2013/55 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/55)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rusya Federasyonu'na İhracat Hakkında Bilgi;

2. RF Tataristan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Hakkında Bilgi;

3. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

4. Brezilya Gümrük İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;

5. Kanada Hakkında Bilgi;

6. ABD GTS Programı'nın Sona Ermesi Hakkında Bilgi;

7. ABD Makarna Anti- Damping/ Telafi Edici Vergi Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;

8. 16 -19 Eylül Tanzanya - Darussalem İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Ruanda-Kigali Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

10. Eşdeğer Eşya Hakkında Bilgi;

11. Malezya Kuala Lumpur Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Birol ARSLANTÜRK

Genel Sekreter V.

1

RUSYA FEDERASYONU'NA İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/07/2013 tarih 120005483 sayılı yazıda, 18-20 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da tertip edilen Türk – Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem toplantısında, ülkemiz menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na (RF) transit geçişine imkan tanınması hususunda mutabık kalındığı, bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan (GTHB) alınan bit yazıda, Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirecek firmalara ilişkin nihai listenin 2013 yılı Temmuz ayı içerisinde RF makamlarına iletileceği ifade olunarak, mezkur firmalara ilişkin listelerin ivedilikle GTHB'ye intikal ettirilmesinin talep edildiği belirtilerek, RF'ye Gürcistan üzerinden bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin ilişikte bulunan taahhütnameyi imzalayarak Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize en geç 1 Eylül 2013 tarihine kadar  bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.


Ek: Taahhütname (1 sayfa)

2

RF TATARİSTAN TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/08/2013 tarih 1648 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonda ve Meclisleri (TİM) organizasyonda, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) işbirliğiyle, 4-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik olarak bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programının düzenleneceği, girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde pazar payımızın artırılması ve anılan ülkeye yönelik yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete, tarım ve gıda ürünleri, tekstil ve hazır giyim, otomotiv ve yan sanayi, kimyevi maddeler, medikal ürünler, plastik ve plastikten mamul eşya, madencilik, makine ve ekipmanları, inşaat malzemeleri, mobilya ve müteahhitlik sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların iştirak edebilecekleri, anılan program kapsamında, Türkiye'den ve anılan ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek iş forumunun yanı sıra, Türk ve söz konusu ülkedeki girişimciler arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, gerek anılan pazara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturacak olan söz konusu programa katılmak isteyen üyelerimizin http://goo.gl/z2fA1a internet adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 23 Ağustos 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerektiği ve organizasyon kapsamındaki konaklama, uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Vakıflar Bankası Organize Sanayi Şubesi (Şube Kodu: 398 IBAN: TR39 0001 5001 5804 8000 6107 45) AVRO hesabına 1.990.-EURO (iptal durumunda geri iadesiz) ödeme yapmaları ve banka dekontunu ise

(0224) 219 10 99 numaralı faksa veya ozturka@uib.org.tr / gunerid@uib.org.tr adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(UİB)

Alpay ÖZTÜRK 0224 219 1000/1902 (ozturka@uib.org.tr)

Duygu GÜNERİ 0224 219 1000/1902 (gunerid@uib.org.tr)

RF Tataristan Pazarı hakkında deteylı bilgi için:

Ayşe Oya Benli ÖZBAŞ, RF Ülke Masası Uzmanı (benlio@ekonomi.gov.tr)

Arda OCAK RF Ülke Masası Uzmanı (ocaka@ekonomi.gov.tr))

 

 

3

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/08/2013 tarih 2819 sayılı yazıda; uruluşları Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Ceylanpınar işyeri stoklarında bulunan değişik kodlardaki yaklaşık 24.000 ton ekmeklik buğdayların mamul madde ihracatı sonrası sadece un fabrikalarına yönelik satışa verileceği, satışa verilecek ekmeklik buğdayların sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından ekmeklik buğday hakedişlerinden, 22/08/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşanların birlikte değerlendirileceği,

 

