SİRKÜLER (2013/59)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Irak Sevk Öncesi İnceleme Hakkında Bilgi;

2. Hububat Piyasa Göstergelerinin Yayınlanması Hakkında Bilgi;

3. TET Ar-Ge Proje Pazarı Hakkında Bilgi;

4. Danimarka İş Semineri ve İkili Firma Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

5. Tüyap Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

6. Türk – Arap Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. EİT 4. İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. Sorumlu Denetçi Eğitimi Hakkında Bilgi;

9. Çin Halk Cumhuriyeti İş Adamları Heyeti ile ikili görüşmeler Hakkında Bilgi;

10. ABD'nin Yeni Gıda Güvenliği Düzenlemeleri Hakkında Bilgi;

11. Kolombiya Firması Hakkında Bilgi;

12. Tebliğ Taslakları Hakkında Bilgi;

13. Türk - Filipinler İş Konseyi II. Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

14. Kamerun/ Yaounde İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/09/2013 tarih 1854 sayılı yazıda, Bilindiği üzere, Irak Merkezi Yönetiminin, ithalatta "sevk öncesi inceleme” uygulamasına 1 Temmuz 2011 tarihinde başladığı, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin de (KIBY) 12 Mayıs 2012 tarihinde bu uygulamaya geçtiği, sözkonusu uygulama kapsamına Mobilyaların da 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren dahil edileceği bildirilmişti.

 

Bu defa, Erbil Ticaret Ataşeliği ve KIBY Planlama Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme çerçevesinde, bazı ülkelerin talebi üzerine mobilyalarda sevk öncesi inceleme uygulamasının 31 Aralık 2013 tarihine ertelendiği ifade edilmektedir.

 

 

 

2

HUBUBAT PİYASA GÖSTERGELERİNİN YAYINLANMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/09/2013 tarih 3061 sayılı yazıda, Kuruluşları tarafından günlük bazda hazırlanan, yurt içi ve yurt dışı hububat fiyatlarının yer aldığı hububat piyasa göstergelerinin 11/09/2013 tarihinden itibaren WEB Tarım TV'de yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

 

3

TET AR-GE PROJE PAZARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/09/2013 tarih 17209 sayılı TET Ar-Ge Proje Pazarı 3 ile ilgili yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

"İstanbul Elektrik – Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğince Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve Üniversite – Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 2. TET Ar-Ge Proje Pazarı 22 Mart 2013 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

 

"Proje Baharı” olarak da adlandırdığımız 2. TET Ar-Ge Proje Pazarı'nda üniversiteler, teknoparklar, girişimciler ve sanayiciler Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak farklı kategorilerdeki projeleri ile ortak bir platformda bir araya gelmişlerdir. Etkinlik, Michigan State Üniversitesi ve EUREKA'nın iş birliğiyle, uluslararası nitelik kazanmıştır. Danışma Kurulunda sektörün önde gelenlerinin yer aldığı Proje Pazarı'nda toplam 250 proje başvurusu gerçekleşmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda 80 proje etkinlikte sergilenmeye hak kazanmıştır. Sözkonusu etkinlikte sanayiciler proje sahipleri ile ikili görüşmelerde bulunarak

kendilerine en uygun projeleri tanıma fırsatı yakalamışlardır. Yarışmaya katılan projeler arasından başarılı bulunan 6 projeye toplamda 130.000 TL ödül verilmiştir.

Etkinlik günü düzenlenen panellerde "Enerji Verimliliği”, "Üniversite Sanayi İşbirliği” ve "Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri” konuları sektörün önde gelenleri tarafından işlenmiştir. Paneller sonrası dünyada otorite olarak kabul edilen fütürist yazar Rohit Talwar, "Gelecek Teknolojiler ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyon” konulu konferans vermiştir.

 

26 Mart 2014 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştirmeyi planladığımız, katma değer yaratacak yenilikçi projelerin işbirliği imkânlarına kavuşabileceği "TET Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde sunulmak üzere, Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde

 

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları (ICT)

- Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

- Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

- Diğer

 

olmak üzere 4 kategoride proje başvuruları alınacaktır.

 

TET Ar-Ge Proje Pazarı'na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirilecek olup, derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır.

 

Her Kategori için;

 

1.'lik ödülü: 20.000 TL

2.'lik ödülü: 10.000 TL

3.'lük ödülü: 7.500 TL

 

Son başvuru tarihi 14/02/2014 saat 17:00 olan proje başvuruları www.tetprojepazari.org adresinden gerçekleştirilebilecektir.”

