Çok Sektörlü Ekonomik ve Ticari Misyon Heyeti İle İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

6. Çekirdeksiz Kuru Üzümde Standart Değişikliği Hakkında Bilgi;

7. CIFF 2014 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

8. BAE Standart Taslağı Hakkında Bilgi;

9. Brezilya Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;

10. Greyfurt Kesim ve İhraç tarihleri Hakkında Bilgi;

11. 2013 Ürünü Kuru İncir Aflatoksin Oranı Hakkında Bilgi;

12. Dubai Sektörel Ticaret Heyeti Fiyat Revizesi Hakkında Bilgi;

13. Irak'a İhraç Edilen Hayvansal Gıdaların Kullanım Sürelerine İlişkin Belge Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 31/10/2013 tarih 3450 sayılı yazıda;

 

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 400.000 ton ekmeklik buğdayın satışa verileceği, satışa açılacak ekmeklik buğdayların, sadece mamul madde ihracatı gerçekleştiren un fabrikaları ile üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına verileceği,

 

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday satışlarında İhracatçı Birlikleri tarafından gönderilen tüm hak edişler karşılığında satış yapılabileceği,

 

Kuruluşlarından ürün talep firmalar tarafından hangi işyerleri stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlüklerine verileceği,

 

Bu çerçevede, 01 Kasım 2013 – 25 Kasım 2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

 

2

AKABE/ÜRDÜN İŞ ADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

 

Türk Hava Yolları ile tapılan protokol çerçevesinde azami 30 iş adamı ile birlikte 15-18 Aralık 2013 tarihleri arasında Akabe'ye yönelik düzenlenecek iş adamları heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/10/2013 tarih 2185 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

EK: Yazı (1 sayfa)

 

3

MODEF 2013 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda; Genel Sekreterlikleri organizasyonunda, IFOR Fuarcılık tarafından 04-09 Kasım tarihleri arasında Bursa/İnegöl'de düzenlenecek olan "MODEF-Expo 2013 İnegöl Fuarı” ile eş zamanlı olarak, 03-06 Kasım 2013 tarihleri arasında; 3 ülkeden 14 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan heyet programı ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekretertliği'nden 30/10/2013 tarih 10400 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Adres:
Hotel Angelacoma
Doğancı Mevkii - Alanyurt
İnegöl/BURSA
Tel: 0224 719 50 00

İlgili personel:

Arzu Akgün - Celal Özcan

Tel: +90 212 454 05 45 - 454 05 88

Faks: + 90 212 454 05 01 - 02

E-mail: fuar@iib.org.tr

Ek: Yazı, Alım Heyeti Firma Listesi, Başvuru Formu (3 sayfa)

 

 

4

HAVA KARGO GÖNDERİLERİNDE İHRACATÇILARA SAĞLANAN AVANTAJLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Hava Kargo gönderilerinde ihracatçılara sağlanan avantajlarla ilgili olarak Türk Hava Yolları'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/10/2013 tarih 2170 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

EK: Yazı (1 sayfa)

 

5

BELÇİKA ÇOK SEKTÖRLÜ EKONOMİK VE TİCARİ MİSYON HEYETİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 30/10/2013 tarihli yazıda, Belçika'da yerleşik çeşitli sektörlere mensup iş adamlarından oluşan bir ticaret heyeti ile 05 Kasım 2013 Salı günü 13:30- 17:30 saatleri arasında odalarında ikili görüşmeler düzenleneceği belirtilmekte olup, sözkonusu heyet üyeleri ile ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin ilişikte sunulan formu doldurarak en geç 04 Kasım 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odalarının Fuarlar ve Dış İlişkiler Şubesi'ne (Faks: 0 212 520 15 26) iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Katılım Formu (1 sayfa)

 

 

6

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜMDE STANDART DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı'ndaki değişiklik önerisi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/10/2013 tarih 120008324 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

EK: Yazı (1 sayfa)

 

 

 

7

CIFF 2014 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın alanlarını bir araya getirmesi ile dikkatleri üzerine toplayan 18-22 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan CIFF 2014 Çin Uluslararası Mobilya Fuarı ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/10/2013 tarih 10238 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

EK: CIFF 2014 Fuar Başvuru Formu ve Katılım Sözleşmesi (7 sayfa)

 

