SİRKÜLER (2013/23)
Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Estonya - Finlandiya Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
2. ABD Gümrük Muhafaza Duyurusu Hakkında Bilgi;
3. Gulfood Fuarı – ŞMTG Hakkında Bilgi;
4. Burkina Faso ile Ekonomik İlişkiler Hakkında Bilgi;
5. Danimarka'ya Yönelik Resmi Ziyaret Hakkında Bilgi;
6. Türkiye- Sırbistan II. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;
7. Cezayir Türk Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;
8. Lojistik Meslek Standartları Hakkında Bilgi;
9. Eğitim Semineri Duyurusu Hakkında Bilgi;
10. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;
11. ABD Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
12. Kuzey Irak – Gıda Ürünleri Denetimi Hakkında Bilgi;
13. Norveç Sektörel Ticaret Heyeti
14. Türkiye'de Yatırım Yeri Temini Hakkında Bilgi;
15. Türk Eximbank A.Ş. Sevk Öncesi İhracat Kredileri Hakkında Bilgi;
16. Romanya'ya Taze Meyve ve Sebze İhracatı
17. Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatlar ve Uygulamalar Hakkında Bilgi;
18. Dış Ticaret Talepleri;


Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

 

  1. ESTONYA & FİNLANDİYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 07/03/2013 tarih 2678 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda 09 - 12 Mayıs 2013 tarihleri arasında Tallin/Estonya ile 13-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Helsinki/Finlandiya'ya yönelik olarak genel gıda ürünlerini kapsayan "Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programı”nın organize edilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, Ülkemiz genel gıda sektörü ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalarımızın Baltık Ülkeleri'ndeki pazar paylarında artış sağlanması ve ülkeler arasında işbirliği imkânlarını arttırabilmek amacıyla düzenlenmesi düşünülen söz konusu Ticaret Heyeti Programı'na genel gıda sektöründe uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve/veya ihraç eden tüm firmaların katılmasında fayda görüldüğü ifade edilmekte olup, bahse konu heyete ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla, sözkonusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerimizin en geç 15 Mart 2013Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

 

Bilgi için irtibat: 
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi
Ayşe EKİNCİ - Özem HANCI
Tel: 0212 454 06 89 - 454 07 47 
Faks: 0212 454 05 01 - 02

 

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

  1. ABD GÜMRÜK MUHAFAZA DUYURUSU HAKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/03/2013 tarih 460 sayılı yazıda; önümüzdeki 10 yıla ilişkin otomatik harcama kesintilerini öngören ABD Bütçe Kontrol Kanunu (Budget Control Act) kapsamında otomatik bütçe kesintilerinin 1 Mart 2013 tarihinden itibaren başladığı, söz konusu düzenlemeden savunma ve savunma dışı harcamaların eşit oranda etkileneceği ve kamu kurum ve kuruluşlarının sözkonusu zorunlu kesintilere dair bir inisiyatif hakkı bulunmadığı belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın taşımacılık hizmetleri ile seyahatlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edilen uygulamalara ilişkin olarak ABD Gümrük Muhafaza İdaresi'nin internet sayfasında (www.cbp.gov) yayınlanan duyurunun özeti ilgilenecek üyelerimiz için ekte yer almaktadır.

EKLER:

1- Duyuru Özeti (1 sayfa)

2- Duyuru Örneği (2 sayfa)

3. GULFOOD FUARI – ŞMTG HK;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 06/03/2013 tarih 2635 sayılı yazıda, Şekerleme ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun (ŞMTG), 25-28 Şubat 2013 tarihleri arasında Dubai/BAE'de gerçekleştirilen "Gulfood 2013 Fuarı”na info - stand ile katılım sağladığı ifade edilmekte olup, bahse konu fuarda ŞMTG info - standını ziyaret eden firmaların iletişim bilgileri ile ürün taleplerinin bulunduğu liste ilgilenecek üyelerimiz için ekte sunulmaktadır.

