2013/58 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/58)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Fransız İşadamları Derneğinin Ziyareti Hakkında Bilgi;

2. 2012 yılı Karadağ Ekonomisi Hakkında Bilgi;

3. Patates İhracatı Uygulama Talimatı Hakkında Bilgi;

4. Polonya İş ve Yatırım” Semineri ve İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

5. Ukrayna/Şap Hastalığı Hakkında Bilgi;

6. Atık Su Sistemi Hakkında Bilgi;

7. Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı ile Görüşme Hakkında Bilgi;

8. Türk – Japon İş Konseyi 21. Ortak Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Sorumlu Denetçi Eğitimi Hakkında Bilgi;

10. Mısır'ın Vize Uygulamaları Hakkında Bilgi;

11. İspanya Büyükelçiliği Hakkında Bilgi;

12. Polonya/Varşova'ya Yönelik Yaş Meyve ve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

13. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Zirvesi ile İkili İş Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

14. Kırgızistan Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

15. Sanayi Amaçlı Kullanılan Yer Altı Suları Hakkında Bilgi;

16. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

FRANSIZ İŞADAMLARI DERNEĞİNİN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/09/2013 tarih 1792 sayılı yazıda, Fransız İşadamları Derneği'nin (MEDEF) 2-4 Ekim 2013 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmesi ve anılan ziyaret esnasında Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile bir görüşme gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu görüşmeye yönelik olarak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

2

2012 YILI KARADAĞ EKONOMİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Podgorica Ticaret Müşavirliği'nden alınan 30/08/2013 tarihli e-posta mesajı ekinde alınan; 2012 yılı için Karadağ Ekonomisi hakkında hazırlanan rapor ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: 13 (sayfa)

 

3

PATATES İHRACATI UYGULAMA TALİMATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/09/2013 tarih 0120006974 sayılı yazıda,

 

Ülkemiz menşeli patates ihracatında artan bildirimler hasebiyle, bir örneği ilişikte yer alan "Patates İhracatı Uygulama Talimatı”nın yürürlüğe konulmasının planlandığı ifade edilmekte olup, mezkûr uygulama talimatına ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir

Bu çerçevede, patates uygulama talimatına ilişkin görüşlerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Patates Uygulama Talimatı Örneği (2 sayfa)

 

 

 

 

4

POLONYA İŞ VE YATIRIM SEMİNERİ VE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/09/2013 tarih 1471 sayılı yazıda, DEİK/Türk-Polonya İş Konseyi karşı kanadı Türk-Polonya İşadamları Derneği (PTBC) tarafından 24-25 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul'a üst düzey bir işadamları heyeti ziyaretinin gerçekleştirileceği, 25 Eylül 2013 tarihinde TOBB Plaza/ İstanbul'da 09:00-14:00 saatleri arasında "Polonya Yatırım Semineri” ve ardından ikili firma görüşmelerinin düzenleneceği, Polonya eski Başbakanı Kazimierz Marcinkiewicz'in de onurlandıracağı toplantıda, önde gelen uluslararası danışmanlık firmaları Deloitte ve Dentons yetkilileri tarafından, Polonya ulusal yatırım programının sektörel örneklerle sunulacağı, Polonya'da yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve dikkat edilmesi gereken hususlar ve cazip yatırım alanlarına ilişkin detaylı bilgiler aktarılacağı, 2004 yılında AB üyesi olan Polonya'nın, Orta Avrupa'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğu, ikili ticaret hacminin yıl sonunda 5 milyar doları aşmasının beklendiği, Polonya'nın Avrupa Birliği'nin 6. büyük ekonomisi olduğu ve küresel ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenmediği, güçlü ve yüksek gelirli ekonomiye sahip olduğu, ülkemizi ziyaret edecek olan Polonya işadamları heyetinin Türkiye'ye yönelik yatırım, şirket satın alma ve birleşmeleriyle ilgilenmekte olduğu belirtilerek, sözkonusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin teyitlerini ilişik bulunan katılım formu aracılığıyla 20 Eylül 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e (Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr, Tel: 0 212 339 50 36) adresine iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Heyet Listesi ve Katılım Formu (6 sayfa)

 

 

5

UKRAYNA/ŞAP HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Kiev Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/09/2013 tarih 120006948 sayılı yazıda,