8

BAE STANDART TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/10/2013 tarih 120008347 sayılı yazıda, Körfez İşbirliği Ülkeleri Standardizasyon Örgütü tarafından hazırlanan "GSO/FDS 150-1/2013 Gıda Ürünlerinin Zorunlu Son Tüketim Tarihi” isimli taslak standardının, Birleşik Arap Emirliklei (BAE) tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller Anlaşması hükümleri çerçevesinde DTÖ üyelerine bildirildiği, bahsekonu standart taslağının, işleme yöntemi ve paketleme şekline göre bazı et, balık ve süt ürünlerinin azami raf ömürlerini tespit ettiği, bu çerçevede, standart taslağında belirtilen raf ömürlerinin, başta iki hafta veya daha sınırlı raf ömrü biçilen ürünleri ihraç eden firmalar olmak üzere, ihracatçılarımızca değerlendirilmesinin önem arz ettiği, belirlenen raf ömürlerinin raf ömürlerinin bilimsel temellere dayanmadığı, ticareti gereğinden fazla kısıtladığı ve bu minvalde ticarette teknik engel yarattığının tespit edilmesi halinde Bakanlıklarınca gerekli girişimlerde bulunmasının planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, "GSO/FDS 150-1/2013 Gıda Ürünlerinin Zorunlu Son Tüketim Tarihi” isimli taslak Standardına ilişkin olabilecek gerekçeli görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 07/11/2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ekler:

Ek-I- : Gıda Ürünlerinin Zorunlu Son Tüketim Tarihi isimli taslak standardı (14 sayfa)

Ek-II-: Görüş Bildirim Formu (1sayfa)

 

9

BREZİLYA GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/10/2013 tarih 2153 sayılı yazıda, Dış Ticaret Konseyi (CAMEX) 73 No'lu kararı kapsamında 8'li bazda 15 adet gümrük tarife pozisyonunda belirlenen özel tanım kapsamında telekomünikasyon ürünlerinin Brezilya'ya ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinin 31/12/2014 tarihine kadar % 2'ye indirildiği, bahse konu karar kapsamında 8'li bazda 298 adet gümrük tarife pozisyonunda belirlenen özel tanım kapsamında demiryolları ürünlerinin de yer aldığı bazı sermaye mallarının Brezilya'ya ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinin ise 31/12/2014 tarihine kadar % 2'ye indirildiği, 1 adet üründe 31/07/2014 tarihine kadar vergi muafiyeti getirildiği, ayrıca 17 üründe daha önce yapılmış olan vergi indirimi düzenlemelerinde güncellemeye gidildiği ifade edilmektedir.

Ek: Uygulama Dahilinde Yer Alan Ürünler Listesine İlişkin Tablolar (59 sayfa)

 

10

GREYFURT KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/10/2013 tarih 11715 sayılı yazıda, Müsteşarlık makamının 17/05/2007 tarihli ve 2007/743 sayılı onayları çerçevesinde bölgelerinde teşekkül ettirilen Turunçgil Meyveleri Kesim, Toplama ve İhraç Tarihleri Belirleme Komisyonu'nun 24/10/2013 tarihinde Mersin, Tarsus, Adana ve Erzin bölgelerinde muhtelif bahçelerde yaptığı inceleme ve usare tespiti sonucunda, TS/34 Turunçgil Meyveleri Standardının 4.2.1. Genel Özellikler Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, Altıntop Marshsedless ve Altıntop Rubyred çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinden, 28/10/2013 tarihinde kesimine, 02/11/2013 tarihinde ihracına karar verilmiştir.

11

2013 ÜRÜNÜ KURU İNCİR AFLATOKSİN ORANI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/10/2013 tarih 11342 sayılı yazıda, Genel Sekreterliklerince yürütülen aflatoksinli incirlerin imhası projesi kapsamında, kuru incir ihracatlarında FOB değer üzerinden yapılan %1 oranındaki aflatoksin kesintilerinin firmalara iade edilebilmesi için 2013/14 sezonunda Birlikleri deposuna teslim edilecek kuru incirlerde aflatoksin oranının % 0,8 (binde 8) olmasının kararlaştırıldığı belirtilmekte olup, konuyla ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu uygulama esasları ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Aflatoksinli İncirlerin Teslim Alma ve Alınan Aidatın İade edilmesi Koşulları

Dilekçe Örneği (4 sayfa)

 

 

12

DUBAİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ FİYAT REVİZESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

24 - 27 Kasım 2013 tarihleri arasında BAE/Dubai'de The Big 5. İnternational Building & Construction fuarı ile eşzamanlı olarak "Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri”ni kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programının organize edileceği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa konu ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği'nden alınan 21/10/2013 Tarih 11487 sayılı yazıda, Dubai Sektörel Ticaret Heyeti ile ilgili fiyat revizesi yapıldığı ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuar duyurusu, taslak program, başvuru dilekçesi ve katılımcı şirket bilgi formu ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Duyuru, Taslak Program, Başvuru Dilekçesi Şirket Bilgi Formu (4 sayfa)

 

 

13

IRAK'A İHRAÇ EDİLEN HAYVANSAL GIDALARIN KULLANIM SÜRELERİNE İLİŞKİN BELGE HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/10/2013 tarih 2099 sayılı yazıda, Irak'a ihraç edilecek hayvansal ürün ihracatında aranan standartlar ve istenilen belgelerin, Bakanlık Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan Veteriner Hizmetleri/İhracat bölümünde (http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Sayfalar/Anasayfa.aspx) yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.