SİRKÜLER (2013/65)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Irak-Sevk Öncesi Denetim Firmaları Hakkında Bilgi;

2. Foodex Japan 2014 Fuarı Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

3. Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi;

4. Azerbaycan Gence İşadamları Heyeti Duyurusu Hakkında Bilgi;

5. Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi;

6. 1. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Finlandiya, İsveç, Polonya Özel Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

8. Türk-Çin Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Yunanistan – Bulgaristan Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

10. Annapoorna World Of Food India 2013 Fuarı Hakkında Bilgi;

11. Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

12. Beyaz Rusya Heyeti Hakkında Bilgi;

13. AB'ye Taze Meyve ve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi;

14. Dubai Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

15. Türk- Japon 21. İş Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgi;

16. Winter Fancy Food Show Duyurusu Hakkında Bilgi;

17. Greyfurt Kesim ve İhraç İzin Tarihleri Hakkında Bilgi;

18. Polonya Yaş Meyve ve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

19. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

IRAK-SEVK ÖNCESİ DENETİM FİRMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Habur Gümrük Müdürlüğü'nden şifahen alınan bir bilgide, bir kısım ihracatçı firmalarımızın "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili hususlara riayet etmediği, bu nedenle hem Türkiye hem de Irak tarafındaki sınır kapılarında yığılmalar olduğu hususu ihracatçılarımızın ve taşımacılık firmalarının sınır kapılarında mağduriyet yaşamamalarını teminen ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/10/2013 tarih 1989 sayılı yazıda; Merkezi Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) tarafından gerçekleştirilmekte olan sevk öncesi inceleme uygulaması çerçevesinde; Merkezi Irak'ın Bureau Veritas, Baltic Control, TÜV ve Cotecna şirketlerini, KIBY'in ise BureauVeritas ve SGS şirketlerini yetkilendirilmiş bulunduğu ve bu kapsamda, ihracatçıların Merkezi Irak ile KIBY'ye ihracatta bu şirketlerin dışındaki gözetim şirketleri ile çalışmamaları hususunda uyarılmalarında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

 

2

FOODEX JAPAN 2014 FUARI MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/10/2013 tarih 10679 sayılı yazıda, 04-07 Mart 2014 tarihleri arasında Japonya'nın Chiba kentinde Makuhari Messe (Nippon Convention Center)'de 39.su düzenlenecek olan Foodex Japan 2014 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına Genel Sekreterlikleri tarafından Türkiye milli katılımının organize edileceği belirtilmekte olup, sözkonusu fuarla ilgilenecek üyelerimiz için duyuru ekte yer almaktadır.

 

EK: Duyuru (1 sayfa)

 

3

GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

   

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kanalıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/10/2013 tarih 2002 sayılı yazıda;

 

25/04/2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği”nin değiştirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu ve bu kapsamda ekli "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” taslağının hazırlandığı ifade edilmekte olup, sözkonusu taslağa ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, anılan Yönetmelik Taslağı'na ilişkin olabilecek gerekçeli görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 07/10/2013 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

EKLER

EK-I- Yönetmelik Taslağı ve Ekleri (16 sayfa)

EK-II- Görüş Bildiririm Formu (1 sayfa)

 

 

4

AZERBAYCAN GENCE İŞADAMLARI HEYETİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 2-5 Kasım 2013 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Gence şehrine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan İşadamları Heyeti Program duyurusu ile ilgili olarak TİM'den alınan 01/10/2013 tarih 1984 sayılı yazı ekte yer almaktadır. Detaylı bilgi için Genel Sekreterliğimizle irtibata geçilebilecektir.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

 

5

TELAFİ EDİCİ VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde 1 Ocak 2014 tarihinden önce Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ülkelerden indirimli gümrük vergisi oranları ile ithalat yapan ihracatçılarımızın tercihli ticaretin yapıldığı ülkelere ihracatlarını söz konusu tarihten sonra gerçekleştirmeleri halinde, ihracatın yapıldığı tarih itibariyle geçerli olan Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden TEV tahsil edileceği belirtilen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/09/2013 tarih 120007725 sayılı yazı ve ekleri ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

