2013/35 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2013/35)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. T.C. Ekonomi Bakanlığı Desteklerinin Aktarılacağı Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

2. Çeşitli İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

3. Ticari Uyarı Hakkında Bilgi;

4. Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Bilgi;

5. TİM – İhracatçı Eğilim Anketi Hakkında Bilgi;

6. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

1

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİNİN AKTARILACAĞI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız Koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 16 Mayıs 2013 Perşembe günü Trabzon'da, bölgemizdeki ihracat bilincinin arttırılması ve dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların dış ticaret konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla, İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Bölgenin Başarılı İşadamı/İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları, Özel Sektörden Başarı Öyküleri, İhracat Mevzuatı/Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Rusya Pazarına İhraç İmkanları konularını kapsayan bir "Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

Bu itibarla 16 Mayıs 2013 Perşembe günü 09.30 -16.30 saatleri arasında, Trabzon'da TTSO 3. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek eğitim programına katılmak isteyen firmalarımızın ilişikte yer alan Başvuru Formunun doldurarak en geç 15 Mayıs 2013 Çarşamba gününe kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr mail adresine veya 0.462.326 94 01 numaralı faksa gönderilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

16 Mayıs 2013, Trabzon

09.30-09.45 Kayıt

09.45-10.15 Açılış / T.C. Ekonomi Bakanlığı – Vizyon

Üstün ALAN - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

10.15-11.00 Bölgenin Başarılı İş Adamı/ İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları

11.00 -11.15 Çay / Kahve Arası

11.15-12.30 İhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri

Ezgi TURAN - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının

Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,

Marka ve Tanıtım, AR-GE ve Tasarım Destekleri

Mehmet Ali KILIÇKAYA - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar

Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Jülide ÇERMİKLİ - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü T.

15.00-15.15 Çay / Kahve Arası

15.15-16.30 Ülke Masaları ve Pazar Araştırması-Rusya Pazarına İhraç İmkanları

A. Oya BENLİ ÖZBAŞ - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İ.G. Uzmanı

 

Başvuru Formu : 1 sayfa (tıklayınız..)

2

ÇEŞİTLİ İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

NATO:

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 5/04/2013 tarih 859 sayılı yazıda;

 

NATO tarafından idari ve genel hizmetlerin tedariki amacıyla 2013 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin bilgilerin iletildiği ifade edilmekte olup, genel ihale duyurularının kamuya açık olduğu ve tedarik amacıyla çizelgede belirtilen ihale dönemlerinde NATO'nun web sayfasında (http://www.nato.int/int/structure/procurement) yayımlandığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için ihale çizelgesi ekte sunulmaktadır.

 

Ek: İhale Çizelgesi (4 sayfa)

 

HIRVATİSTAN:

 

Öte yandan; Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/04/2013 tarih 864 sayılı yazıda;

 

Zagrep Ticaret Müşavirliği e-posta yazısı ekinde, 10 Nisan 2013 tarihli ve 42 sayılı Hırvatistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Zadar İşletmesi'nin (Port of Zadar Authority) Yeni Gazenica Limanı'nın Feribot ve Gemi Terminalinin Finans, İnşaat, Operasyon ve İşletim İmtiyazlarına dair Niyet Mektubu duyusu iletilerek, niyet mektubunun 23 Mayıs 2013 Perşembe günü yerel saatle 14:00'e kadar İhaleyi açan kuruluşa iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: İhale Duyurusu (4 sayfa)

 

3

TİCARİ UYARI HAKKINDA BİLGİ;

Londra Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/04/2013 tarih 120003432 sayılı yazıda;

 

Müşavirliklerine son zamanlarda firmalarımızdan ulaşan taleplerde İngiltere'de yerleşik olduğuna iddia eden ve yatırım kredisi sağlamak üzere birçok ihracatçı firmalarımızı ziyaret ederek kredi sağlamak istediğini bildiren "Capital Investment Agency” firması hakkında bilgi istendiği, bu kapsamda yapılan araştırmalarda, "Capital Investment Agency” firmasının İngiltere'de limited şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu kamu kurumu Şirket Kayıt Kurumu'nda (Companies House) kaydının bulunamadığı, ayrıca sözkonusu firmanın, finansal kuruluşların ve finansal hizmet vermeyi haiz bireylerin izin almaları gereken Türkiye'deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) benzeri kuruluş olan The Financial Servises Authority'de de (FSA) kaydının bulunmadığı ifade olunduğu bildirilmektedir.

 

4

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bir yazısında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, anılan kanunun, yabancıların çalışma ve ikamet izinlerine ilişkin düzenlemeler içermekte olduğu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu'nun, bu Kanun ile getirilen yeni düzenlemelere uyumlu bir şekilde önümüzdeki dönemde yeniden gözden geçirilmesinin öngörüldüğü, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yukarıdaki Kanun hükümleri de dikkate alınarak yabancıların çalışma izinleri konusunda yatırımcıların karşılaştıkları belli başlı sorunların tespit edilerek derlenmesi ihtiyacı bulunduğu, ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede yabancıların çalışma izinleriyle ilgili olarak tarafınızca tespit edilen güncel durum ve sorunların 9 Mayıs 2013 saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

 

5

TİM – İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracatçı Eğilim Anketi; iç ve dış pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçı sektörlerimizin üretim, ihracat, iç satış, ithalat, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman talebi gibi alanlardaki etkisinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

TİM- Türkiye İhracatçılar Meclisi adına Estima Araştırma Şirketi tarafından yürütülen bu anket kapsamında İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile en çok ihracat yapan ilk 1000 firma yetkilileri ile görüşülmektedir. Katılımınızın araştırmaya uygunluğunu tespit etmek ve güvenlik gerekçeleri ile takip eden sayfada karşınıza gelecek boşluğa vergi numaranızı belirtmenizi rica ederiz.

Kişisel bilgilerinizin hiçbir zaman kullanılmayacağını, herhangi bir veri ile eşleştirilmeyeceğini ya da üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını belirtir ilgi ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Sözkonusu anket çalışmasına (www.dkib.org.tr ) adresli web sayfamızdan erişilebilmektedir. Ankete katılmak için tıklayınız.. http://estima.3uu.eu/uc/admin/b020/ospe.php?SES=1491e366da2ad4fff32a94f54b283d8b&syid=4542&sid=4543&act=start&js=16&flash=1107)

6

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.