SİRKÜLER (2013/17)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;
1. Bosna Hersek Ülke Notu Hakkında Bilgi;
2. Çin – İslam Ticareti Geliştirme Konseyi Forumu Hakkında Bilgi;
3. Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı Hakkında Bilgi;
4. Brezilya'da Büyümeyi Hızlandırma Programı Hk
5. ABD Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
6. Türk –Arap Ekonomi Forumu Hakkında Bilgi;
7. 113. Canton Fair Tanıtım Semineri Hakkında Bilgi;
8. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;
9. Rusya Gost R Belgesi Hakkında Bilgi;
10. Macaristan / 7. Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Hakkında Bilgi;
11. İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;
12. İhale ve Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi;
13. Dış Ticaret Talepleri;
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

1- BOSNA HERSEK ÜLKE NOTU HAKKINDA BİLGİ; ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/02/2013 tarih 370 sayılı yazıda,

Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'a sunulması öngörülen dosya hazırlıklarında kullanılmak üzere Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri hakkında bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, ihracatçılarımızın sözkonusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 1 Mart 2013 Cuma günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

2. ÇİN – İSLAM TİCARETİ GELİŞTİRME KONSEYİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/02/2013 tarih 371 sayılı yazıda;

 

Çin Halk Cumhuriyeti NingXia Müslüman Özerk Bölgesi başkenti YinChuan Şehrinde 11-15 Eylül tarihleri arasında "1st OIC China Expoand Economic& Trade Forum 2013” adlı ticaret ve ekonomi forumunun gerçekleştirileceği, sözkonusu forumda ekonomi ve ticari forumun yanı sıra ürün fuarı ve ÇHC ile İslam Konfederasyonu Örgütü üyesi ülkeler arasında karşılıklı kültürel, ekonomik ve ticari odaklı değişimleri hedefleyen yatırım sunumlarının yapılmasının planlandığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için başvuru formu ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

3. TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI HAKKINDA BİLGİ;

22 Şubat 2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete'de "Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı” yayımlanmış olup, sözkonusu Karar; Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasının temin edilmesi, İlgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, İthalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, Denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesi, Uygun ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasların belirlenmesi, Dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, Teknik düzenlemeler, ürün güvenliği ve denetime dair mevzuat, politika ve uygulamaların koordine edilmesi, Uluslararası yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Sözkonusu karar metni aşağıdaki link aracılığıyla elde edilebilmektedir.

 

   

Ek: Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

4- BREZİLYA'DA BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMA PROGRAMI HK

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/02/2013 tarih 369 sayılı yazıda;

 

Brezilya'da büyümeyi hızlandırma programı kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan otoyol, liman, havaalanı ve demiryolu inşası gibi altyapı projeleri ile araştırmaya açılacak petrol ve doğalgaz alanlarının ihale süreçleri hakkında bilgilendirmede bulunmak ve ihalelere yatırımcı çekmek amacıyla New York, ve Singapur dahil dünyanın belli başlı ticaret ve sanayi merkezlerinde düzenlenmesi planlanan "Road Shov” toplantılarının ilkinin 05 Şubat 2013 tarihinde Sao Paulo'da gerçekleştirildiği ifade edilmekte olup, "Infrastructure and Energy in Brazil- Projects, Financing and Opportunities” başlıklı tanıtım toplantısında

 

- 2013 Mart ayında başlamak üzere açılacak havaalanı, karayolu ve liman ihalelerinde yerli ve yabancı tüm şirketlerin eşit şartlarda katılabileceği,

 

- Yatırım teşvik sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler ile ihale şartlarında iyileştirmeye gidildiği ve otoyolların inşa ve işletmesini daha cazip hale getirecek şartların sağlanmaya çalışıldığı,

 

