2013/20 Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Dikkat Edilecek Hususlar Hk.

SİRKÜLER (2013/20 )

Ekonomi Bakanlığı - İhracat genel Müdürlüğümüzden almış olduğumuz 26 Şubat 2013 tarih ve 120001502 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu'na yönelik yaş meyve sebze ihracatımızda yaşanan sorunlarla ilgili olarak Rusya Tarım bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin 28 Ocak - 2 Şubat 2013 tarihleri arasında yaş meyve sebze üretim alanlarında yaptıkları incelemeler sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yaptıkları değerlendirmede ve Rus heyet tarafından dile getirilen sorunlarda;

Bir kısım ihracatçıların Bulgaristan ve Moldova gibi ülkelere ihracat gerçekleştirmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Bitki Sağlık Sertifikası alarak yaş meyve sebze ürünlerini bu Ülkeler üzerinden Rusya Federasyonu'na sokmaya çalışmalarının anılan Ülkeye yönelik ihracatımızda olumsuz durumlarla karşılaşılmasına sebebiyet verdiği,

Bir kısım ihracatçı firmalarında ihraç ürün partilerinin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına uygun olarak etiketlemedikleri ve bu durumunda izlenebilirliğin sağlanamaması açısından olumsuz durumların yaşanmasına sebebiyet verdiği,

Bu durumlardan dolayı Rusya Federasyonu'na yönelik yaş meyve sebze ihracatımızda yeni risklerle karşılaşılmaması ve Rusya federasyonu nezdindeki imajımızın olumsuz etkilenmemesi acısından ihracatçılarımızın bu kurallara titizlikle riayet etmesi, herhangi bir yasaklama ile karşılaşılmaması açısından büyük aciliyet ve önem ihtiva etmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter