SİRKÜLER (2013/26)


Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Türk – Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı Hakkında Bilgi;
2. TOBB, Türkiye 100 Programı Hakkında Bilgi;
3. TSE Standart/ Kriter Tasarıları Hakkında Bilgi;
4. Kırgızistan Ticaret Heyeti Bilgi Notu Hakkında Bilgi;
5. Satışa Çıkarılan Kahve Firması Hakkında Bilgi;
6. Bosna Hersek Yatırım Olanakları Hakkında Bilgi;
7. Karadağ HES Projeleri Hakkında Bilgi;
8. Irak Sevk Öncesi İnceleme Hakkında Bilgi;
9. Angola Yatırım Olanakları ve İşbirliği İmkanları Konferansı Hakkında Bilgi;
10. 4. Uluslararası Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Forumu Hakkında Bilgi;
11. Kuveyt IX. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;
12. Suudi Sağlık Konferansı ve Fuarı Hakkında Bilgi;
13. DENİB (Denizli İhracatçılar Birliği) 2. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;
14. Türk – İran İş Forumları Hakkında Bilgi;
15. Geçici İhraç İzni Kapsamında Yurtdışına Çıkacak Taşıtlar İçin İzin Başvurusu Hakkında Bilgi;
16. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

 

1. TÜRK – BELARUS İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türk – Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 20/03/2013 tarih 563 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır. "Türkiye – Belarus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VIII. Dönem Toplantısı kapsamında ülkemize gelecek olan Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Vladimir Makey'in katılımları ile 4 Nisan 2013 tarihinde Ankara'da Türk – Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenecektir. Toplantı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında (Adres: TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisler, Dumlupınar Bulvarı No:252, Ankara) gerçekleştirilecektir. Belarus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yapılacak olan etkinliğe Belarus Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra, Belarus Cumhuriyeti Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı Başkanı Sayın Dmitriy Klevjits, Minsk ve Mogilyov vilayetleri Serbest Ekonomi Bölgelerinin yöneticileri, Minsk Otomobil Fabrikası (ağır yük kamyonları, römorklar ve yolcu otobüsleri üretimi), Minsk Traktör Fabrikası (traktör ve tarım makinaları üretimi) gibi büyük ölçekli işletmeler ve diğer Belarus firmalarının temsilcileri iştirak edecektir. Sabah saatlerinde başlaması planlanan toplantı çerçevesinde Belarus'un ekonomik durumu, ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları, Belarus'taki yatırım olanakları, özelleştirme süreci vs. konulara ilişkin kapsamlı sunumlar yapılacak ve iki ülke işadamları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Belarus heyet listesi ekte sunulmakta olup, toplantı programının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Etkinliğe dair bu ve diğer güncel bilgiler DEİK web sitesinde (www.deik.org.tr) yayınlanacak ve katılım başvurusunda bulunan firma temsilcilerine ayrıca iletilecektir. Türk – Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı'na katılmak isteyen üyelerinizin ilişikteki formu doldurarak, 1 Nisan 2013, Pazartesi günü mesai sonuna kadar DEİK'e (Elnur Osmanov, E-mail: eosmanov@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 67, Faks: 0 212 270 37 84) bilgi vermeleri gerekmektedir.”

EK: Başvuru Formu, Belarus Heyet Listesi (1 sayfa)

2. TOBB, TÜRKİYE 100 PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/03/2013 tarih 549 sayılı yazıda,

 

TOBB, öncülüğünde AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, "Türkiye 100 Programı”nın başlatıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu "Türkiye 100 Programı”na başvuruların www.turkiye100.org adresinden yapılacağı özel sektörün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan programın bilgi notu ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Türkiye 100 Program Bilgi Notu (2 sayfa)

3. TSE STANDART/ KRİTER TASARILARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/03/2013 tarih 120002174 sayılı yazıda, Türk Standartları Enstitüsü İlgili İhtisas Kurulunca hazırlanan "TST 201287465 Helal Yiyecek ve İçeceklerin Hazırlandığı, Saklandığı ve Sunulduğu Tesisler” ve "TST 201290526 Helal Gıda Ambalajı ve Ambalaj Malzemeleri” standart tasarılarına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu taslaklara ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş formunda belirterek en geç 05/04/2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

EKLER

1- Standart / Kriter Tasarıları (12 sayfa)

2- Görüş Formu (1 sayfa)

4. KIRGIZİSTAN TİCARET HEYETİ BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/03/2013 tarih 571 sayılı yazıda, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 9-10 Nisan 2013 tarihlerinde Kırgızistan'a gerçekleştireceği ziyarete Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ında iştirak etmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın sözkonusu pazarlarda karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantıda getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 28 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

