2013/22 Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Sayı

:

TİM.DKİB.GSK.İMİ.2013/179-957

Trabzon, 07/03/2013


SİRKÜLER ( 2013 / 22 )

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'mizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 24 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 14:oo'de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 3 üncü Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, ikinci toplantının 25 Nisan 2013 Perşembe günü ekseriyet aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle, Birliğimiz üyelerinin belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri rica olunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

EKLERİ:

1- Gündem ( 1 sayfa)

2- Genel Kurul Esasları ( 2 sayfa)

3- Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği ( 1 sayfa)