 

 

İletişim Bilgileri:

İlgili: Esra VURUCU

Tel: +90 212 454 08 19

Faks: +90 212 454 0098

E-Mail:esra.vurucu@immib.org.tr

Web: www.tetprojepazari.org

 

 

 

4

DANİMARKA İŞ SEMİNERİ VE İKİLİ FİRMA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 11/09/2013 tarih 1504 sayılı yazıda, Danimarka Ticaret Ofisi, Danimarka Konfederasyonu, Danimarka Tarım ve Gıda Konseyi ve DEİK'in işbirliği ile Danimarka Ticaret ve Avrupa İşleri Bakanı Sayın Nick Haekkerup ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye resmi ziyareti kapsamında 25 Eylül 2013 Çarşamba günü Swissotel/ İstanbul'da Danimarka İş Semineri ve ikili görüşmeler düzenleneceği, bu itibarla anılan heyet üyeleri ile ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin ilişik bulunan başvuru formu doldurarak en geç 20 Eylül 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Danimarka Ticaret Ofisi'ne (Sn. seda Kayrak, Faks (0212 359 19 01 e-posta: sedkay@um.dk) başvurmalarının gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Katılım Formu ve Taslak Program (2 sayfa)

 

 

5

TÜYAP FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.'den alınan bila tarihli yazıda; Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş tarafından 01-05 Ekim 2013 tarihinde "Bursa 11. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 6. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, fuara katılmak isteyen üyelerimiz için fuar davetiyesinin ekte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK: Fuar Davetiyesi (1 Sayfa)

 

 

6

TÜRK – ARAP EKONOMİ, TİCARET VE YATIRIM BAKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/09/2013 tarih 1832 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve Arap Birliğine üye ülkelerin ilgili Bakanlarının iştirakiyle 25 Eylül 2013 tarihinde Mersin'de Türk Arap Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın Cezayir, Cibuti, Filistin, Irak, Katar, Libya, Lübnan, Moritanya, Sudan, Suudi Arabistan ve Ürdün'lü muhataplarıyla görüşmesinin öngörüldüğü belirtilerek, ihracatçılarımızın sözkonusu ülkeler pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 16 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 12:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

 

7

EİT 4. İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/09/2013 tarih 1830 sayılı yazıda,Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) 4. İş Forumu ile Alıcılar - Satıcılar Toplantısı'nın 15-16 Eylül 2013 tarihlerinde Kabil'de gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için Afganistan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından sunulan sözkonusu taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Program (2 sayfa)

 

 

8

SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 2013/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nin Ek-1 sayılı listesinde yer alan Türk Standartları'na göre ticari kalite denetimine tabi ürünlerden bakliyat, bitkisel yemeklik yağlar, kuru ve kurutulmuş ürünler ile yaş meyve sebzeler için 18-20 Eylül 2013 tarihlerinde Bakanlıkları Güney Anadolu (Mersin) ve Güneydoğu Anadolu (Gaziantep) Bölge Müdürlüklerinin koordinasyonunda iki ayrı Sorumlu Denetçi eğitimi düzenleneceği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa, konu ile ilgili olarak, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 10/09/2013 tarih 724 sayılı yazıda; sözkonusu sorumlu Denetçi Eğitimi programına 2013/21 sayılı Tebliğ kapsamında ticari kalite denetimine tabi ürünlerden "yumurta”nın da dahil edildiği belirtilmektedir.

 

 

9

ÇİN HALK CUMHURİYETİ İŞ ADAMLARI HEYETİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 10/09/2013 tarihli e-posta mesajında; Çin'de yerleşik el sanatları icra eden iş adamlarından oluşan bir ticaret heyeti ile 26 Eylül 2013 Perşembe günü 09:30-11:00 saatleri arasında Odalarında ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği, bu itibarla anılan heyet üyeleri ile ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin ilişik bulunan formu doldurarak en geç 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Odalarının Fuarlar ve Dış İlişkiler Şubesine Faks (0212 520 15 269 yoluyla iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Tel: 0212 455 65 12

e-mail: sinem.sarac@ito.org.tr

 

Ek: Katılım Formu (1 sayfa)

 

 

10

ABD'NİN YENİ GIDA GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/09/2013 tarih 120007016 sayılı yazıda,

 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration – FDA) tarafından 29 Temmuz 2013 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde (Federal Register) gıda güvenliğine ilişkin, ABD'ye gıda ürünleri ihracatımızı etkileme potansiyeli olan iki yeni düzenlemenin yayımlandığı, "İnsan ve Hayvan Gıdası İthalatçılarına Yönelik Yabancı Tedarikçi Denetimi Programı”na ("Foreign Supplier Verification Programs for Importers of Food for Humans and Animals”) ve "Gıda Güvenliği Denetimlerinin Yürütülmesi ve Sertifikasyon Sürecinden Sorumlu Üçüncü Ülke Makamlarının Akreditasyonu”na ("Accreditation of Third Party Auditors/Certification Bodies to Conduct Food Safety Audits and to Issue Certifications”) ilişkin sözkonusu düzenlemelere http://www.fda.gov/FSMA/ adresinden erişimin mümkün olduğu, yayımlanan tarihten itibaren 120 gün süreyle yabancı hükümetler, sanayi kuruluşları ve uluslararası toplumun kamu ve özel sektör üyelerinin yorum ve sorularına açık olduğu ifade edilmekte olup, sözkonusu düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerinizin anılan Bakanlığa iletilmek üzere 03 Ekim 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