 

Ek: Firma Listesi (9 sayfa)

 

4. BURKİNA FASO İLE EKONOMİK İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/03/2013 tarih 448 sayılı yazıda, Burkina Faso Hükümeti'nin yatırımları teşvik edici yönde genel bir yaklaşımı olduğu ifade edilmekte olup, ABD, Avrupa Birliği ve Afrika iç pazarlarına tekstil ürünleri satmak üzere, kaliteli pamuğa sahip Burkina Faso'da iş adamlarımız tarafından kurulabilecek şirketler aracılığıyla yapılacak fabrika yatırımlarının verimli olacağının düşünüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu yatırım fırsatları ilgilenecek üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri verilen T.C. Ugudugu Büyükelçiliği ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

 

T.C. Ugudugu Büyükelçiliği:

Adres: 01 B.P.603, Ouaga 2000, Rue El hadj goama ousmane kienfangue Ouedraogo,

Ouagadougou, Burkina Faso

Telefon: + (226) 503 76334-50376318

Faks: +226 5049 4998 02

http://uguduğu.be.mfa.gov.tr

5. DANİMARKA'YA YÖNELİK RESMİ ZİYARET HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/03/2013 tarih 446 sayılı yazıda, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında ve Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın da iştirakiyle 20 Mart 2013 tarihinde Danimarka'ya bir ziyaret gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünün belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 13 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

  1. TÜRKİYE- SIRBİSTAN II. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/03/2013 tarih 445 sayılı yazıda, Türkiye - Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın Mart ayının ilk yarısında Ankara'da gerçekleştirilmesinin plandığının belirtildiği ve sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 12 Mart 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

7. CEZAYİR TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 01/03/2013 tarih 16 sayılı yazıda; Cezayir 2. Türk Ürünleri Fuarı'nın İstanbul Ticaret Odası Organizasyonunda 7-10 Aralık 2013 tarihleri arasında Cezayir de düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için fuar duyurusu ve katılım sözleşmesinin ilişikte yeraldığını önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Duyuru ve Katılım Sözleşmesi (2 sayfa)

 

8. LOJİSTİK MESLEK STANDARTLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/02/2013 tarih 415 sayılı yazıda; İş yeterliliği ölçümünden geçmiş ve ulusal /uluslararası kurumlarca personel belgelendirme akreditasyonu olan kuruluşların verdiği sertifikalı elemanlar ile sektörde iş alımlarını verimli kılmak, serbest dolaşımın kurallarını sektör gerçekleri ile belirlemek özellikle ortaöğretim ve yüksek öğretim, mesleki ve teknik eğitim programlarını, hayat boyu öğrenme sistemleri ile bütünleştirmek üzere sektörel meslek standartları çalışmasının başlatıldığı, bu kapsamda lojistik alanında ulusal meslek standartlarının hazırlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Meclislerinin yetkilendirildiği, Lojistik Gümrük Sorumlusu (Seviye3), Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) meslek elemanlarının standardına ait taslak çalışmalarının tamamlandığı ifade edilmekte olup, sözkonusu meslek standardı taslakları hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu taslaklara ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş formlarında belirterek en geç 04/04/2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ekler:

1 . MKY Yazısı (1 sayfa)

2 . Lojistik Gümrük Sorumlusu (Seviye 3) Görüş Formu

3. Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) Görüş Formu

4. Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Görüş Formu

   
  1. EĞİTİM SEMİNERİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan 04/03/2013 tarih 723 sayılı yazıda; 14 Mart 2013 tarihinde Genel Sekreterlikleri merkezinde "Devlet Destekleri Konusunda Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitim Semineri”nin gerçekleştirileceği, Ekonomi Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek eğitimlerin, ihracata yönelik devlet destekleri konusunda üyelerimizi bilgilendirmeyi amaçlamakta olduğu, eğitimin ücretsiz olup, katılımın 100 kişi ile sınırlı olacağı, bu çerçevede, ekte programı yer alan söz konusu eğitim programına katılmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki formu doldurarak en geç 12 Mart 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerine (E-Posta: yilmaza@aib.gov.tr - Faks: 0242 311 79 00) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI KATILIM FORMU

