SİRKÜLER (2013/70)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Satsuma Cinsi Mandarin Kesim ve İhracı Hakkında Bilgi;

2. Yurtdışı Piyasası İstihbaratı Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Küba Ticari ve Ekonomik İlişkileri Hakkında Bilgi;

4. Türkiye-Sudan KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

5. Çift Kabuklu Yumuşakçalarda Yessotoksin Limiti Hakkında Bilgi;

6. Bangladeş 7. Uluslararası Kadın KOBİ Fuarı Hakkında Bilgi;

7. 2013 Yılı Birim Fiyatları Hakkında Bilgi;

8. 97/5 sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları

9. 2013/6 sayılı Tebliğler Hakkında Bilgi;

10. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Bilgi;

11. Meslek Standartları Hakkında Bilgi;

12. Portakal Navalina, Fukumato ile Mandarin Satsuma ve Altıntop (Greyfurt) Rio Red Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

13. Resmi Gazetede Yayımlanan Bazı Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

14. İhale ve Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi;

15. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hakkında Bilgi;

16. Tiflis'te Düzenlenecek "Doing Business in Georgia” ve " Elcom Caucasus 2013” uluslararası fuarı Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

SATSUMA CİNSİ MANDARİN KESİM VE İHRACI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/10/2013 tarih 10923 sayılı yazıda, TS/34 Turunçgil Standardının 1.2.1.1. Olgunluk ve Hasat maddesi uyarınca, Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü başkanlığında, Birlikleri, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü ve İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan kesim ve ihraç tarihinin tespiti ile ilgili heyet tarafından bölgelerindeki çeşitli bahçelerde yapılan inceleme ve alınan numunelerin analizi sonucunda, bölgeleri ürünü satsuma mandarin'in yeterli olgunluğa, şeker ve usare miktarına ulaştığının belirlenmesi üzerine,

· 10 Ekim 2013 tarihinden itibaren kesimine

· 14 Ekim 2013 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine

karar verilmiştir.

 

2

YURTDIŞI PİYASASI İSTİHBARATI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Atlası Bilgi Sistemi San. ve Tic. Ltd. Şti.'den alınan 08/10/2013 tarihli yazıda, Firmalarının gümrük verilerine ve konşimento belgelerine dayalı gerçek ve güncel ithalatçı firma bilgileri ile uluslararası pazarlara ilişkin piyasa istihbaratını sağlayan dünyanın en büyük veri tabanı olduğu belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu firmanın detaylı bilgileri ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı (2 sayfa )

 

3

TÜRKİYE-KÜBA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/10/2013 tarih 2057 sayılı yazıda,Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER başkanlığında resmi ve işadamlarından oluşan bir heyet tarafından 2-5 Kasım 2013 tarihleri arasında Küba'ya bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 23 Ekim 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

4

TÜRKİYE-SUDAN KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/10/2013 tarih 2068 sayılı yazıda,Türkiye – Sudan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısı'nın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Sayın M.Mehdi EKER'in eşbaşkanlığında 6-8 Kasım 2013 tarihleri arasında Hartum'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 24 Ekim 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

5

ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARDA YESSOTOKSİN LİMİTİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/10/2013 tarih 120007955 sayılı yazıda,Gıdaların Hijyenine ilişkin özel hijyen kurallarını ortaya koyan 853/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği'nin III sayılı Ek'ini değiştiren canlı çift kabuklu yumuşakçalarda izin verilen yessotoksin limitlerine ilişkin 786/2013 sayılı Komisyon Yönetmeliği'nin AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ağustos 2013 tarihli ve L 220/14 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmekte olup, bu kapsamda, canlı çift kabuklu yumuşakçalarda bulunmasına izin verilen yessotoksin miktarının üst limitinin kilogram başına 1 miligramdan 3.75 miligrama yükseltildiği ifade edilmektedir.