5. SATIŞA ÇIKARILAN KAHVE FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2013 tarih 539 sayılı yazıda, İspanyol Sabadell Atlantico Bankası tarafından bir İspanyol kahve firmasının satışa çıkarıldığı ve bahse konu firmanın adının bir gizlilik sözleşmesi imzalanarak temin edilebileceği belirtilmekte olup, sözkonusu satış ile ilgili olarak üyelerimiz Barselona Ticaret Ataşeliği ile iletişime geçmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

Barselona Ticaret Ataşeliği:

Tel: 00 34 932 157 811

Fax: 00 34 932 151 301

E-posta Barselona@ekonomi.gov.tr

 

6. BOSNA HERSEK YATIRIM OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİ; ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2013 tarih 538 sayılı yazıda, Bosna Hersek'te yabancı yatırımcıların ilgilenebileceği güncel yatırım projelerine ilişkin bilgilere, Bosna Hersek Yabancı Yatırım Tanıtım Ajansı (FIPA)'nın internet sitesinden (www.fipa.gov.ba investment opportunities alt başlığı) ulaşılabileceği ve ilgilenecek yatırımcıların FIPA ile irtibata geçebilecekleri belirtilmekte olup, anılan bölümde sanayi, enerji, tarım, gıda işleme, metal ve turizm gibi farklı projelerin yer aldığını ifade edilmektedir.

7. KARADAĞ HES PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/03/2013 tarih 572 sayılı yazıda,

Karadağ'da küçük hidroelektrik santraller (HES) ile ilgili ihaleler yapılacağı ve ihale şartnamelerinin hazırlanabilmesi için bir toplantı yapılmış olduğu ve söz konuşu toplantıda gündeme gelen hususlar ile ilgili not iletilmiş olup, bu kapsamda ihaleye katılım öncesindeki hazırlık faaliyetlerinin zorlukları, küçük hidroelektrik santrallerine yatırım alanındaki ihale usulleri ve izin alma prosedürleri konularının ele alındığı söz konusu toplantıya ilişkin not ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Toplantı Notu (2 sayfa)

8. IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME HAKKINDA BİLGİ;

 

 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin (KIBY) bölgeye gerçekleştirilen ithalatta "Sevk Öncesi İnceleme” uygulamasını kesin olarak başlattığı ve ihracatçıların ihraç mallarının sevk etmeden önce, yetkilendirilmiş Bureau Veritas ile SGS gözetim şirketlerinden uygunluk belgesi edinmeleri gerektiği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa konu ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/03/2013 tarih 564 sayılı yazıda, Sevk öncesi incelemeye tabi ürünlere ilişkin güncellemelerin http://www.bvbasvuru.com/ adresinden takip edilmesinin mümkün olduğu ve ürün ayırt etmeksizin Kuzey Irak'a ihracat gerçekleştirilen firmaların anılan gözetim firmaları ile irtibata geçerek güncellemelerden haberdar edilmek yönündeki taleplerini iletişim bilgileriyle birlikte iletmeleri gerektiği belirtilmekte olup, zorunlu ve ihtiyari sevk öncesi inceleme kapsamındaki ürünler KIBY tarafından belirli aralıklarla güncellenmekte olduğundan, Irak'a gerçekleştirilen ihracatın sekteye uğramaması için, ihracatçıların sözkonusu güncellemelerden zamanında haberdar olmasının önem taşıdığı ifade edilmekte olup, yetkili gözetim şirketlerinin iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.

Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı 34854

Maltepe/İstanbul

Tel: +90 216 587 4000

Faks: +90 216 518 3874

Web: http://www.bureauveritas.com.tr

 

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No:4 Kat:1-2-3-4, 34381

Şişli/İSTANBUL

Tel:+90 212 368 40 00

Faks: +90 212 296 4782/83

Web: http://www.tr.sgs.com

 

 

9. ANGOLA YATIRIM OLANAKLARI VE İŞBİRLİĞİ İMKANLARI KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/03/2013 tarih 560 sayılı yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi Bakanlığı ve Angola Ulusal Özel Yatırım Ajansı (National Private Investment Agency- ANIP) koordinasyonunda 20 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da Angola Yatırım Olanakları ve İşbirliği İmkanları Konferansı'nın gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için bahse konu konferansa ilişkin taslak program ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Konferans Programı (1 sayfa)

 

10. 4. ULUSLARARASI DOĞU AZERBAYCAN YATIRIM FIRSATLARI FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/03/2013 tarih 557 sayılı yazıda, 4. Uluslararası Doğu Azerbaycan Yatırım Forumu'nun 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde İran Doğu Azerbaycan İl Ekonomi ve Maliye Kurumunca Tebriz kentinde düzenleneceği ve söz konusu forumla ilgilenecek üyelerimiz forumla ilgili bilgilere www.investin-ea.ir adresinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.

