SİRKÜLER (2013/16)

 

 

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;
1. Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitim Semineri Hakkında Bilgi;
2. FuturAllia İstanbul 2013- 18. Uluslararası İş Geliştirme Forumu Ve Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
3. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Hakkında Bilgi;
4. Rusya Gost- R Belgesi Hakkında Bilgi;
5. V. Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;
6. TKDK- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı Hakkında Bilgi;
7. Gürcistan'a Patates İhracatı Hakkında Bilgi;
8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

1- GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2013 yılı faaliyet programı çerçevesinde birbiri ile konu irtibatlı, ardışık ve seri halinde planlanan eğitim seminerlerinin düzenlenmesine devam edilmektedir.

 

Bahsekonu eğitim seminerleri programı kapsamında Birliğimiz organizasyonunda 21 Şubat 2013 tarihinde Trabzon'da "Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları” konulu bir Eğitim Semineri düzenlenecektir. Seminerin hedef kitlesinin hâlihazırda ihracat yapan firmaların çalışanları ve ihracata henüz başlamış olup kısıtlı derecede ihracat tecrübesi bulunan veya gelecek planları arasında dış ticarete yönelik yatırımlar yapmayı planlayan firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri ve ihracatla ilgili departmanlarda kilit rol üstlenen personelleri olarak belirlenmiştir.

 

Anılan seminerde; İhracat ve İthalat Prosedürleri, Kullanılan Belgeler, İhracatta ve İthalatta Maliyet Analizlerinin Yapılması, GTİP Tespiti Ve Cezai İşlemlerle İlgili Konular başlıkları altında bilgiler aktarılacak olup, dış ticarette gümrükleme aşamalarında yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülen işlemlerin akış ve öncelik sırası hakkında katılımcıların bilgi düzeylerinin arttırılması suretiyle dış ticarette yaşanabilecek zaman kayıplarının ve gereksiz harcamaların önüne geçilerek firmaların işlem maliyetlerini azaltması amaçlanmaktadır.

 

Uluslararası pazarlarda satış ve satın alma fırsatlarının oluşturulması, ihracat gümrük işlemlerinin mali ve hukuki yönden sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi ile ilgili güncel uygulamalar hakkında bilgilerin aktarılması planlanan sözkonusu seminer halen Gümrük Müşaviri ve Öğretim Üyesi olarak görev almakta olan Sn. Ahmet ÖZKEN tarafından aktarılacaktır.

 

Bu itibarla, Bölgemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ve ilişikte Program ve Katılım Şartları belirtilen 21 Şubat 2013, Perşembe günü Trabzon'da düzenlenmesi planlanan eğitim seminerine katılımınız hususunda bilgileri ve gereği arz olunur.

EKLER: 2 Sayfa (Başvuru Formu ve Program)

 

2- FUTURALLIA İSTANBUL 2013- 18. ULUSLARARASI İŞ GELİŞTİRME FORUMU VE TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir iştiraki olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş, Futurallia organizasyonuna ev sahipliği yapacaktır. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. bu organizasyonda Türk özel sektörünün ve Türk KOBİ'lerinin yeni pazarlara açılması ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amacıyla 30 ülke ve 20'yi aşkın sektörden yaklaşık 600 uluslararası katılımcıyı 5-6-7 Haziran tarihlerinde Türk KOBİ'leriyle İstanbul'da buluşturacaktır.