 

6

BANGLADEŞ 7. ULUSLARARASI KADIN KOBİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/10/2013 tarih 2048 sayılı yazıda, Chittagong Kadın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Bangladeş İhracatı Teşvik Bürosu, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu ve Bangladeş Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Fuarı'nın 1-30 Kasım 2013 tarihleri arasında Chittagong'da düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu organizasyon ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin G.A. Rayhan (Business Development Consultant, CWCCI Coordinator, Internatıonal Women's SME Expo Bangladesh, Cell:0191911833, 01713363366) ile irtibata geçebilecekleri belirtilmektedir.

 

 

7

2013 YILI BİRİM FİYATLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/10/2013 tarih 120007920 sayılı yazıda,İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2013 yılı birim fiyat listesinde yapılan değişikliğin http://dhb.tarim.gov.tr adresinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

8

97/5 SAYILI TEBLİĞ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında; Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlayabilmesi için akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan aldıkları kalite, çevre belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin yaptırdıkları laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili giderleri desteklenmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/10/2013 tarih 0120007931 sayılı yazıda; 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin 03/10/2013 tarihinde Müsteşarlık onayı ile değiştirildiği belirtilmekte olup, sözkonusu talimat ve ekleri ilişikte sunulmaktadır.

 

Diğer taraftan, sözkonusu Tebliğ'in güncel Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'ne Ekonomi Bakanlığı'nın http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=7924EE8E-D8D3-8566-452070DDCEC9618C adresinden ulaşılabileceğini bilgilerinize sunarız.

EKLER:

1. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/10/2013 tarihli yazı (2 sayfa)

2.Değişiklik Tablosu (4 sayfa)

3.Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifika Listesi (3 sayfa)

 

9

2013/6 SAYILI TEBLİĞLER HAKKINDA BİLGİ;

 

İhracat 2013/6 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 09/10/2013 tarih 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, sözkonusu Tebliğden bir nüsha ilişik bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğden de anlaşılacağı üzere bu kapsamda; 09/10/2013 tarih ve 28790 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İhracat 2013/6 Sayılı Tebliğ ile İhracat 2006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Firmaların;

a) 22 nci maddenin birinci fıkrası hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

b) 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

c) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine, müracaat etmeleri gerekir.”

- Aynı Tebliğin 22 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az % 25 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin % 25'inin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.”

- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,”

- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) İlgili firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde, izin kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın izin ihracat taahhüdüne oranının en az % 25 olması kaydıyla, ilgili izne orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.”

- Aynı Tebliğin 26 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,”

- Aynı Tebliğin ek-3'ü ve ek-4'ü de ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Ek-3

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1 – Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2 – Gümrük beyannameleri asılları (*)

3 – Döviz alım belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4 – İhracat listesi (Ek-5)

5 – İthalat listesi (Ek-6)

6 – Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)

7 – Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

8 – A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

9 – Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

10 – Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

11 – Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12 – Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

13 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15 – Yeminli mali müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi ve konuyla ilgili yeminli mali müşavir raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16 – Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir. Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.

Ek-4

DAHİLDE İŞLEME İZNİNİN KAPATILMASI İÇİN

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- İthalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı

2- İhracata ilişkin gümrük beyannameleri asılları (*)

3- Ekspertiz raporu (İzin süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme iznine ilişkin beyanname tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)

4- Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)

5- A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)

6- Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)

7- Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)

8- Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

9- Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

10- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

11- Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (İzin kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzni sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**): Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün ithal edilen eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde istenir. İzin kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, izin kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin izin süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurum yetkilileri tarafından izin süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz raporunun izin süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.

NOT: Gerekli görülmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve/veya gümrük idarelerince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir.

 

EK: 2013/6 sayılı Tebliğ (3 sayfa)

 

10

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Söz konusu tebliğin Resmi Gazete örneği için tıklayınız..

