SİRKÜLER (2013/63)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. II. Uluslararası Tarım Gıda Kongresi Hakkında Bilgi;

2. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın Yunanistan Ziyareti

3. Bulgaristan Ziyareti Hakkında Bilgi;

4. THAIFEX 2014- World of Food Asia Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

5. Hong Kong Gıda Raporu Hakkında Bilgi;

6. 13. Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı Hakkında Bilgi;

7. 40. Irak Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarı Hakkında Bilgi;

8. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Komşu Ülkeler Ticaret Müşavirleri Değerlendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Sevk Sonrası Reeskont Kredisinde Düzenlemeler Hakkında Bilgi;

10. OIC Üye Ülkeleri Ticaret Fuarı / İran Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

II. ULUSLARARASI TARIM GIDA KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Tarım ve Gıda Konfederasyonu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/09/2013 tarih 1926 sayılı yazıda; Konfederasyonun 2014 yılı Kasım ayında 2.sini düzenleyeceği Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi'nin 80 ülke, 3000'den fazla şirket yöneticisi, 80 üniversiteden akademisyen, ulusal ve uluslararası arenadan bürokrat, perakendeciler, imalatçı, fabrika sahibi, üretici önderler, gıda ve tarımsal işletme sahipleri, zincir restoran ve otel sahipleri, üretici birlikleri, tarımsal kooperatifler, sektörde söz sahibi kurum ve kuruluşları Antalya'da bir araya getireceği belirtilerek, kongrenin aynı zamanda, 2023 yılı Türkiye'sinde tarım ve gıda sektörünün dünya üzerindeki yerine ve önemine ışık tutacağı, devletimizin 2023 tarım vizyonuna katkı sağlayacağı düşüncesi ile ayrı bir önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Ek: II. Uluslararası Tarım Gıda Kongresi (2 sayfa)

 

 

2

EKONOMİ BAKANI SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN'IN YUNANİSTAN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/09/2013 tarih 1932 sayılı yazıda,Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın 7 Ekim 2013 tarihinde Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

3

BULGARİSTAN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/09/2013 tarih 1920 sayılı yazıda,

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın 8 Ekim 2013 tarihinde Bulgaristan'a bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın sözkonusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

4

THAIFEX 2014- WORLD FOOD OF ASIA MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/09/2013 tarih 19104 sayılı yazıda, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince 21 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bangkok – TAYLAND'da gerçekleştirilecek THAIFEX 2014 – World of Food Asia Fuarı'na Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesinin planlandığı, sözkonusu fuara milli katılım kapsamında katılacak olan firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından milli katılım izni verilmesi durumunda 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı, bu kapsamda stand katılım bedelinin (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) %50'si ve her bir firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletlerinin %50'sinin teşvik kapsamında olacağı belirtilmekte olup, anılan fuara katılmak isteyen üyelerimiz için başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Başvuru Formu (1 Sayfa)

 

5

HONG KONG GIDA RAPORU HAKKINDA BİLGİ;;

 

Hong Kong Ticaret Ataşeliği tarafından hazırlanan ve 24/09/2013 tarihli e-posta mesajı ekinde alınan "Hong Kong Gıda Sektörü Raporu” ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: (37 Sayfa)

 

6

13.ULUSLARARASI TAHRAN SANAYİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İran Başkonsolosluğu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/09/2013 tarih 1915 sayılı yazıda, 13. Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı'nın 6-9 Ekim 2013 tarihleri arasında Tahran Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu fuarla ilgilenecek üyelerimizin www.iranfair.com ve ya www.idro-fairs.com web adresinden gerekli bilgilere ulaşabilecekleri ifade edilmektedir.

