2013/19 - Genel Sirküler

SİRKÜLER (2013/19)

 

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rusya XII. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;
2. Hollanda Toplantısı Hakkında Bilgi;
3. Rusya Federasyonu'na Yönelik Yaş-Meyve Sebze İhracatımızda Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Bilgi;
4. Türkiye – Belarus KEK VIII. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;
5. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;
6. Çin – İslam Ticareti Geliştirme Konseyi Forumu Hakkında Bilgi;
7. Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredilerine İlişkin Bilgi Notu Duyurusu Hakkında Bilgi;
8. Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve ulama Merkezince Dış Ticaret Eğitimleri Hakkında Bilgi;
9. Ersin Yıldız-Renova Stroy Group Firmaları Hakkında Bilgi;
10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

  1. RUSYA XII. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/02/2013 tarih 384 sayılı yazıda, Eş Başkanlığı Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından deruhte edilen "Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu”nun (KEK) XII. Dönem toplantısının Nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın sözkonusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 28 Şubat 2013 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

2. HOLLANDA TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/02/2013 tarih 389 sayılı yazıda, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında 21 Mart 2013 tarihinde Hollanda'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirilmesi ve sözkonusu ziyarete Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın da iştirak etmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın sözkonusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 4 Mart 2013 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

3. RUSYA FEDERASYONU'NA YÖNELİK YAŞ-MEYVE SEBZE İHRACATIMIZDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı – İhracat genel Müdürlüğümüzden almış olduğumuz 26 Şubat 2013 tarih ve 120001502 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu'na yönelik yaş meyve sebze ihracatımızda yaşanan sorunlarla ilgili olarak Rusya Tarım bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin 28 Ocak – 2 Şubat 2013 tarihleri arasında yaş meyve sebze üretim alanlarında yaptıkları incelemeler sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yaptıkları değerlendirmede ve Rus heyet tarafından dile getirilen sorunlarda;

 

Bir kısım ihracatçıların Bulgaristan ve Moldova gibi ülkelere ihracat gerçekleştirmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Bitki Sağlık Sertifikası alarak yaş meyve sebze ürünlerini bu Ülkeler üzerinden Rusya Federasyonu'na sokmaya çalışmalarının anılan Ülkeye yönelik ihracatımızda olumsuz durumlarla karşılaşılmasına sebebiyet verdiği,

 

Bir kısım ihracatçı firmalarında ihraç ürün partilerinin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına uygun olarak etiketlemedikleri ve bu durumunda izlenebilirliğin sağlanamaması açısından olumsuz durumların yaşanmasına sebebiyet verdiği,

 

Bu durumlardan dolayı Rusya Federasyonu'na yönelik yaş meyve sebze ihracatımızda yeni risklerle karşılaşılmaması ve Rusya federasyonu nezdindeki imajımızın olumsuz etkilenmemesi açısından ihracatçılarımızın bu kurallara titizlikle riayet etmesi, herhangi bir yasaklama ile karşılaşılmaması açısından büyük aciliyet ve önem ihtiva etmektedir.

4- TÜRKİYE – BELARUS KEK VIII. DÖNEM TOPLANTISI HK;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/02/2013 tarih 383 sayılı yazıda, Türkiye - Belarus KEK VII. Dönem Toplantısı'nın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer ÇELİK ve Belarus Dışişleri Bakanı Sayın Vladimir MAKEY eş başkanlıklarında 2-4 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 1 Mart 2013 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

5- MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, 06/04/2012 tarih 236 sayılı sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/02/2013 tarih 770 sayılı yazıda; Satışa açılacak düşük vasıflı ekmeklik buğdayların sadece bisküvi fabrikalarına verileceği, stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 11/03/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan makarnalık buğday ve mısır hak edişlerinin değerlendirileceği,

 

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamenin (Ek:1) alınacağı,

Bu çerçevede, 20/02/2013 - 25/03/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

 

EK: Taahhütname (1 sayfa)

6- ÇİN – İSLAM TİCARETİ GELİŞTİRME KONSEYİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/02/2013 tarih 371 sayılı yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti NingXia Müslüman Özerk Bölgesi başkenti YinChuan Şehrinde 11-15 Eylül tarihleri arasında "1st OIC China Expoand Economic& Trade Forum 2013” adlı ticaret ve ekonomi forumunun gerçekleştirileceği, sözkonusu forumda ekonomi ve ticari forumun yanı sıra ürün fuarı ve ÇHC ile İslam Konfederasyonu Örgütü üyesi ülkeler arasında karşılıklı kültürel, ekonomik ve ticari odaklı değişimleri hedefleyen yatırım sunumlarının yapılmasının planlandığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için başvuru formu ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

 

7- TÜRK EXİMBANK SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den almış olduğumuz 25/02/2012 tarihli yazıda; bilindiği üzere Bankalar aracılığıyla Sevk Öncesi Kredi Programı kapsamında, öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmalara indirimli faiz oranlarıyla TL ihracat kredisi kullandırılmakta olduğu,

 

Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 2012 yılı programında öngörülen hedefler doğrultusunda ihracata dayalı sanayinin desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla Sevk Öncesi TL Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi programında aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılmış olduğu ifade edilmektedir.