- 7.500 km'lik otoyol hattını dokuz ayrı dilimde açılması ve 42 milyar Real yatırımda bulunulmasının öngörüldüğü otoyol ihalesini kazanan şirketler için işletme imtiyaz süresinin 25 yıldan 30 yıla, yatırım geliri oranının yıllık %5'ten %10'8'e Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES) tarafından sağlanacak kredi katkısının vadesinin 20 yıldan 25 yıla, kredi ödemesine başlanmasında 3 yıllık sürenin 5 yıla çıkartılmasına, uzun vadeli faiz oranında indirime gidilmesine ve kredi alacak firmaların likit malvarlıklarının kredi miktarının bir katı kadar olmasının yeterli kabul edilmesi gibi kolaylıkların sağlanacağı,

 

- 25 yılda 10 bin km'lik olması ve 91 milyar Real yatırımda bulunulması planlanan demiryolu ağı için şirketlere 30 yıl imtiyaz süresi, bağımsız operatörlük ve hisselerin halka açılımı gibi kolaylıkların tanınmasının öngörüldüğü,

 

- Elektrik santralleri, limanlar ve havaalanları için ise sırayla 148 milyar, 54,2 milyar ve 34.9 milyar Real değerinde yatırım yapılmasının planlandığı,

 

- 2013 yılı içerisinde deniz dibinde kıta sahanlığı dahilinde yeni petrol ve doğalgaz araştırma alanlarının (13 havzada 289 blok) ihaleye çıkarmasının ilk ihalenin 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin beklendiği ifade edilmekte olup, ihaleye katılmak isteyen firmaların 26 Mart 2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini bilgilerinize sunarız.

 

5- ABD TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/02/2013 tarih 360 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan Başkanlığı'nda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından 01-05 Nisan 2013 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne (Houston-Dallas) yönelik bir Ticaret Heyeti programının düzenleneceği, girişimcilere potansiyel iş fırsatları sunan ABD'de pazar payımızın arttırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete gıda, tarım ve hayvancılık, kablo, havacılık ve uzay, savunma sanayi, enerji, petrol ve Petro-kimya ürünleri, makina, boru ve bağlantı parçaları (vana, pompa dahil) bilişim ve yazılım, gemicilik, inşaat ve sinema sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın iştirak edebileceği,

 

Sözkonusu Ticaret Heyeti programı kapsamında; Türkiye ve ABD'den üst düzey yetkililerin katılımıyla Houston ve Dallas şehirlerinde düzenlenecek iş forumlarının yanı sıra her iki ülke girişimcileri ile iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu ABD Ticaret Heyeti programına katılmak isteyen üyelerimizin, İMMİB internet adresinde (www.immib.org.tr) yer alan Başvuru Formunu (http:goo.gl/P469S) eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 08 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmalarının gerektiği, organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Vakıfbank – Güneşli Şubesi (Şube kodu: 383) (Hesap No: 00158048013092689) (Iban No: TR83 0001 5001 5804 8013 0926 89; Swift Kodu: TVBATR2A) USD Hesabı'na, 6.000 USD avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iade edilmez) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu İMMİB'e (Faks. 0212 454 00 93 veya eposta: fatih.saricaoğlu@immib.org.tr) iletilmesi gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.

6- TÜRK – ARAP EKONOMİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/02/2013 tarih 354 sayılı yazıda;

 

"Türk – Arap Ekonomi Forumu”nun (TAF) 8.sinin Başbakanımız Sayı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayeleri ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in ev sahipliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı ve Arap Birliği (League of Arab States) resmi desteği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) işbirliği ile Al-İktisad Wal-Amaal Group (AIWA) tarafından 4-6 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirileceği belirtilmekte ve TAF 2013'te bölgenin güçlenen siyasi ve ekonomik dinamikleri çerçevesinde, Türkiye ve Arap ülkeleri arasında bankacılık ve finans dünyasının geleceğinin değerlendirileceği, gayrimenkul müteahhitlik, enerji, gıda, tarım, turizm, sağlık, lojistik, üretim ve hizmet sektörlerinde de önemli iş birliği ve yatırım olanaklarının katılımcılar ile paylaşılacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu foruma katılmak isteyen üyelerimizin www.turkisharabeconomicforum.com web adresinden temin edilecek kayıt formunu doldurmaları gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