Rusya Federasyonu'nun bazı bölgelerinde şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle, Ukrayna Veteriner ve Bitki Sağlığı Devlet Servisi tarafından, 22/07/2013 tarihi itibariyle, Rusya Federasyonu'nun Sibirya, Kuzey Kafkasya ve Güney Federal Bölgelerinden gelen ve şap hastalığı virüsü taşıyabilecek hayvanların, söz konusu hayvanlardan üretilen ürünlerin, hammaddelerin ve hayvan yemi olarak kullanılan tahılların Ukrayna'ya girişi ve toprakları üzerinden transit geçişinin yasaklandığı ifade edilmektedir.

 

6

ATIK SU SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/09/2013 tarih 1788 sayılı yazıda, Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehir yönetimi tarafından şehrin atık su sistemi ile ilgili olarak açılan ihalenin duyurusuna dair, İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayrıresmi tercümenin bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Duyuruya İlişkin Gayrıresmi Tercüme (3 sayfa)

 

7

KOLOMBİYA TİCARET, SANAYİ VE TURİZM BAKANI İLE GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/09/2013 tarih 1798 sayılı yazıda,

 

Kolombiya Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Sayın Sergio Diaz GRANADOS'un 10-11 Eylül 2013 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmesi, anılan ziyaret esnasında 11 Eylül 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile bir görüşme gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, ihracatçılarımızın sözkonusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek görüşmede gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmede gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

8

TÜRK – JAPON İŞ KONSEYİ 21. ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 03/09/2013 tarih 1463 sayılı yazıda, Türk-Japon İş Konseyi 20. Ortak Toplantısının Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe'nin Türkiye ziyareti vesilesi ile Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımları ile 3 Mayıs 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildiği, ülkemizde yıl içinde gündeme gelen Sinop nükleer enerji santrali, İzmir Körfezi köprü geçişi ve haberleşme uydusu, İstanbul Boğazı üçüncü köprüsü gibi projelerin Japon şirketlerinin ülkemize olan ilgisini önemli ölçüde arttırdığı, son dönemde üç büyük Japon bankasının ülkemize temsilcilik açması, Japon firmalarının Türkiye pazarına olan ilgisinin en somut göstergesi olduğu,

 

Bu kapsamda Türk-Japon İş Konseyi 21. Ortak Toplantısı'nın 4 Ekim 2013 tarihinde İş Konseyi karşı kanat kuruluşu Japonya İş Federasyonu "Keidanren” ile işbirliğinde Tokyo'da gerçekleştirilmesine karar verildiği, Ortak Toplantı çerçevesinde düzenlenmesi planlanan oturumlarda Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut ve gelecek durumunun ele alınacağı, enerji, altyapı, bilişim teknolojileri, gıda ve kimya sektörlerinde Türk ve Japon şirketlerinin işbirliği olanaklarını değerlendireceği, ziyaret çerçevesinde Türk-Japon İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın yanı sıra muhtelif sivil toplum kuruluşları ve resmi kuruluşlar ile görüşmeler düzenlenmesi ve katılımcıların ilgi duyacakları firmalara özel randevuların tesis edilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ilişik bulunan katılım teyit formunu doldurup, avans olarak 500 Avro'nun yatırıldığına dair banka dekontuyla birlikte en geç 13 Eylül Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e (Dilek Morgül; +90 212 339 50 18 Faks:+ 90 212 270 37 84 e-mail.dmorgul@deik.org.tr) adresine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Tokyo Ziyaret Programı ve Katılım Formu (2 sayfa)

 

9

SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 02/09/2013 tarih ve 689 sayılı yazıda; 2013/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nin Ek-1 sayılı listesinde yer alan Türk Standartları'na göre ticari kalite denetimine tabi ürünlerden bakliyat, bitkisel yemeklik yağlar, kuru ve kurutulmuş ürünler ile yaş meyve sebzeler için 18-20 Eylül 2013 tarihlerinde Bakanlıkları Güney Anadolu (Mersin) ve Güneydoğu Anadolu (Gaziantep) Bölge Müdürlüklerinin koordinasyonunda iki ayrı Sorumlu Denetçi eğitimi düzenlenmesinin planlandığı, bu kapsamda, söz konusu eğitim programları için son başvuru tarihinin 11 Eylül 2013 olarak belirlendiği, henüz Sorumlu Denetçi eğitimi başvurusunda bulunmayan üyelerimizin de bu tarihe kadar herhangi bir Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunarak anılan eğitim programlarına katılım sağlayabilecekleri ifade edilmektedir.