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için firmalardan ekte örneği gönderilen taahhütnamenin (Ek-1) alınacağı, taahhütname vermeyen firmalara satış yapılmayacağı, taahhütnamelerin, firmanın bu satışla ilgili sözleşme imzalamak istediği TMO Şube Müdürlüğünde, 22/08/2013 tarihine kadar firma adına taahhütname imzalamaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacağı,

Firmaların, tahsis edilen buğday miktarını almadıkları takdirde, taahhütname gereği 29/08/2013 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile Kuruluşlarının mamul madde ihracatı sonrası hububat satışlarından faydalandırılmayacağı belirtilmekte ve 15/08/2013-29/08/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

EK: Taahhütname (1 sayfa)

4

BREZİLYA GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/08/2013 tarih 1634 sayılı yazıda; Brezilya Maliye Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu 06 Mayıs 2013 tarih ve 1356 sayılı yönetmelik kapsamında, ithalat sırasında malların serbest bırakılmasında konşimentonun aslının aranması gerekliliğinin ortadan kaldırıldığının bildirildiği, sözkonusu uygulamanın ihracatçı firmaların mal bedellerini tahsilâtta sorun yaşaması ihtimalini doğurduğu ifade edilmekte olup, Brezilya Ticaret Ataşeliğimizin anılan Bakanlık yetkilileri ve bazı gümrükleme firmaları ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde de bahse konu değişiklik ve getirmiş olduğu riskin doğrulandığı, bu kapsamda, yapılan incelemelerde ticarette L/C kullanılması ve ihracatçı ile ithalatçı arasında anılan mevzuata da atıf yapan, ödeme konusunu daha garantili hale getiren özel bir anlaşmanın yapılmasının çözüm olabileceği, ancak, her ne kadar ilave sözleşme yapılsa dahi, ithalatçının konşimentonun fotokopisi ile malları gümrükten çekmesi halinde ihracatçının mal bedelini tahsil için mahkemeye gitmesi ve uzun süren yasal prosedürü takip etmesinin gerekeceğinin bildirildiği,

 

Konu üzerinde yazılmış bir değerlendirmeye ise http://www.comexblog.com.br/destaques/o-risco-da-nao-apresentacao-do-bl-original;

 

Mevzuat değişikliği metnine ise

 

http://www.haidar.com.br/arquivos/2013/ALTERACOESNAINSRFNR680DE2006DESPACHOADUANEIRODEIMPORTACAO.pdf adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

5

KANADA HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/08/2013 tarih 1502 sayılı yazıda, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Ed FAST'ın 26-27 Ağustos 2013 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konusu ziyaret vesilesi ile Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın Kanadalı Bakan Ed FAST ile 27 Ağustos 2013 tarihinde bir görüşme gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 20 Ağustos 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

6

ABD GTS PROGRAMI'NIN SONA ERMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın Bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/08/2013 tarih 1636 sayılı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanmakta olan ve belirli ürünlere gümrük vergisiz ithalat olanağı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)'nin mevzuat gereği ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı tarafından imzalanan bir Kanun'la uzatıldığı ve buna karşılık, 2013 yılında halihazırda söz konusu uzatma kararı alınamamış olduğu, 31 Temmuz 2013 tarihi itibariyle programın sona erdiği bahse konu programın yenilenmesi için gerekli çalışmalar ilgili ülke tarafından yoğun olarak sürdürülmekle birlikte ABD Kongresi'nin 2 Ağustos – 9 Eylül 2013 tarihleri arasında çalışmalarına ara vermesi nedeniyle GTS konusunda herhangi bir uzatma ya da yenileme yasasının Eylül 2013 tarihinden öncesi çıkmasının beklenmediği,

 

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak Vaşington Ticaret Müşavirliği aracılığı ile ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) temin edilen bilgilere göre, 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Türkiye ve Sistem'den yararlanan diğer ülke menşeli ürünlerin, GTS sisteminden yararlanamayacağı, adı geçen Kanun yürürlüğe girene kadar ABD'li ithalatçıların sözkonusu ürünler için MNF vergisi ödeyecekleri, GTS'nin uzatılmasına ilişkin Kanun çıkarıldıktan sonra, önceki yıllarda yaşanan benzer durumlarda olduğu gibi ABD'li firmalardan tahsil edilen gümrük vergilerinin geriye dönük olarak ödenebileceği,

