2013/14 İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitim Semineri

 

SİRKÜLER (2013- 14)

 

Sayın Üyemiz;

 

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2013 yılı faaliyet programı çerçevesinde birbiri ile konu irtibatlı, ardışık ve seri halinde planlanan eğitim seminerlerinin düzenlenmesine devam edilmektedir.

 

Bahsekonu eğitim seminerleri programı kapsamında Birliğimiz organizasyonunda 21 Şubat 2013 tarihinde Trabzon'da "Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları” konulu bir Eğitim Semineri düzenlenecektir. Seminerin hedef kitlesinin hâlihazırda ihracat yapan firmaların çalışanları ve ihracata henüz başlamış olup kısıtlı derecede ihracat tecrübesi bulunan veya gelecek planları arasında dış ticarete yönelik yatırımlar yapmayı planlayan firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri ve ihracatla ilgili departmanlarda kilit rol üstlenen personelleri olarak belirlenmiştir.

 

Anılan seminerde; İhracat ve İthalat Prosedürleri, Kullanılan Belgeler, İhracatta ve İthalatta Maliyet Analizlerinin Yapılması, GTİP Tespiti Ve Cezai İşlemlerle İlgili Konular başlıkları altında bilgiler aktarılacak olup, dış ticarette gümrükleme aşamalarında yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülen işlemlerin akış ve öncelik sırası hakkında katılımcıların bilgi düzeylerinin arttırılması suretiyle dış ticarette yaşanabilecek zaman kayıplarının ve gereksiz harcamaların önüne geçilerek firmaların işlem maliyetlerini azaltması amaçlanmaktadır.

 

Uluslararası pazarlarda satış ve satın alma fırsatlarının oluşturulması, ihracat gümrük işlemlerinin mali ve hukuki yönden sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi ile ilgili güncel uygulamalar hakkında bilgilerin aktarılması planlanan sözkonusu seminer halen Gümrük Müşaviri ve Öğretim Üyesi olarak görev almakta olan Sn. Ahmet ÖZKEN tarafından aktarılacaktır.

 

Bu itibarla, Bölgemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ve ilişikte Program ve Katılım Şartları belirtilen 21 Şubat 2013, Perşembe günü Trabzon'da düzenlenmesi planlanan eğitim seminerine katılımınız hususunda;

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter