SİRKÜLER (2013/21)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;
2. C Şekeri Tebliği Hakkında Bilgi;
3. Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti/ Almanya Hakkında Bilgi;
4. Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri Hakkında Bilgi;;
5. Slovenya /Gorenjksa Bankası'nın Ülkemizden Yatırımcı Arayışı Hakkında Bilgi;
6. Çin Halk Cumhuriyeti Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
7. II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği Hakkında Bilgi;
8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter


1. TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

 

Tebliğ metni için ekteki linki tıklayınız..

2. C ŞEKERİ TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

1. ; Şekeri Tebliği Hk. Kurumu'nun bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/03/2013 tarih 0120001612 sayılı yazıda; 23/02/2013 tarih 28568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren "İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ” ile, C Şekeri Tahsisat Belgesinin kağıt ortamda düzenlenmesi yerine belgenin tamamen elektronik ortamda düzenlenerek tedarikçilere iletilmesinin ve satış işlemlerinin de elektronik ortamda yapılmasının sağlandığı, bu kapsamda, daha önceden 135/1 sayılı Şeker Kurul Kararı çerçevesinde kağıt çıktısı ve belge üzerinde ıslak imza ile düzenlenmiş olan C Şekeri tahsisat belgelerinin, belge süresinin bitimi veya belgeye ilişkin satışların tamamlanmasına kadar geçerliliğini koruyacağı ifade edilmektedir.

 

 

  1. DOĞALTAŞ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ/ ALMANYA HAKKINDA BİLGİ;

Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan 27/02/2013 tarih 633 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Almanya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, 28 Mayıs – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda Nürnberg / Almanya'ya yönelik olarak "Stone+tec Nürnberg 2013” fuarı ile eşzamanlı olarak "Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Programı” düzenlenmesinin planlandığı,ekte sunulan program kapsamında; ülkemiz doğaltaş sektörü temsilcileri ile doğaltaş ithalatı 800 milyon dolar seviyesinde olan Almanya'daki ithalatçı firmalar arasında ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği ve önemli ithalatçı firmalar ile tesislere ziyaretler organize edileceği, sözkonusu sektörel ticaret heyeti programı sektör için önem arz eden Stone+tec Nürnberg 2013 Fuarı ile eşzamanlı yapılacağı ve katılımcı firmalarımız için fuarı ziyaret etme şansının da olacağı "Almanya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Programı”na kişi başı katılım bedelinin daha sonra kesinleşmekle birlikte yaklaşık 2.000 Euro olacağının öngörüldüğü, ilgili Sektörel Ticaret Heyeti'nin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in 4. Bölümüne istinaden gerçekleştirileceği, ilgili Tebliğ dahilinde devlet desteğinden faydalanacağı ve firma katılım paylarının o tarihleri kapsayan tahmini maliyetler üzerinden hesaplandığı, Heyet programı sonunda gerçekleşen maliyetlerin, tahmini maliyetlerden düşük olması durumunda TCMB'nin ilgili heyet desteğini Genel Sekreterlik hesabına yatırmasını müteakip oluşan fark katılımcı firmaların hesabına aktarılacağı, katılım payına; uçak bileti, otel'de 3 gece konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, alan vergisi, yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, Almanya'daki transferler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamaların hariç olduğu, bu itibarla, söz konusu sektörel ticaret heyeti programına katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 15 Mart 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar; katılım bedeli ödemesi olan 2.000 Euro'yu Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nin Banka hesabına (Banka: Vakıflar Bankası Şube: Antalya Şubesi (Antalya) Şube Kodu: 077 IBAN: TR95 00015001 5804 8000 8443 80) Euro hesabına yatırarak; ilgili dekont ile ekte yer alan başvuru dilekçesi ve katılımcı şirket bilgi formunu Genel Sekreterliklerine (dekontta firma ismi yer alması gerekmektedir.) iletmelerinin gerekmekte olduğu, katılımdan herhangi bir sebepten dolayı vazgeçilmesi durumunda para iadesi yapılmayacağı ifade edilmektedir.

 

 

EKLER:

1 - Taslak Program (1 sayfa)

2 - Başvuru Dilekçesi ( 1 sayfa)

3 - Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 sayfa)

4 - Almanya Doğaltaş Sektörü Bilgi Notu ve İthalat İstatistikleri (4 sayfa)

5 - 2011 yılında düzenlenen Stone+tec Nümberg Fuarı Bilgi Notu (11 sayfa)

 

 

  1. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ MÜHÜRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/02/2013 tarih 409 sayılı yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümlerine istinaden yetkilendirilmiş yükümlüler tarafından kullanılarak mühürlerin, ilgililerce 13/02/2013 tarih ve 2013/2 sayılı Genelge uyarınca Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince temin edileceği, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin tüm şubelerinden "Tasfiye Hizmetleri Belge Ücretleri Ödemeleri” ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'nun tüm şubelerinden "TAŞİŞ Belge Ücretleri Ödemeleri”ne ait "Kurum Faturası Tahsilatı” menülerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün kurumsal hesabına mühür ücretlerinin aşağıda belirtilen kodlara göre yatırılacağı bahse konu ücretin yatırılmasında Bankalarca mühür bedeli dışında ücret talep edilemeyeceği ve bu işlemlere ilişkin düzenlemelerin Bakanlığın web sayfasında (www.gtb.gov.tr) yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

 

 
 

 

 
 
İlgili Kişi
Bankalarda Kullanılan Kod
   

 

İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş yetkilendirilmiş yükümlüler için
62-(İYG)
   

 

İzinli gönderici yetkisine sahip yetkilendirilmiş yükümlüler için
63-(İG)

 

 

   
         

 

 

5. SLOVENYA / GORENJKSA BANKASI'NIN ÜLKEMİZDEN YATIRIMCI ARAYIŞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/02/2013 tarih 402 sayılı yazıda,

Slovenya'da faaliyet gösteren Gorenjska Bankası'nın bankacılık sektöründen yatırımcı arayışı içinde olduğu belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu bankanın muhtemel yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırladığı not ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Not (6 sayfa

6. ÇİN HALK CUMHURİYETİ FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/02/2013 tarih 397 sayılı yazıda, 23-25 Nisan 2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin HeBei eyaletinin LanFang şehrinde "The 8th China International Pipeline Exhibition (Interpipe 2013)” ve "China International Pipeline Forum 2013” etkinliklerinin düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuara ilişkin bilgilerin ekte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK: Etkinlik Tanıtımı (1 sayfa)

7. II. ULUSLARARASI GIDA AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21/02/2013 tarih 2137 sayılı yazıda, Gıda ve tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak, sektörün rekabetçiliğini artıracak çözümler bulmak, yeni teknoloji ve üretim metotları geliştirmek, gıda ve ilgili alanlarla bağlantılı olan ihracatçı firmalar, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve diğer firmalar için bir buluşma platformu oluşturması ve 2023 yılı için öngörülen 55 milyar dolarlık gıda ihracatı hedefine ulaşmasına yönelik olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin desteği ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin koordinasyonunda; Akdeniz, Antalya, Denizli, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güney Doğu Anadolu, İstanbul, Karadeniz, Orta Anadolu ve Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin katılım ve destekleri ile "II Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin 03-04 Haziran 2013 tarihlerinde iki gün süresince İzmir'de Svissotel Grand Efes'te yapılacağı, ilk yılında büyük bir ilgi ve beğeni toplayan etkinliğin 2013 yılında uluslararası bir boyut kazandığı bu çerçevede, Ege Üniversitesi ve Hollanda'nın tarım ve gıda ile ilgili araştırmalarda önde gelen üniversitelerinden Wageningen Üniversitesi ile bilimsel ortaklık kurulduğu TÜBİTAK'ın da desteklediği etkinliklerin bu yıl aşağıda yer alan 20 konu başlığı altında düzenleneceği ve geniş bir sanayi üniversite ağı yaratılarak proje sahipleri ve sanayicilerin bir araya gelmesinin sağlanacağı, sözkonusu proje kapsamında akademisyenler, üniversite öğrencileri, özel/kamu kurum ve kuruluşları gibi gıda sektörlerini ilgilendiren çeşitli konulardaki projelerini sunmaları için etkinliğe devam edildiği, etkinlikte sergilenmeye layık görülecek her bir proje için bir kişinin ulaşım (ekonomi sınıfı bilet) ve

 

konaklama masraflarının organizasyon bütçesinden karşılanacağı, etkinliğe ilişkin detaylı bilgilerin www.timgidaarge.org web sayfasında yer aldığı belirtilmekte olup, proje yarışması son başvuru tarihinin 01 Nisan 2013 Pazartesi günü olduğu ifade edilmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Proje Pazarı konuları

       

 

Ambalaj ve Paketleme
Gıda Güvenliği
Sert ve Kabuklu Meyveler ve İşlenmiş Ürünler
Yağ ve Yağlı Tohumlar
 

 

Baharatlar Tıbbi ve Aromatik Bitki
Gıda İşlemede Yeni Teknikler
Su Ürünleri
Yaş Meyve Sebze ve İşlenmiş Ürünler
 

 

Biyoteknoloji
Hububat ve Bakliyat
Süt ve Süt Ürünleri
Yem ve Diğer Tarla Bitkileri
 

 

Et ve Et Ürünleri
Kuru Meyve-Sebze ve İşlenmiş Ürünler
Şeker ve Şekerli Gıdalar
Zeytin ve Zeytinyağı
 

 

Fındık ve Fındık Mamulleri
Organik Gıdalar
Tarım Ekonomisi
Diğer Konular

 

             

8- DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.