 

 

 

 

 

7

40. IRAK ULUSLARARASI TİCARET VESANAYİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/09/2013 tarih 1916 sayılı yazıda, Bağdat Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarının 40.'sının bu sene 10-20 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenleneceği, fuarın genel organizatörünün Irak Ticaret Bakanlığı olduğu ve Forum Fuarcılık Şirketi tarafından tertip edileceği belirtilmekte olup, Irak'ı hedef pazar olarak değerlendiren süpermarket tedarikçileri, mutfak ve diğer ev malzemeleri (cam, plastik, metal) temizlik malzemeleri (sabun, deterjan, peçete, ıslak mendil), gıda (zeytin, zeytinyağı, salça, turşu, çay, helva), kuruyemiş, çocuk ve bayan iç giyim sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı/üretici üyelerimizin bahse konu fuara katılım sağlamalarında fayda görüldüğü belirtilerek, sözkonusu fuarla ilgilenecek üyelerimiz için Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. firmasının iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

 

İrtibat:

Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.

Ankara Ofis Tel: 0312 446 08 22

İstanbul Ofis Tel: 0212 465 73 76

E-Mail: forumfuar@forumfuar.com cengizbulut@forumfuar.com

 

8

ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA VE KOMŞU ÜLKELER TİCARET MÜŞAVİRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/09/2013 tarih 1913 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından 03-04 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek "Orta Doğu Kuzey Afrika ve Komşu Ülkeler Ticaret Müşavirleri Değerlendirme Toplantısı” kapsamında 04 Ekim 2013 tarihinde (Ankara, JW Marriot Hotel) Ticaret Müşavirleri ve Ticaret Ataşelerinin özel sektör temsilcileri ile bir araya geleceği "Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Komşu Ülkeler Ticaret Müşavirleri – Firma Buluşmaları Etkinliği”nin düzenleneceği belirtilerek, detayları ilişik bulunan etkinlik kapsamında her ülke için oluşturulan masalarda ilgili Ticaret Müşavirleri ve ülke masası uzmanlarının bir takım olarak, bölgeye ilgi gösteren firmalarla bir araya gelmeleri ve olası sorunlarını cevaplamalarının öngörüldüğü ifade edilmekte olup, söz konusu etkinliğine katılmak isteyen üyelerimizin en geç 30 Eylül 2013 tarihine kadar ilişik bulunan katılım formunu doldurarak zaferunuvar@tim.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Ek: Program ve Katılım Formu (2 Sayfa)

 

 

9

SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİNDE DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank'tan alınan 18/09/2013 tarih 3077 sayılı yazıda, Sevk Sonrası Reeskont Kredisinde Düzenlemelere ilişkin yazıda;

 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 20/08/2013 tarihinde ihracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda kredi vadesi ve firma limitlerine ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklere paralel olarak Bankamız Sevk Sonrası Reeskont Kredisinde firmalarımız lehine aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır.

- Kredi vadesi 240 güne uzatılmıştır.

- Firma limitleri Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 240 milyon Dolarına ,diğer firmalar için 180 Milyon ABD Dolarına yükseltilmiş olup limitlerin yarısı 120 gün diğer yarısı 240 gün vadeli olarak kullandırılacaktır.

- Sevk Sonrası Reeskont Kredisi faiz oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

VADE

0-120 GÜN

121-240 GÜN

FAİZ ORANI

LIBOR/EURIBOR+%0,75

LIBOR/EURIBOR+%1

 

 Firmalarımızın Sevk Sonrası Reeskont Kredisi hakkında detaylı bilgiye ve kendilerine en yakın şube veya irtibat bürosunun iletişim bilgilerine Bankamız internet sayfasından (www.eximbank.gov.tr) erişimleri mümkündür.” İfade edilmektedir.

 

 

10

OIC ÜYE ÜLKELERİ TİCARET FUARI / İRAN HAKKINDA BİLGİ;

 

Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.09.2013 tarihli yazıda; 28 Ekim - 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Tahran/İran'da bu yıl 14üncüsü düzenlenecek OIC Üye Ülkeleri Ticaret Fuarı'na, Türk firmalarının katılımına büyük önem verildiğinden bahisle,

 

Söz konusu fuara katılımın hem İran ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunacağı hem de katılımcılarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

 

Anılan fuar ile ilgili olarak, http://www.iranfair.com/ adresinden bilgi alınabileceği gibi 14tfoic@iranfair.com ve office@iranfair.com adreslerinden de iletişime geçilebileceği hususu bilgilerine sunulur.

 

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.