 

Bahse konu yazıda bu çerçevede Sevk Öncesi Kalkınmada Öncelikli Bölgeler İhracat Kredisinin adının, Sevk Öncesi Türk Lirası Yatırımda Öncelikli Bölgeler İhracat Kredisi olarak değiştirilmiş olduğu, söz konusu kredinin, ekli listede belirtilen illerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalara (DTSŞ'leri hariç), imalatçı-ihracatçı firmalara ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara kullandırılacağı belirtilmektedir. 25.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeler doğrultusunda Yatırımda Öncelikli Bölgeler listesi ve faiz oranları tablosu ekte yer almaktadır.

 

Ek: Yatırımda Öncelikli Bölgeler listesi ve faiz oranları tablosu

8- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNCE DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Sakarya Üniversitesi'nden almış olduğumuz 26/03/2013 tarihli yazıda; Üniversiteleri Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezince www.eakademi.sakarya.edu.tr adresi altında Mart-Mayıs döneminde internet üzerinden Dış Ticaretimizin daha da geliştirilmesi amacıyla bu sektörde faaliyette bulunan firmalara ve çalışanlarına yönelik olarak çeşitli eğitimlerin düzenleneceği belirtilmektedir. Tüm ihracatçı firmalarımızın bilgilerine sunulur.

9- ERSİN YILDIZ-RENOVA STROY GROUP FİRMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Novorossisk Ticaret Ataşeliğinde alınan bir yazıda, bazı ihtiyatçı firmalarımızca, Krasnodar şehrinde yerleşik ERSİN YILDIZ isimli şahıs hakkında şikayette bulunulduğu, son zamanlarda adı geçen şahıs tarafından yapılan ticari tekliflere ilişkin olarak teyit almak ve şikayette bulunmak üzere yapılan başvuruda artış kaydedildiği, adı geçen şahsın, Oletti Companya LLC firmasının temsilcisi sıfatıyla yüksek meblağda inşaat malzemesi ithalatı teklifiyle Türk firmalarıyla irtibat kurup, bölgenin büyük firmalarından Renova Stroy Group'un ithalat ve ihracat temsilcisi olduğunu beyan ederek firmamızdan teminat, avans veya bazı standart belgelerinin temin edilmesi için sertifika bedeli adı altında ücret tahsil ettiği ve etmeye teşebbüs ettiği daha önce ihracatçılarımıza duyurulmuştu.

Bahse konu yazıda devamla, Türkiye'de özellikle inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara internet yoluyla cazip teklifler sunmak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan, Oletti Conpany LLC ve Reveno Story Group firmalarının temsilcisi olduğunu iddia eden, Krasnodar şehrinde yerleşik Ersin Yıldız isimli şahıs hakkında iş çevrelerinin uyarılmalarının ve tereddüt oluşması halinde ilgili Rus firmalarından teyit almak üzere adı geçen Ataşeliğe başvuruda bulunması hususunda bilgilendirilmelerinin yaralı olacağı ifade edilmişti. Bu çerçevede, firmalarımızın Krasnodar şehrinden gelen tekliflerde tereddüt oluşması halinde Novorossisk Ticaret Ataşeliğimize (Tel: +7 861 76444 23) başvurmalarında fayda görülmekte olduğu bildirilmiş olup, söz konusu Ataşeliğimizden alınan 25/02/2013 tarihli yazıda konu ile ilgili olarak adı geçen firma hakkında bilgi almak üzere taraflarına çok sayıda başvurunun ulaştığı, ayrıca bir kısım firmaların oldukça yüksek meblağlarda dolandırıldıklarının tespit edildiği bildirilmektedir.

Bu defa aynı Ataşelikten alınan bir yazıda, son günlerde Ataşelikleri ile irtibata geçen ihracatçılarımızdan alınan bilgilerde; şahsın kendisini Azerbaycan Vatandaşı, Elchin Yulduzova vb. kimliklerde tanıttığının öğrenildiği, şahsın temsilcisi olduğunu iddia ettiği Renova Story Group ile temasa geçilerek şahıs hakkındaki bilgi ve belgelerin iletildiği, ancak son zamanlarda yapılan başvurularda kaydedilen önemli miktardaki artışın Rusya Pazarına ilgi duyan birçok üretici ve ihracatçı firmanın anılan şahıs tarafından dolandırılması riski ile karşı karşıya olduğun gösterdiği ifade edilmektedir. Bilgileri ve konu hakkında ihracatçılarımızın dikkatli olmaları hususları bilgilerinize sunulur.

10- DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.