 

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ve ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından konuya ilişkin yeni bir duyuru yapılana dek, firmaların herhangi bir hak kaybına uğramaması için GTS'den yararlanan ürünlerinin ithalatı sırasında gümrük beyannamelerinin ilgili bölümüne "A” ibaresinin konulması gümrük vergilerinin geriye dönük ödenmesi için yeterli olacağı belirtilmekte olup, diğer taraftan, ilgili Kanun yürürlüğe girene kadar sisteme ilişkin tüm gözden geçirme çalışmalarının da durdurulduğu ifade edilmektedir.

 

7

ABD MAKARNA ANTİ- DAMPİNG/ TELAFİ EDİCİ VERGİ

NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan ABD Makarna Anti- Damping/ Telafi Edici Vergi Nihai Gözden Geçirme Soruşturması ile ilgili 13/08/2013 tarih 100756 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır. "Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına tatbik edilen anti-damping ve telafi edici verginin gözden geçirilmesini teminin bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütülmektedir.

 

ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonlu satışların devamının veya yeniden oluşmasının tespiti amacıyla yürütülen soruşturma sonucunda ITA sırasıyla 4 Ocak 2013 ve 11 Ocak 2013 tarihlerinde mevcut önlemlerin kaldırılmasının damping ve sübvansiyonlu satışların devamına ya da yeniden oluşmasına neden olacağına hükmetmiştir. Mezkur kararlara http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-04/pdf/2012-31726.pdf ve http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-11/pdf/2013-00454.pdf linklerinden ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli endüstrisinin zarar group görmeyeceğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise ilgili taraflardan soru formları aracığıyla bilgi temin edilmiş ve 11 Temmuz 2013 tarihinde bir "tarafları dinleme toplantısı” düzenlenmiştir.

Müteakiben, ITC soruşturması kapsamında edindiği yazılı ve sözlü bilgileri derleyen 2 Ağustos 2013 tarihli nihai raporunu yayımlamış olup rapor ABD yerli makarna üreticilerinin 2007-2012 döneminde üretim, kapasite, kapasite kullanım oranı, satışlar ve karlılık gibi finansal göstergelerinin kamuya açık halleri ile ABD pazarındaki fiyatlar, marka algılayışları, tüketim eğilimleri hakkında bilgi vermektedir. Bununla beraber raporda, Türk makarna üreticilerinin aynı dönemdeki üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranları ile ABD ve diğer pazarlara ihracatı ve dünya piyasasındaki yeri hakkında da bilgiler sunulmaktadır. ITC'nin soruşturmasını 30 Ağustos 2013 tarihinde tamamlaması beklenmekte olup soruşturma kapsamındaki gelişmelere linkinden ulaşılabilmektedir.

 

8

16 -19 EYLÜL TANZANYA - DARUSSALEM İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/08/2013 tarih 1631 sayılı yazıda; Türk Hava Yolları'nın Tanzanya'nın en büyük şehri olan Darüsselam'da yeni bir hat açtığı ve uçuşlara başladığı, bu vesile ile THY ile yapılan protokol çerçevesinde azami 30 iş adamımız ile birlikte 16 Eylül - 19 Eylül 2013 tarihleri arasında Darüsselam'a yönelik iş adamları heyetinin gerçekleştirileceği, İş adamları heyetine, Sanayii, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Demir-Çelik, Çimento, Otomotiv Yan Sanayii, Beyaz Eşya (Elektronik), Gübre (Kimya), Kablo (Elektrik) sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmekte olup, bu çerçevede, heyete katılmak isteyen üyelerimizin www.tim.org.tr de yer alan başvuru formunu formunu http://goo.gl/dGKvzU) eksiksiz doldurarak elektronik ortamda, en geç 09 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadarbaşvuru yapmaları gerektiği ve organizasyon kapsamındaki uçak bileti, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Iban No : TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabı'na900- Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarıve ilgili banka dekontunu mehmetalisevgi@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