 

7- 113. CANTON FAİR TANITIM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış ilişkiler Ekonomik Kurulu'ndan alınan 19/02/2013 tarih 349 sayılı yazıda; her yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou şehrinde sonbahar ve ilk bahar da olmak üzere iki kez gerçekleştirilen Çin İthalat ve İhracat Fuarı diğer adı ile Canton Fuar'ının bu yıl 15 Nisan – 5 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, sözkonusu fuar öncesinde aşağıda yer alan heyet üyelerinin, Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu ve Ticaret Müşavirinin katılımları ile 4 Mart 2013 tarihinde TOBB Plaza'da Canton Fuarı tanıtım seminerinin gerçekleşeceği belirtilmekte olup, toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin en geç 1 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e (Dilek Morgül, e-posta: dmorgul@deik.org.tr) katılım teyidi vermeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK: Taslak Program (1sayfa)

 

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Katılımcı Listesi

1- Xu Bing, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Merkezi Başkan Yardımcısı

2 – Mr. Zhang Jiaqing, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Merkezi Bilişim

Teknolojileri Departmanı Genel Müdürü

3 – Ms. Deng Jingjing, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Merkezi Uluslar arası İlişkiler Müdürü

4 – Mr. Zhu We, Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Merkezi Uluslar arası İletişim Departmanı Müdürü

 

8- MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/02/2013 tarih 740 sayılı yazıda;

 

Satışa açılacak makarnalık buğdayların sadece, makarna, irmik, şehriye ve bulgur (üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına) fabrikalarına, mısırın ise yem, yumurta ve beyaz et ihracatçılarına verileceği,

 

Satışa açılacak makarnalık buğday ve mısır stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 01/03/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan makarnalık buğday ve mısır hak edişlerinin değerlendirileceği,

 

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamelerin (Ek:1-2) alınacağı,

Bu çerçevede, 20/02/2013 - 20/03/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

 

EK: Taahhütnameler (2 sayfa)

9- MACARİSTAN / 7. TARIM YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/02/2013 tarih 341 sayılı yazıda;

 

Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yapılan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 7. Dönem Toplantısının 25-27 Mart 2013 tarihleri arasında Budapeşte'de yapılacağı ve Macaristan ile tarımsal ilişkilerimizin yoğunluğu ve önemi sebebiyle özel sektör olarak toplantıya katılım taleplerinin Bakanlığa iletildiği takdirde değerlendirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere ihracatçılarımızın Macaristan pazarında karşılaştıkları sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun formunda belirtilerek en geç 25 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

10- RUSYA GOST- R BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta firmalarımızın bazı ürün gruplarında temin etmesi gerekli olan GOST-R belgesine yönelik mevzuatta yapılan son değişiklikleri konu alan Moskova Ticaret Müşavirliği'nin yazısı, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 15/02/2013 tarih 318 sayılı yazısı ekinde alınmış olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu değişiklikleri içeren yazı ilişikte sunulmaktadır.

EK: Rusya Federasyonu "Gost-R” yasa değişiklikleri ve uygulamaları (3 Sayfa)

 

11- İMALATÇI / İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Söz konusu tebliğ metni ekteki link aracılığıyla elde edilebilmektedir. Lütfen tıklayınız.. 

 

12- İHALE VE FUAR DUYURULARI HAKINDA BİLGİ;

 

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 15/02/2013 tarih 3028 sayılı yazıda, Tunus ve Sri Lanka'da açılan ihalelere ilişkin detaylı bilgiye, ayrıca, S. Arabistan'da düzenlenecek fuara ilişkin detaylı bilgiye web sitelerine ait aşağıda yer alan linklerden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

İhale Duyuruları

Tunus

Sri Lanka

 

Fuar Duyuruları

S.Arabistan

13- DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.