 

Katılımcı Adı Soyadı

Firma İrtibat Telefonu

E- posta Adresi

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Anıl Yılmaz (Tel: 0242 311 80 00/ 1308,

E-posta: yilmaza@aib.gov.tr)

 

Ek: Program (1 sayfa)

 

10. MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce kayıtlı  sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/03/2013 tarih 863 sayılı yazıda;

 

Kuruluşları stoklarında bulunan ekmeklik buğdayların, mamul madde ihracatı sonrası sadece un fabrikaları ile üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına verileceği, bu kapsamda 500.000 ton ekmeklik buğdayın satışa açıldığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından gönderilecek tüm hakedişler karşılığında satış yapılabileceği,

Bu çerçevede, 05/03/2013-05/04/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

11. ABD TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/03/2013 tarih 4458 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN'ın başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM) organizasyonunda, Genel Sekreterlikleri iş birliğinde 01-05 Nisan 2013 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (Houston-Dallas) yönelik bir Ticaret Heyeti programının düzenleneceği, girişimcilere potansiyel iş fırsatları sunan ABD'de Pazar payımızın arttırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete gıda, tarım ve hayvancılık, kablo, havacılık ve uzay, savunma sanayi, enerji, demir-çelik, petrol ve Petro kimya ürünleri, makina, boru ve bağlantı parçaları (vana, pompa,dahil), bilişim ve yazılım, gemicilik, inşaat ve sinema sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaları iştirak edebileceği, sözkonusu Ticaret Heyeti Programı kapsamında Türkiye ve ABD'DEN üst düzey yetkililerinin katılımıyla Houston ve Dallas şehirlerinde düzenlenecek iş forumlarının yanı sıra her iki ülke girişimcileri ile iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu ABD Ticaret Heyeti Programına katılmak isteyen üyelerimiz www.immib.org.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunu (http://goo.glP469S eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 08 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmalarının gerektiği organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını temimen üyelerimizin İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Vakıfbank – Güneşli Şubesi (Şube Kodu:383) (Hesap No: 00158048013092689) (Iban No: TR83 0001 5001 5804 8013 0926 89;Swift Kodu: TVBATR2A) USD Hesabı'na, 6.000 USD avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iade edilmez) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu Birliklerinin 212 454 00 93 numaralı faksına veya fatih.saricaoglu@immib.org.tr e-mail adresine göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

   

Başvuru için İlgili Kişiler (İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi)

Fatih SARICAOĞLU

Tel: 212-45409 36 e-posta fatih.saricaoglu@immib.org.tr

 

Abdullah KESKİN

Tel: 212-454 09 70 web: www.immib.org.tr

12. KUZEY IRAK – GIDA ÜRÜNLERİ DENETİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Erbil Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/03/2013 tarih 120001609 sayılı yazıda, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Sağlık Bakanlığı tarafından 01/07/2012 tarihinde başlatılan fakat çeşitli vesilelerle 01/03/2013 tarihine kadar ertelenen gıda ürünleri denetim uygulamasının, 201/12/2012 tarihinde Erbil'de imzalanan Mutabakat Zaptı'nda da belirtildiği üzere, 01/03/2013 tarihinden itibaren kesinlikle başlatılacağının ve herhangi bir nedenle denetimin ertelenmesinin mümkün olmadığının bildirildiği ifade edilmektedir.

 

 

13. DEİK İHRACAT OKULU HAKKINDA BİLGİ;

Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/02/2013 tarih 422 sayılı yazıda, Şirketlerin ihracat Konusundaki kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla açılan "DEİK İhracat Okulu”nun 5 Mart 2013 tarihinde eğitimlere başlayacağı İhracat Okulunda Dış Ticaret Yönetimi, Dijital Pazarlama, İstihbarat Kanalları, Akreditif, Uluslararası Pazarlama, Risk Yönetimi, E-Ticaret, Dış Pazarlar İçin İş Planı Hazırlama, Dış Ticaret Yöneticilerine Finansal Bilgiler, Dış Pazar Geliştirme ve Konumlandırma, Stratejileri, Bilanço Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Devlet Yardımları, başlıkları adı altında eğitim seminerleri düzenleneceği, anılan okulun ilk eğitimi olan "Dış Ticaret Yönetimi'nin 5 Mart Salı günü 09:30-17:00 saatleri arasında İstanbul TOOB Plaza'da tertip edileceği ifade edilmekte olup, eğitim ücretinin kişi başına KDV dahil 89 TL olduğu, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verileceği belirtilmektedir.