 

10

MISIR'IN VİZE UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/08/2013 tarih 1775 sayılı yazıda; Mısır makamlarınca, Kahire ve İskenderiye Havalimanları'nda umumi pasaport hamili 20 yaşından küçük ve 45 yaşından büyük vatandaşlarımız için pul vize itası uygulamasına 22 Ağustos 2013 tarihi itibariyle son verildiği, ilgili havalimanlarından giriş yapacak anılan yaş kategorisindeki umumi pasaport hamili vatandaşlarımızın ülkemizdeki Mısır temsilciliklerinden vize alması gerektiği, Sharm el Sheikh ve Hurghada Havalimanları'nda ise 20 yaşından küçük 45 yaşından büyük vatandaşlarımız için girişte pul vize uygulamasının sürdüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın Mısır'a girişlerinde bir mağduriyetin oluşmaması için Dışişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili duyurularını takip etmelerinde yarar görüldüğü belirtilmektedir.

 

11

İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İspanya Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/08/2013 tarih 1774 sayılı yazıda; İspanya Ticaret ve Yatırım Ajansı (ICEX) ve İspanya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşeliği İstanbul Ofisi işbirliğinde, 30 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında, İstanbul'da 'İspanya'dan Türklere Tasarım' etkinliğinin gerçekleştirileceği, 'İspanya'dan Türkiye'ye Tasarım' etkinliğinde katılımcı Türk firmalarına, endüstriyel tasarım, iç mimari, kentsel ve kurumsal kimlik tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren İspanya'nın önde gelen firmaları ile yakından tanışma ve işbirliği fırsatları sunulmasının hedeflendiği,

 

Söz konusu etkinlik vesilesiyle İspanya Büyükelçisi'nin 30 Eylül 2013 Pazartesi günü, Büyükelçiliğin İstanbul'da bulunan rezidansında, İspanyol firmalarının sunumlarını takiben bir kokteyl verileceği ve 30 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilecek sunumlar ve kokteyle katılım için ön kayıt zorunluluğu olduğu ifade edilmekte olup, aşağıda iletişim bilgileri bulunan katılımcı İspanyol firmaları ile birebir görüşme yapmak isteyen üyelerimizin ekte sunulan kayıt formunu İngilizce olarak (eksiksiz) doldurarak en geç 18 Eylül 2013 Çarşamba gününe kadar egmeral@comercio.mineco.es (Dış Ticaret Uzmanı Emek Gizem Meral Tel: 0212 230 8553- 0212 234 5743, Faks: 0212 296 8830) adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

ALEGRE DESIGN; S.L. : www.alegreindustrialstudio.com

DEAR DESIGN, S.L. :www.deardesign.net

LAVERNIA, CIENFUEGOS Y.

ASOCIADOS, S.L. : www.lavernia-cienfuegos.com

LKS INGENIERIA, S. COOP: www.diaradesign.com

LUIS ESLAVA ALOY : www.luiseslava.com

MORMEDI, S.A. : www.mormedi.com

Ek: Kayıt Formu (1 sayfa)

 

12

Polonya/Varşova'ya Yönelik Yaş Meyve ve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 27-31 Ekim 2013 tarihleri arasında Polonya/ Varşova'ya yönelik "Yaş Meyve Sebze” ürünlerini kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilecektir.

Dünya taze meyve ve sebze ithalatında 14. sırada yer alan Polonya, Türkiye'nin 2,183 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatında 29,6 milyon dolar ile en çok yaş meyve ve sebze ihraç ettiği 10. ülke konumundadır. Polonya piyasaları ve ülkemizin bu konudaki yüksek potansiyeli göz önüne alınarak; ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerinin Polonya'ya daha fazla ihraç edilebilmesi amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ile Polonyalı işadamları ve süpermarket zinciri sahipleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, katılımcıların götürecekleri katalog ve broşürleri teşhir etmeleri ve ilgili firma ve süpermarketlerin ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Polonya/Varşova Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Programının, gerek Polonya pazarına girmek isteyen ve gerekse anılan pazardaki paylarını daha da arttırmayı amaçlayan ve Yaş Meyve Sebze Sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir fırsat olacağı düşünülmektedir. Katılım payları, gerekli sayıda talep toplanmasını müteakip belirlenecek olup, ivedilikle duyurulacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu heyete katılmak isteyen ihracatçı ve işadamlarımızın Ek-C-3'de yer alan Başvuru Dilekçesi ile Ek-2'de yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formunu, en geç 9 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (324) 325 41 42 numaralı ilgili organizatör Birlik AKİB'in faksına veya medihaerdovan@akib.org.tr adresli elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ek 1 : Taslak Program

