2013/24 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2013/24)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Futurallia İstanbul 2013 Hakkında Bilgi;
2. Karaçi Ticaret Ateşeliği İletişim Bilgileri Hakkında Bilgi;
3. İran'ın Resmi Tatil Duyurusu Hakkında Bilgi;
4. Patent Hakkının Korunması Kanun Tasarısı Hakkında Bilgi;
5. Tayland I. Türk Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;
6. Irak'ta İş Yapma ve Yatırım Hukuki Boyutları Hakkında Bilgi;
7. Türkiye-İran Siyasi ve Ekonomik İlişkilerinin Kapsamlı Değerlendirilmesi Toplantısı Hakkında Bilgi;
8. Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatlar Hakkında Bilgi;
9. Girişimcilik ve Yenilik Programı 2013 Yılı Çalışma Programı
10. Dış Ticaret Talepleri;
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

 

1. FUTURALLİA İSTANBUL 2013 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/03/2013 tarih 478 sayılı yazıda, Dünyanın KOBİ'lere yönelik en büyük iş geliştirme forumlarından olan ve her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Futurallia'nın on sekizincisinin, T.C. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan, Fransa Dış Ticaret Bakanı Nicole Bricq, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İDTM Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımlarıyla 5-6-7 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) ev sahipliğinde WOW Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, küresel pazarlara açılarak büyüyen Türk KOBİ'lerini bir araya getirecek olan Futurallia İstanbul 2013'de 30 ülke ve 20'yi aşkın sektörden 600 katılımcı ile karşılıklı işbirliği imkanlarının güçlenmesinin hedeflendiği belirtilmekte olup, sözkonusu Futurallia İstanbul 2013'e katılmak isteyen üyelerimizin 425 TL+KDV katılım için olan ödemeyi en geç 6 Mayıs 2013 tarihine kadar http://futuralliaistanbul2013.com adresinden kayıt yapılması gerektiği belirtilmektedir.

 

İrtibat Bilgileri.

Erşan ERTÜZÜN

Tel: 0 212 468 5200

http://futuralliaistanbul2013.com

Ek: Futurallia İstanbul 2013 Kayıt Formu (1 sayfa)

2. KARAÇİ TİCARET ATEŞELİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Karaçi Ticaret Ataşeliği'nden alınan 12/03/2013 tarihli e-posta mesajında; Pakistan, Karaçi kentinde gazetelerde yayımlanan ihale ilanlarının Ataşelikleri tarafından oluşturulan aşağıdaki twitter hesabından takip edilebileceği ifade edilmektedir.

Twitter Hesabı

karachieconomytr

@karachieconomy

Karaçi Ticaret Ataşeliği İletişim Bilgileri:

Betül Akın

Commercial Attaché

Consulate General of Turkish Republic

«29-A, Kh-e-Hafiz, Ph 5, DHA Karachi Pakistan

Tel: +92 21 3587 8999

Fax: +92 21 3581 0357

E-mail: karaci@ekonomi.gov.tr

Web : http://www.buyfromturkey.org»

Description: http://www.ekonomi.gov.tr/images/dtmLogo.png

3. İRAN'IN RESMİ TATİL DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/03/2013 tarih 478 sayılı yazıda, İran Yeni Yıl ve diğer özel günler nedeniyle, 19-25 Mart tarihleri arasında ve 2 Nisan 2013 tarihinde İran'da resmi tatil olacağı, diğer taraftan 25-28 Mart 2013 tarihleri arasında özel sektör kuruluşlarının tatil olduğu ve sözkonusu tarihlerde kamu kuruluşlarının da sınırlı sayıda personelle çalışacağı ifade edilmektedir.

4. PATENT HAKKININ KORUNMASI KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/03/2013 tarih 486 sayılı yazıda, Bakanlıklarınca uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile taraf oldukları uluslararası anlaşmalara uyum sağlanması amacıyla hazırlanarak, 11/03/2013 tarihi itibariyle T.B.M.M. Başkanlığına arz edilen "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pDetayDrafOfALaw.aspx adresinde ve T.B.M.M. internet sitesinde yayınlandığı ifade edilmekte olup, anılan taslağa ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüşlerimiz talep edilmektedir.