EK: Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

 

6

1. DÖNEM TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/09/2013 tarih 1962 sayılı yazıda, Türk-Çin Halk Cumhuriyeti 1. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı'nın, Kasım 2013 tarihlerinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Ferhat ŞELLİ başkanlığında Pekin'de yapılmasının planlandığı ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında tarım ürünleri ile ilgili karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 07 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

7

FİNLANDİYA, İSVEÇ, POLONYA ÖZEL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Finlandiya, İsveç, Polonya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK organizasyonu ile 5 - 9 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Özel Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu ile ilgili Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 01/10/2013 tarih 1625 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Duyuru,Başvuru Formu (3 sayfa)

 

8

TÜRK-ÇİN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/09/2013 tarih 1961 sayılı yazıda,

 

Türk-Çin Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının 28 Ekim – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirileceği, bahse konu toplantının, Eş başkanlığı Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından deruhte edilen "Türk – Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi” (KEK) 17. Dönem toplantısı için de bir hazırlık çalışması niteliği taşıdığı ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 07 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

9

YUNANİSTAN – BULGARİSTAN TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 7- 8 Ekim 2013 tarihleri arasında Yunanistan ve Bulgaristan'a yönelik olarak gerçekleştirilecek olan Ticaret Heyeti Programıyla ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/09/2013 tarih 1976 sayılı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

EK: Yazı (1 sayfa)

 

10

ANNAPOORNA WORLD OF FOOD INDIA 2013 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

23-25 Eylül 2013 tarihleri arasında Mumbai/Hindistan'da düzenlenen "Annapoorna World Of Food India 2013 Fuarı”nda Fındık Tanıtım Grubu standını ziyaret eden firmaların isim, irtibat ve faaliyet alanı ile fındık taleplerini içeren bilgi notundan bir nüsha ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Firma bilgileri (4 sayfa)

 

 

11

"ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/09/2013 tarih 1973 sayılı yazıda, 29/04/2019 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”in revize edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda hazırlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı”nın www.csb.gov.tr/gm/ced adresinde yayınlandığı belirtilmekte olup, söz konusu Yönetmelik Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, anılan taslak hakkında görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 07/10/2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

   

http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/cevreizinvelisansyonetmelikRGformati(1).pdf

 

Ek: Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 sayfa)

 

 

12

BEYAZ RUSYA HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 27/09/2013 tarihli yazıda, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu eşliğinde, kereste, mobilya, kağıt ürünleri, mobilyacılık sektörü, ahşap işleme ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaları temsil eden Bellesbumprom Concern'e üye 6 şirket yetkilisinin 5–10 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul'u ziyaret edeceği, ilgili sektör mensupları ve üyelerimizin iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla 9 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 12:00-14:00 arasında ikili görüşmeler organize edileceği, sektör mensuplarının yer aldığı detaylı listenin ilişik bulunduğu, katılımın ücretsiz olacağı organizasyona başvurmak isteyen üyelerimizin ilişik bulunan formu doldurarak en geç 4 Ekim 2013 Cuma günü saat 12.00'a kadar Odalarının Fuarlar ve Dış İlişkiler Şubesinin dikkatine Tel: 0 212 455 61 18 – Faks:0 212 520 15 26 yoluyla iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

   

Ek: Detaylı Liste ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

13

AB'YE TAZE MEYVE VE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/09/2013 tarih 120007711 sayılı yazıda, Bilindiği üzere, 669/2009/EC Sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliği uygulamaları kapsamında, 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli taze ve dondurulmuş domates ve biber ürünlerinin Avrupa Birliğine giriş noktalarında zirai ilaç kalıntısı riski sebebiyle fiziksel kontrollere tabi tutulduğu, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 26 Eylül 2013 tarihli nüshasında yayımlanan ve 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 925/2013/EU sayılı Komisyon Yönetmeliği uyarınca, ülkemiz menşeli taze ve dondurulmuş domates ürünlerinin 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği uygulamaları kapsamından çıkarıldığı ifade edilmektedir.