 

Futurallia, KOBİ'lere yönelik uluslararası eşleştirme ve iş geliştirme platformudur. Organizasyon kapsamında 2 gün boyunca firmalar ikili görüşmelerde bulunacak ve katılan diğer kuruluşlar ve firmalarla iletişim bağları kurma ve görüşme imkânı bulacaktır. Futurallia geleneksel olarak bütün sektörlere açık bir organizasyon olup sektör dağılımları dünyadaki sektör dağılımına paraleldir. Futurallia İstanbul organizasyonunda ağırlıklı sektörler aşağıdaki gibi olacaktır:

-Otomotiv ve yedek parçaları
-Makine ve makine parçaları
-Tarım ürünleri ve gıda sektörü
-İnşaat
-Tekstil, hazır giyim Ev ekipmanları, orman ürünleri
-Otomotiv, makine ve ekipmanları, metalurji
-Havacılık
-Çevre teknolojileri
-IT (Bilgi&enformasyon teknolojileri)
-Medya, reklam, halkla ilişkiler
-Baskı ve matbaa sektörü
-Nakliyat, lojistik
-Sağlık, kozmetik, tıbbi ürünler
-Elektronik
-Danışmanlık firmaları
-Servisler sektörü
-Bioteknoloji ve kimya sektörü
-Diğer

 

 

17 Ocak 2013 günü başlayan kayıtlar, 6 Mayıs 2013 tarihine kadar devam edecektir. http://futuralliaistanbul2013.com/ adresinden kayıt yapılabilmektedir.

 

Kayıt bedeli 425 TL + KDV'dir.

 

Detaylı bilgi ve kayıt için: http://www.futuralliaistanbul2013.com/tr/index.aspx tıklayınız.

Broşür- Türkçe in tıklayınız..   

 

 

3- TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN HAKKINDA BİLGİ;

 

Bahsekonu mevzuatın resmi gazete örneği için tıklayınız..

 

 

5- RUSYA GOST- R BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta firmalarımızın bazı ürün gruplarında temin etmesi gerekli olan GOST-R belgesine yönelik mevzuatta yapılan son değişiklikleri konu alan Moskova Ticaret Müşavirliği'nin yazısı, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 15/02/2013 tarih 318 sayılı yazısı ekinde alınmış olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu değişiklikleri içeren yazı ilişikte sunulmaktadır.

 

EK: Rusya Federasyonu "Gost-R” yasa değişiklikleri ve uygulamaları (3 Sayfa)

 

5- V. TÜRKMENİSTAN ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU HK

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/02/2013 tarih 320 sayılı yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli BERDİMUHAMEDOV'un himayelerinde V. Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu'nun 5-6 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu Foruma katılmak isteyen üyelerimizin 25 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e ( Berivan Uysal Bilan, Tel. 0212 339 50 26 faks: 0212 270 37 84 e-posta: buysal@deik.org.tr) müracaat etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

6- TKDK- TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI HAKKINDA BİLGİ;

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörlüğünden alınan bilgilerde; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca, 23 Ocak 2013 tarihinde dokuzuncu başvuru çağrı ilanının yayımlanmış olduğu, söz konusu ilan kapsamında uygun bulunarak sözleşme imzalanacak olan projelere verilecek olan toplam destek miktarının 236 milyon avro olarak açıklandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, başvuruların 15 Şubat 2013 tarihinde, saat 09.00'dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olduğu ve başvuruların son teslim tarihinin 15 Mart 2013, saat 21.00 olarak belirtilen tarihler haricinde yapılacak olan başvurular kabul edilmeyeceği hususlarını da içeren başvuru çağrı ilanının detaylarını görmek için tıklayınız..

7- GÜRCİSTAN'A PATATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Batum Ticaret Ataşeliğinden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; Ülkemizden Gürcistan'a sevkiyatı gerçekleştirilen patateslerden Sarp geçiş kapısında rastgele örnekler alınarak Tiflis'te mukim bir laboratuvarda analize tabi tutulduğu ve tetkik sonuçlarına göre "Synchyrtium Endobioticum Perc” ve "Ralstonia Solanacearum” karantina zararlılarıyla bulaşık ve çürük olduğu tespit edilen ürünlerin Gürcistan'a girmesine müsaade edilmediği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda ülkemiz menşeli patates imajının bozulmamasını teminen ve firmanızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması açısından Gürcistan'a yönelik patates ihracatında adı geçen zararlılardan ari ürün kullanılması ve üstün kaliteli ürünlerin ihracatına azami hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.

 

8- DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.