Ek C-3 : Başvuru Dilekçesi

Ek 2 : Katılımcı Şirket Bilgi Formu

 

 

 

13

TÜRK-ARAP GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ İLE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk-Arap Ülkeleri İşadamları Derneği'nden alınan 19.08.2013 tarihli yazıda; Derneklerinin, Türkiye ile Arap ülkelerini ticari ve sosyal anlamda bir araya getiren çalışmalar yaptığından bahisle, Türk Arap İş Adamları Derneği (TURAB) olarak planladıkları "Gıda ve Gıda Teknolojileri Zirvesi İkili Görüşme Organizasyonu”nun 13-16 Kasım 2013 tarihlerinde Çeşme Sheraton Otel / İzmir'de yapılacağı,

 

Programda konu ile ilgili 400 kişilik yatırım ve gıda alım heyetleriyle birlikte, ülkemizde görev yapan 22 Arap ülkesi büyükelçisinin de katılacağı bu toplantılarda Arap ülkelerinin Ticaret ve Sanayi Oda Başkanları ve tarım konusunda görev yapmakta olan devlet makam yetkililerinin de bulunacağı bildirilmektedir.

 

İletişim:
Türk Arap İş Adamları Derneği

Tel: 0232 281 39 09

E-posta:tato@tato.org.tr,turab@turabexpo.com
Web:http://www.turabexpo.com/,http://www.turkarap.org/

 

14

KIRGIZİSTAN KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Kırgızistan tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/KGZ/4 sayılı bildirime göre, anılan ülkenin (Kırgızistan verilerine göre 1101.0011.00 ve 1100.00.15.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) "buğday unu” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlattığı belirtilmekte olup, mezkur bildirimin bir örneği ekte yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payının %3'ün altında olması durumunda bahse konu gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbiri uygulanmamakta, ancak %3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin paylarının toplamının %9'u geçmesi halinde bu ülkeler ilgili korunma önlemine tabi olabilmektedir.

 

Yazıda ayrıca; ülkemizin Anlaşma'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde DTÖ üyesi ülkelerce bugüne kadar açılan birçok davada önlem dışı tutulduğu, Bişkek Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla elde edilen resmi istatistiklere göre Kırgızistan'ın buğday unu ithalatında ülkemiz payının oldukça düşük oranda kaldığının görüldüğü, mezkur maddenin amir hükümleri kapsamında ülkemizden Kırgızistan'a yapılan ilgili ürün ihracatının olası bir önlem dışında tutulmasını ihtiva eden bir mektubun Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı'na gönderildiği ve gelişmeler hususunda ayrıca bilgi verileceği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, buğday unu ihracatımız açısından önem arz eden Endonezya ve Filipinler'de halihazırda anılan ürüne yönelik olarak devam etmekte olan korunma önlemi ve antidamping soruşturmaları göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin Kırgızistan tarafından alınacak olası bir korunma önleminin dışında tutulmasının Kırgız pazarında ülkemiz menşeli buğday unu ihracatı açısından bir rekabet avantajı yaratabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

 

 

EK: Korunma Önlemi Bildirimi (2 Sayfa)

 

15

SANAYİ AMAÇLI KULLANILAN YER ALTI SULARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.08.2013 tarihli yazıda; 1 Mart 2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği; bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün getirildiği,

Bu itibarla; söz konusu kanun değişikliği ile yapılan düzenlemeye ait uygulamanın kanuni süre içinde tamamlanmasının gerek sanayi maksatlı yer altı suyu kullanıcılarının mağdur olmaması gerek yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınması bakımından önem arz ettiği bildirilmektedir.

 

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.