 

14

DUBAİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/09/2013 tarih 10762 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde 24 - 27 Kasım 2013 tarihleri arasında BAE/Dubai'de The Big 5. İnternational Building & Construction fuarı ile eşzamanlı olarak "Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri”ni kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programının organize edileceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuar duyurusu, taslak program, başvuru dilekçesi ve katılımcı şirket bilgi formu ilişik bulunmaktadır.

EKLER:

EK-I- Duyuru, Taslak Program, Başvuru Dilekçesi (3 sayfa)

EK-II- Şirket Bilgi Formu (1 sayfa)

 

 

15

TÜRK- JAPON 21. İŞ KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/09/2013 tarih 1939 sayılı yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından 04 Ekim 2013 tarihinde düzenlenmesi öngörülen "Türk-Japon İş Konseyi” Toplantısı'na Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER'in iştirak etmesinin planlandığı ve bahsi geçen toplantı vesilesiyle Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısının yanı sıra Japonya Tarım Bakan Yardımcısı ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, sözkonusu "İş Konseyi” toplantısı ile ilgilenecek üyelerimiz ilişik bulunan katılım formunu doldurarak DEİK ile irtibata geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Taslak Program, Katılım Formu ve Katılımcı Listesi (7 sayfa)

 

 

 

16

WİNTER FANCY FOOD SHOV DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/09/2013 tarih 10450 sayılı yazıda, 19-21 Ocak 2014 tarihleri arasında ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Winter Fancy Food Show Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince yapılacağı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu organizasyona ilişkin duyuru ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Duyuru ve Başvuru Formu (4 sayfa)

 

17

GREYFURT KESİM VE İHRAÇ İZİN TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 02.10.2013 tarih ve 11038 sayılı yazıda; Kesim ve ihraç tarihleri tespit komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altıntop Starruby Greyfurt çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edilerek bu kapsamda;

Altıntop Starruby Greyfurt çeşitlerinin,

· 05 Ekim 2013 tarihinden itibaren kesimine,

· 10 Ekim 2013 tarihinden itibaren ihracına,

 

karar verildiği ifade edilmektedir.

 

 

18

POLONYA YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 27-31 Ekim 2013 tarihleri arasında Polonya/ Varşova-Poznan'a yönelik "Yaş Meyve Sebze” ürünlerini kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilecektir.

 

Katılım payı olarak firmaların sadece uçak biletlerini karşılamaları gerekecektir. Bu anlamda 2.000 TL ödeme yapmaları istenmektedir. Uçak bilet bedellerinin bahse konu meblağdan düşük olması durumunda heyet sonrasında aradaki fark firmalara yansıtılacaktır.

 

Söz konusu heyete katılmak isteyen ihracatçıların Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Vakıfbank Mersin Merkez Şubesi (052) TR16 0001 5001 5800 7301 4782 29 hesabına açıklama kısmına "Polonya Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti” yazdırarak 2.000 Türk Lirası tutarındaki ücreti yatırmaları, dekontla birlikte Ek-C-3'de yer alan; Başvuru Dilekçesini, Ek-2'de yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formunu ve Ek 1 ve Ek 1(a)'da iletilen vize işlemleri için gerekli evrakları ve başvuru formunu en geç 8 Ekim 2013 Salı günü mesai bitimine kadar 0 (324) 325 41 42 numaralı faksa veya tarim@akib.org.trveya medihaerdovan@akib.org.tradresli elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Heyet programına her firmadan maksimum 2 kişi katılabilecek olup heyet programına katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi (e-bildirge asıl olarak kabul edilir) talep edilecektir. Söz konusu sektörel ticaret heyetine ilişkin taslak program, katılımcılara bilahare iletilecektir.

 

 

EK 1: Polonya vizesi için gerekli evraklar

EK 1 (a): Schengen Vize Başvuru Formu

Ek C-3: Başvuru Dilekçesi

Ek-2: Katılımcı Şirket Bilgi Formu

 

 

19

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.