 

11. KUVEYT IX. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/03/2013 tarih 554 sayılı yazıda, Türkiye – Kuveyt Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IX. Dönem Toplantısı'nın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Anas Al-Khalid AS-SALİHİ eş başkanlığında Nisan ayı içinde Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilerek, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

12. SUUDİ SAĞLIK KONFERANSI VE FUARI HAKKINDA BİLGİ ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/03/2013 tarih 556 sayılı yazıda, "Saudi Health Exhibition and Conference 2013 (www.saudihealthexhibition.com)” etkinliğinin 12-14 Mayıs 2013 tarihleri arasında Riyad Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenleneceği belirtilmekte olup, sağlık sektörü alanında iştigal eden firmaların sözkonusu etkinliğe katılmaları talep edilmektedir.

 

 

13. DENİB (DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ) 2. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

DENİB 2. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması ile ilgili olarak Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan 21/03/2013 tarihli yazıda; "Bilindiği üzere her geçen yıl ihracatın geliştiği ülkemizde, katma değeri daha fazla ürünlerin üretilerek ihracatının sağlanması için farklı alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmaların bir parçası olarak, İhracatçı Birlikleri farklı sektörlerde tasarım yarışmaları düzenlemekte, böylelikle tasarımın önemine dikkat çekmeyi hedeflemekte ve genç tasarımcılara kendilerini gösterebilmeleri için fırsat sunmaktadır. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamız ile Denizli'de niş bir sektör olarak var olan ancak bilinmeyen ev ve plaj giyimi sektörünü güçlendirmek, Denizli'yi ev ve plaj giyimi sektörünün merkezi haline getirmek, sektöre genç, yetenekli tasarımcıları kazandırmak, sektörde bir tasarım bilinci oluşturmak ve Denizli'de ihraç edilebilir ürünlerin çeşitliliğini arttırarak ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak amacı hedeflenmektedir.DENİB 2. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'na ilişkin ayrıntılı bilgiye www.evveplajgiyimiyarismasi.com ve www.denib.gov.tr adreslerinden ulaşılması mümkündür. Bu sene gerçekleştirilecek olan yarışmanın teması "SU”'dur. Yarışma için dosya teslim tarihi 31 Mayıs 2013 Cuma olup, yarışmaya ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı afiş Ek'te tarafınıza gönderilmektedir” denilmektedir. Bahsekonu yarışmaya ilişkin duyuruyu içeren afiş ekte bulunmaktadır.

 

 

 

 

14. TÜRK – İRAN İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Kalkınma Bakanımız Sn. Cevdet Yılmaz'ın 9 – 12 Nisan 2013 tarihlerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret kapsamında DEİK/Türk – İran İş Konseyi ve İran Ticaret, Sanayiler ve Madenler Odaları işbirliğinde 10 Nisan 2013 tarihinde Tahran'da ve 11 Nisan 2013 tarihinde Şiraz'da Türk – İran İş Forumları düzenlenecektir. Türk iş dünyası temsilcileri ile İran'lı işadamlarını bir araya getirerek işbirliği olanaklarının yerinde tespit edilmesinin hedeflendiği Forumlar çerçevesinde iki ülke işadamlarının bir araya geleceği ikili görüşmelerin düzenlenmesi planlanmaktadır. 2012 yılı göz önünde bulundurulduğunda; Türkiye'nin İran'a yönelik ihracatı 9.9 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemdeki ithalat oranları incelendiğinde ise rakamlar 11.9 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Toplam ticaret hacmi 22 milyar dolar civarında seyretmektedir. Detaylı program bilgileri, kesin katılım ücreti ve koşulları tarafınıza bilahare duyurulacak olan İran ile yeni işbirliği imkanlarına zemin hazırlayacak ve ilgili ülkenin önde gelen işadamları ile tanışma fırsatı sağlayacak söz konusu ziyarete katılacakların ekte yer alan katılım formunu doldurarak, 500 Euro avansı en geç 1 Nisan 2013, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, DEİK / Türk – Orta Doğu İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi ( Şube Kodu: 1011 ) Euro (IBAN TR 79 00064000 0021 0113 3146 61 ) ya da TL (IBAN TR 05 0006 4000 0011 0111 7015 30 ) hesabına yatırmaları ve katılım formu ile birlikte dekontu DEİK'e (Faks: 0212 270 35 92 / E-mail: adiblan@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Ek: Katılım Formu, Katılım Koşulları (1 sayfa)