9

RUANDA - KİGALİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/08/2013 tarih 1615 sayılı yazıda; Türk Hava Yolları'nın, Ruanda'nın Başkenti olan Kigali'ye yeni hat açtığı ve uçuşlara başladığı, bu vesile ile THY ile yapılan protokol çerçevesinde azami 15 iş adamı ile birlikte 23 Eylül – 26 Eylül 2013 tarihleri arasında Kigali'ye yönelik iş adamları heyetinin gerçekleştirileceği, iş adamları heyetine; Savunma ve Havacılı Sanayii, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Demir-Çelik, Çimento, Otomotiv Yan Sanayi, Beyaz Eşya (Elektronik), Sabun (Kimya), Kablo (Elektrik) sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmekte olup, bu çerçevede, heyete katılmak isteyen üyelerimizin www.tim.org.tr de yer alan başvuru formunu (http://goo.gl/wTnF1z) eksiksiz doldurarak elektronik ortamda en geç 02 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabı'na 1.250.-Avro avans (katılımcıların iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu melikeemiroglu@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

10

EŞDEĞER EŞYA HAKKINDA BİLGİ;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/08/2013 tarih 2772 sayılı yazıda; Kuruluşlarınca 2013/14 alım kampanyasında yeniden belirlenen buğday sınıfları çerçevesinde ekmeklik buğday alım baremlerinde yer alan beyaz yemlik buğdaylar ve kırmızı yemlik buğdaylar ibarelerinin "Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğdaylar ve Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar” olarak değiştirildiği, yapılan bu değişiklikle ilgili Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapıldığı, sözkonusu değişiklik taleplerinin uygun görülerek TS 2974:2009 sayılı ek tebliğinde yayınlandığı,

 

2013/14 satış sezonunda Kuruluşlarınca yapılması planlanan mamul madde ihracatı sonrası satışlarda, Birliklerden gelecek yem, yumurta ve beyaz et sektörüne ait buğday hak edişleri üzerinde "Yemlik Buğday” ibaresinin yer almasının stoklarında bu ad altında bir ürün bulunmaması nedeniyle sıkıntılara yol açabileceği düşünülerek konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'na 07/08/2013 tarih 2771 sayılı yazıları ile bilgi verildiği,

 

Bu nedenle, önümüzdeki dönemde Kuruluşlarınca yapılması planlanan mamul madde ihracatı sonrası satışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve firmaların mağdur olmamaları için Birliklerden gelecek yem, yumurta ve beyaz et sektörüne ait hak ediş yazılarında, 12'li bazda buğday GTİP kodu ile firmaların DİİB'leri üzerinde yer alan "Özel Şartlar” bölümünde ve ithalat listesinde "Yemlik Buğday” ibarelerinin yerine "Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday” ifadesinin belirtilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

EK: TSE Tebliği (2 sayfa)

 

11

11. MALEZYA KUALA LUMPUR TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/08/2013 tarih 1593 sayılı yazıda; Türk Hava Yolları'nın, Malezya'nın Başkenti olan Kuala Lumpur'a yeni hat açtığı ve uçuşlara başladığı, bu vesile ile THY ile yapılan protokol çerçevesinde azami 22 iş adamı ile birlikte 16 Eylül – 19 Eylül 2013 tarihleri arasında Kuala Lumpur'a yönelik iş adamları heyetinin gerçekleştirileceği, iş adamları heyetine; halı, petro-kimya, demir-çelik, altın (değerli maden), gıda, çeşitli inşaat malzemeleri, inşaat ve makine aksamları sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası standarta uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmekte olup, bu çerçevede heyete katılmak isteyen üyelerimizin www.tim.org.tr de yer alan başvuru formunu (http://goo.gl/ovpPRZ) eksiksiz doldurarak elektronik ortamda en geç 29 Ağustos 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmaları, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabı'na 1300.-Avro avans (katılmcıların iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu hasangokce@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.