 

11

MESLEK STANDARTLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/10/2013 tarih 2034 sayılı yazıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca yetkilendirilen PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İnsan Kaynakları Elemanı (Seviye 4), İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 5), İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6), Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6), Performans Uzmanı (Seviye 6) taslak meslek standartlarının hazırlandığı ve sözkonusu taslakların tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmekte olup, anılan meslek taslak standartlarına ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan görüş ve değerlendirme formunu kullanarak en geç 6 Kasım 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Görüş Bildiririm Formu (1 sayfa)

 

12

PORTAKAL NAVALİNA, FUKUMATO İLE MANDARİN SATSUMA VE ALTINTOP (GREYFURT) RİO RED KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 10.10.2013 tarih ve 11384 sayılı yazıda;

 

Bölgelerinde teşekkül ettirilen Turunçgil Meyveleri Kesim, Toplama ve İhraç Tarihleri Belirleme Komisyonunun 10/10/2013 tarihinde Mersin, Tarsus, Adana ve Erzin bölgelerinde muhtelif bahçelerde yaptığı inceleme ve usare tespiti sonucunda, Portakal Navalina, Fukumato ile Mandarin Satsuma ve Altıntop (Greyfurt) Rio Red çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiği belirtilerek bu kapsamda;

Portakal Navalina, Fukumato ile Mandarin Satsuma ve Altıntop (Greyfurt) Rio Red çeşitlerinin,

· 13 Ekim 2013 tarihinden itibaren kesimine,

· 18 Ekim 2013 tarihinden itibaren ihracına,

karar verildiği ifade edilmektedir.

 

13

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAZI MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

05.10.2013 Tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete'de;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

08.10.2013 Tarihli ve 28789 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

2013/5444Orta Vadeli Program (2014-2016)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016)'ın Kabulüne Dair 4/10/2013 Tarihli ve 2013/24 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

14

İHALE VE FUAR DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 10.10.2013 tarihli yazıda; Tunus'ta açılan ihaleler ile İran, Gana Yunanistan ve Bangladeş'te düzenlenecek olan fuarlara ilişkin duyurular bildirilmektedir.

İhale Duyuruları
- Tunus
- Tunus1

Fuar Duyuruları
- İran
- Gana
- Yunanistan
- Bangladeş

 

15

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/10/2013 tarih 2036 sayılı yazıda; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK) Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesinin 2013-2014 dönemi bir numaralı eylem maddesi "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerinin uygulanmasının gözlenmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi'' olarak belirlendiği ve ihracatçılarımızı da yakından ilgilendiren sözkonusu eylem ile "ilgili kurum ve kuruluşlardan uygulamada yaşanan sorunların çözüm önerilerinin toplanması suretiyle bir çalışma raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi''nin amaçlandığı ifade edilmekte olup, anılan eylem maddesiyle ilgili hazırlanacak çalışma raporuna esas teşkil etmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ilişkin olabilecek gerekçeli görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 14/11/2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER:

· EK-I- 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanun

· EK-II- Görüş Bildiririm Formu (1 sayfa)

 

16

TİFLİS'TE DÜZENLENECEK "DOING BUSINESS İN GEORGİA” VE " ELCOM CAUCASUS 2013” ULUSLARARASI FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

 

Gürcistan Başkonsolosluğu'ndan almış olduğumuz bir azıda; Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Avrupa Birliğince desteklenen ”East Invest” projesi kapsamında 12/11/2013 tarihinde Tiflis'te Expo Georgia Fuar Merkezinde yatırım konferans etkinlikleri kapsamında "Doing Business in Georgia” ve " ElcomCaucasus 2013” uluslararası fuarı düzenleneceği belirtilmektedir.

 

Anılan Foruma katılmak isteyen şirketlerin georgia.georgia adresinden kayıt için

http://www.east-invest.eu/en/Investment-Promotion/investment-conference-in-georgia-2/registration-georgia bilgi alabilmeleri mümkün olacaktır. Bahsekonu etkinlik kapsamında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi için sözkonusu link aracılığıyla kayıt yapılması gerekmektedir.

 

Konferans dili Gürcüce ve İngilizce olup, Ticari Konferansa ücretsiz olarak takip edilebilecektir. Ek bilgi için: +995 577 507 726 nolu telefondan Sayın Nato CHIKOVANI- Uluslararası İlişkiler Dairesi yetklisi tarafından sağlanacaktır. (E-mail: nato.ch@gcci.ge)

 

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.