2013/88 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/88)

1. Türkiye - İran Ortak Ticaret Komitesi 5. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

2. Türkiye -Vietnam KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. Karadağ İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

4. Boeing Firması Hakkında Bilgi;

5. Gürcistan Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

6. Tüketici Danışma Merkezleri Hakkında Bilgi;

7. Laboratuvar Tahlil Ücretleri Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE - İRAN ORTAK TİCARET KOMİTESİ 5. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/12/2013 tarih 2540 sayılı yazıda,

Türkiye - İran Ortak Ticaret Komitesi 5. Dönem Toplantı'nın Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanı Reza Nematzade eş başkanlığında 16 Ocak 2014 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 24 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

2

TÜRKİYE -VİETNAM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2013 tarih 2532 sayılı yazıda,

Türkiye -Vietnam Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısının 15-16 Ocak 2014 tarihlerinde Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ eş başkanlığında Ankara'da düzenleneceği ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 19 Aralık 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

3

KARADAĞ İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Karadağ Hükümeti'nin 6 Aralık 2013 tarihinde inşaat, proje, taahhüt, büyük ve kompleks turistik tesislerinin yönetimi konusunda tecrübeli, mali gücü olan ve yabancı firmalara yönelik verilen turizm projeleri (ihale duyurusu) ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2013 tarih 2533 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 Sayfa)

4

BOEİNG FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

ABD havacılık şirketi The Boeing Company ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/12/2013 tarih 2542 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

5

GÜRCİSTAN GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Gürcistan Geçiş Belgeleri ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2013 tarih 2556 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1sayfa)

6

TÜKETİCİ DANIŞMA MERKEZLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınan yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, TST EN 15838 "Tüketici Danışma Merkezleri - Hizmetin Yerine Getirilmesi İçin Kurallar” standart/kriter tasarısının Enstitü ilgili İhtisas Kurulunca hazırlandığı ((buradan ilgili tasarıya ulaşabilirsiniz) bildirilmiştir. Bu itibarla, anılan standart/kriter tasarısı ile ilgili görüşlerinizi ekte bulacağınız görüş bildirim formunu doldurarak 27 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

EK: GBF_00004498.DOC (Görüş bildirim Formu)

7

LABORATUVAR TAHLİL ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, bankalar ile yapılan protokoller çerçevesinde laboratuar tahlil ücretlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin kurumsal tahsilât programının (internet) kullanılarak, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) ve Ziraat Bankası A.Ş.'nin şubelerince tahsilatına imkan sağlandığı bildirilmiştir.

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.