 

15. GEÇİCİ İHRAÇ İZNİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA ÇIKACAK TAŞITLAR İÇİN İZİN BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede geçici ihraç izni kapsamında yurtdışına çıkacak taşıtlar için izin başvurusunda bulunacak firmaların dikkatine sunulan önemli hususlar aşağıda belirtilmektedir:

 

 
01.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 

1- Geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderilecek taşıtların Bakanlığımızca verilen yetki belgelerinden birine kayıtlı olması,

2- Ekonomi Bakanlığı'ndan bu konuda alınmış geçici ihraç izninin veya taşıt plakası/plakalarını (veya şase/motor numaralarını), geçici ihraç ifadesini ve geçici ihraç izin süresini gösteren Gümrük Beyannamesinin olması,

3- Çıkış yapacak taşıtlar için Ekonomi Bakanlığı'ndan önceden alınmış olan iznin başvuru sahibine ait olmayan taşıtlar olması halinde; taşıt sahiplerinden ve kayıtlı olduğu yetki belgesi gerçek ve tüzel kişilerden taşıtın belirtilen sürelerde yurtdışına çıkış ve yurda dönüşüne izin verildiğine dair alınmış noter onaylı muvafakatnamenin olması,

4- Geçici ihraca tabi taşıtlar için sadece yurtdışına çıkış izni düzenlenmesi, dönüşlerinde ise yetki belgesi kaydının kontrol edilmesini müteakip yurda giriş izni verilmesi,

5- Geçici ihraç süresi 90 günden az olan taşıtların kayıtlı oldukları yetki belgelerinden düşüm işleminin yapılmaması,

6- Geçici ihraç süresi 90 günden az olan taşıtların belirlenen süre içerisinde yurda dönüş yapmamaları halinde 91 nci günde kayıtlı bulundukları yetki belgesinden düşüm işleminin otomatik olarak U-Net otomasyon sistemince yapılmasının sağlanması; düşüm işlemi yapılan bu taşıtların yurda girişlerinin, yetki belgelerinden birine yeniden kayıt yapılması veya 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 nci maddesine aykırılıktan dolayı aynı Kanunun 26 ncı maddesinin (a) fıkrasında belirtilen idari para cezasının uygulanması halinde mümkün olması,

7- Geçici ihraç süresi 90 günden fazla olan taşıtların kayıtlı oldukları yetki belgelerinden re'sen düşüm işlemlerinin yapılması ve varsa asgari kapasite şartını kaybedecek şekilde düşümü yapılan taşıtlar için yetki belgesi sahibinin geçici ihraç müracaatının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılmış "bildirim” kabul edilmesi,

8- Re'sen düşümler sonucu Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde öngörülen asgari kapasitenin altına düşülmesi ve asgari kapasitenin 90 gün içinde tamamlanmaması halinde aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılması, 19.03.2013 tarih ve 4634 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

 

Buna göre; geçici ihraç kapsamında taşıtlarını yurtdışına gönderecek firmalar 01.05.2013 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle ilgili Bakanlığa izin başvurusunda bulunulabileceklerdir.

 

Bu belgeler;

-Dilekçe ( izin süresi, çıkış tarihi, çıkış yapacağı sınır kapısı belirtilecek)

-Firmayı, temsile yetkili kişi/kişilere ait imza sirküleri,

-Taşıt Listesi, ( taşıt cinsi, modeli, tescil no belirtilecek)

-Taşıt Ruhsat Fotokopileri,

-Taşıtın Araç Muayene İstasyonlarında yapılmış geçerli bir muayenesinin olması,

-Taşıt sahiplerinden ve kayıtlı olduğu yetki belgesi gerçek ve tüzel kişilerden taşıtın belirtilen sürelerde yurtdışına çıkış ve yurda dönüşüne izin verildiğine dair alınmış noter onaylı muvafakatnameleri,

-Ruhsatlarında rehin şerhi bulunan taşıtların çıkış yapabileceğine ilişkin rehin şerhi bulunan kurum/kuruluşların muvafakkatnamesi,

-Ekonomi Bakanlığı'ndan bu konuda alınmış geçici ihraç izninin veya taşıt plakası/plakalarını (veya şase/motor numaralarını), geçici ihraç ifadesini ve geçici ihraç izin süresini gösteren Gümrük Beyannamesidir.

16. DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.