 

 

 

14. NORVEÇ SEKTÖREL TİCARET HEYETİHAKKINDA BİLGİ;

Oslo / Norveç'de 04 - 07 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Norshipping 2013 Uluslararası Gemicilik Fuarı ile eş zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi ve bu kapsamda ikili iş görüşmeleri organize edilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu heyete ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla, söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerimizin en geç 15 Mart 2013Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

 

Bilgi için irtibat: 
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi
Tel: 0212 454 06 47 - 454 05 45
Faks: 0212 454 05 01 - 02

 

EK: Norveç Sektörel Ticaret Heyeti Başvuru Formu (1 sayfa)

15. TÜRK EXİMBANK A.Ş. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;.

 

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den (Türk Eximbank) alınan yazıda; Bankalar aracılığıyla Sevk Öncesi İhracat Kredisi programı kapsamında, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmalara indirimli faiz oranlarıyla TL ihracat kredisi kullandırıldığı,
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 2012 Yılı Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda ihracata dayalı sanayinin desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla Sevk Öncesi TL Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi programında aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapıldığı,

 

 

Bu çerçevede; Sevk Öncesi Kalkınmada Öncelikli Bölgeler İhracat Kredisinin adının, Sevk Öncesi Türk Lirası Yatırımda Öncelikli Bölgeler İhracat Kredisi olarak değiştirildiği ve söz konusu krediyi yazımız ekinde (EK 1) sunulan Öncelikli İller Listesinde yer alan illerde faaliyet gösteren; ihracatçı firmalara (DTSŞ'ler hariç) imalatçı – ihracatçı firmalara ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara kullandırılacağı bildirilmiştir.

 

 
Ekler:

 

2. Sevk Öncesi Türk Lirası YÖB İhracat Kredisi Faiz Oranları Tablosu (1 Sayfa)

 

16. ROMANYA'YA TAZE MEYVE VE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/03/2013 tarihli yazıda, Romanya'ya yönelik ülkemiz menşeli taze meyve ve sebze ihracatında 20 Kasım 2012 tarihinden bu yana sıkılaştırılmış denetimler uygulanmakta olduğu, bu çerçevede Bükreş Ticaret Müşavirliğinden Genel Müdürlüklerine iletilen bir yazıda, Romanya Ulusal Sağlık Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumu (ANSVSA) ile gerçekleştirilen şifahi temaslar doğrultusunda, yoğunlaştırılmış kontrol mekanizması uygulamasının 15 Mart 2013 tarihine kadar uzatıldığının kaydedildiği belirtilmektedir.

Diğer yandan, anılan Müşavirlikten iletilen bir diğer yazıda, Romanya'da yerleşik bir gazetede çıkan ve ekte gönderilmekte olan bir habere atıfla, ANSVSA tarafından ülkemiz menşeli 6,1 ton kabak ve yaklaşık 3,4 ton armudun pestisit kalıntısı gerekçe gösterilerek imha edildiğinin belirtildiği ifade edilerek, firmaların Romanya'ya yönelik olarak taze meyve ve sebze ihracatında azami seviyede dikkat göstermeleri hususunda uyarılmaları talep edilmektedir.

17. RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İçin tıklayınız..

- Konteyner Ve Oto Taşımalarına Dair Yönetmelik Değişikliği Hakkında Bilgi için tıklayınız..

- Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne Göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu Gereken Hususlar Hakkında Bilgi için tıklayınız..

 

 

18. DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.