 

.11

KOLOMBİYA FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Kolombiya Büyükelçiliği Bogota Ticaret Müşavirliği kanalıyla, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 09/09/2013 tarih 120007015 sayılı yazısı ekinde alınan bir yazıda, Kolombiya firması EPEC Colombiya'nın belli tarım ürünleriyle ilgili olarak Türk üreticilerle irtibata geçmek istediği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu firmaya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

 

EK: Bilgiler (3 sayfa)

 

 

12

TEBLİĞ TASLAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 06/09/2013 tarih 120007008 sayılı yazıda,

 

2014 yılı mevzuat çalışmaları kapsamında; 2013/5 sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği”, 2013/19 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği” ile 2013/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nin revize edileceği belirtilmekte olup, sözkonusu tebliğlere ilişkin görüş ve öneriler talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ekte yer alan Tebliğ taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerinizin yine bir nüshası ekte yer alan görüş ve değerlendirme formu kullanılarak 23 Eylül 2013 Pazartesi saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EKLER:

EK-I: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

EK-II: Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İthalat Denetimi Tebliği

EK-III: Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği

   

EK-IV: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

13

TÜRK - FİLİPİNLER İŞ KONSEYİ II. ORTAK TOPLANTISI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 06/09/2013 tarih 1366 sayılı yazıda, Türk – Filipinler İş Konseyi organizasyonunda 21-25 Ekim 2013 tarihleri arasında "Filipinler Ticaret ve Sanayi Odası Yıllık İş ve Yatırım Konferansı” ile eş zamanlı olarak Türk – Filipinler İş Konseyi II.Ortak Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Manila'ya bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı, Filipinler pazarında potansiyel oluşturabilecek en önemli sanayi ürünlerinin; otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, elektrik transformatörleri, ilaç, iş/maden/ağaç işleme makineleri, traktörler, örgü ve dokuma kumaşları olduğu, narenciye, peynir, buğday, un ve unlu mamuller, şekerli ve çikolatalı mamüller, fındık, kuru üzüm, maya ve bisküvi gibi tarım ve gıda ürünlerinin Filipinler'e ihracatta yüksek potansiyel arz ettiği, bahse konu programın Filipinler pazarına girmek isteyen veya mevcut pazar paylarını artırmayı amaçlayan üyelerimiz için önemli bir fırsat olacağı belirtilmekte olup, sözkonusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ilişik bulunan katılım teyit formunu doldurup, avans olarak 500 ABD Doları'nın yatırıldığına dair banka dekontuyla birlikte en geç 27 Eylül 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e (Dilek Morgül; Tel: +90 212 339 50 18, Faks: +90 212 270 37 84, e-mail: dmorgul@deik.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

 

Ek: Katılım Formu, Taslak Program, Uçuş Planı (3 sayfa)

 

14

KAMERUN/ YAOUNDE İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/09/2013 tarih 1808 sayılı yazıda, Türk Hava Yolları'nın, Kamerun'un başkenti Yaounde'ye yeni hat açtığı ve uçuşlara başladığı bu vesile ile THY ile yapılan protokol çerçevesinde azami 30 işadamımız ile birlikte 7-9 Ekim 2013 tarihleri arasında Yaounde'ye yönelik işadamları heyetinin gerçekleştirileceği belirtilerek, işadamları heyetine; müteahhitlik, inşaat malzemeleri (Demir-çelik, çimento, fayans, seramik, sıhhi tesisat), tarım ekipmanları başta olmak üzere kablo, plastik malzemeler, Mobilya, Makine (gıda işleme, meyve suları vs başta olmak üzere) ocak, fırın ve beyaz eşya, otomotiv ve yan sanayi, gübre ve tarım ilaçları, gıda (hububat, makarna, şekerleme, un, maya, meyve suları), kağıt ürünleri, sabun, deterjan ve kozmetik ürünleri, çocuk bezi, peçete, tekstil, konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmekte olup, bu çerçevede, heyete katılmak isteyen üyelerimizin www.tim.org.tr, internet adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 16 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar gizemdizdaroglu@tim.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi(Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu TVBATR2A Avro hesabı'na 1100.- Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu erkanbayram@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.