Bu kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan taslağa ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüşlerinizi ekte yer alan taslaklar hakkında görüş bildirilmesinde kullanılacak formun doldurulmak suretiyle en geç 20 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Taslak Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

5. TAYLAND I. TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 30/01/2013 tarih 13946 sayılı yazıda, 28 Kasım - 1 Aralık 2013 tarihlerinde Tayland I. Türk Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu fuara katılmak isteyen üyelerimiz için Fuar katılım sözleşmesi ekte sunulmaktadır.

Ek: Fuar Katılım Sözleşmesi (1 sayfa)

6. IRAK'TA İŞ YAPMA VE YATIRIM HUKUKİ BOYUTLARI HAKKINDA BİLGİ;

Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu'ndan (DEİK) alınan 18/03/2013 tarih 518 sayılı yazıda, DEİK/Türk-Irak İş Konseyi tarafından İstanbul/ TOBB Plaza'da 25 Mart 2013 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında "Hukuki Boyutlarıyla Irak'ta İş Yapma ve Yatırım” konulu bilgilendirme toplantısının yapılacağı, Toplantıya Bağdat'tan Avukat Ghassan Rassim'in katılarak bilgilendirme yapacağı belirtilmekte olup, sözkonusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin ilişikteki katılım formunu doldurarak en geç 22 Mart 2013 tarihine kadar DEİK'e (ilgili kişi: Merve Demet, Tel 0 212 339 50 27 Fax: 0 212 270 35 92 e-posta: ortadogukorfez@deik.org.tr) başvurmalarının gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Katılım Formu(1 sayfa)

7. TÜRKİYE-İRAN SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye - İran Siyasi ve Ekonomik İlişkilerinin Kapsamlı Değerlendirilmesi Toplantısı ile ilgili Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 15/03/2013 tarih 438 sayılı yazıda; ""Türk-İran İş Konseyi, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile Türkiye-İran ekonomik ve siyasi ilişkilerinin değerlendirilmesi ve gelecek döneme ayna tutmasını teminen 26 Mart 2013, Salı günü TOBB Plaza İstanbul'da 10.00-12.30 saatleri arasında ekli dosyada taslak programı yer alan "İran ile İlişkilerin Kapsamlı Değerlendirilmesi Toplantısı” düzenlemeyi planlamaktadır. Malumlarınız olduğu üzere son dönemlerde değişen Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-İran siyasi ilişkilerine istinaden ABD, İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu çerçevede toplantıda, "Türkiye-İran Siyasi İlişkileri'nin Değerlendirilmesi”, "İran'a Yönelik Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar ve İran Ekonomisine Etkileri” ve "Türkiye-İran Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Güncel Gelişmeler ve Yaptırımların İkili Ticaretimize Etkileri” konu başlıkları ele alınacaktır. Toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin ekli dosyada yer alan formu doldurarak en geç 22 Mart 2013, Cuma gününe kadar DEİK'e (ortadogu-korfez@deik.org.tr) katılım teyitlerini iletmeleri gerekmektedir. Söz konusu etkinliğin üyelerinize duyurulması hususunda desteğinizi esirgemeyeceğiniz inancı ile konuyu bilgilerinize sunarım.” ifade edilmektedir. Başvuru formu ve taslak program ekte yer almaktadır.

Ek: Başvuru Formu,Taslak Program (2 sayfa)

8. RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

· 10.03.2013 Tarihli ve 28583 sayılı Resmi Gazete'de;

- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 2)

- Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)

- Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çay İthalatında Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ; (Tebliğ No: 2013/2);

9. GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Türkiye'deki koordinasyonu T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının alt bileşeni olan "Girişimcilik ve Yenilik Programı" 2013 yılı Çalışma Programı yayınlanmış olup yayınlanan çağrılara göre açılması öngörülen proje tekliflerin ayrıntılarına aşağıdaki EIP 2013 Çağrı Takvimine ait bağlantıdan erişilebildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Çalışma Programı ve Çağrı Takviminin bir örneği ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Ek: Çalışma Programı ve (*) EIP 2013 ÇAĞRI TAKVİMİ

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Aslıhan YÖRDEM ATİK - Uzman (TİM)

Tel: (212) 454 04 90

Faks: (212) 454 04 13

 

 

10. DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.