SİRKÜLER  (2013/13)


        Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;
        
1.    Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi Hakkında Bilgi;              
2.    Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hakkında Bilgi;              
3.    Çin İthal Ürünler Fuarı 2013 Hakkında Bilgi;
4.    Yemen Planlama Bakanı İle Toplantı Hakkında Bilgi;
5.    Suriye'ye Açılan Kara Hudut Kapıları Hakkında Bilgi;              
6.    Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Hakkında Bilgi;
7.    D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Hakkında Bilgi;
8.    KİK Ticaret ve Yatırım Alt Komitesi II. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;
9.    Gümrük Vergisi Artışı Hakkında Bilgi;              
10.    Otomatik Olmayan İthal Lisansı Hakkında Bilgi;              
11.    Romanya'ya Yönelik Taze Meyve ve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi;
12.    TKDK- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı Hakkında Bilgi;
13.    Dış Ticaret Talepleri;

     Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.


İdris ÇEVİK
Genel Sekreter1 -   GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ  HAKKINDA  BİLGİ;              


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2013 tarih 429 sayılı yazıda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 6 ncı maddesinde "Dağıtım Bürolarının Yükümlülük ve Sorumlulukları” bölümünün Dağıtım Bürolarını  ve taşımacıları kapsayacak şekilde "Yükümlülük ve Sorumluluklar” başlığı altında yeniden düzenlendiği, 20 nci maddesi "İdari Müeyyideler, Cezalar ve Süreler” bölümünde ise değişiklikler yapıldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için mezkur değişikliğin Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında da (http://www.kugm.gov.tr/) yayımlandığını önemle bilgilerinize sunarız.EK: Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin
        Düzenlenen 6. ve 20. maddeleri (2 Sayfa)

    

2-   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI  HAKKINDA  BİLGİ;              
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/02/2013 tarih 254 sayılı yazıda, İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin olarak yayımlanmış muhtelif genel tebliğlerde yer alan açıklamaların tek bir tebliğde toplanmasına ve yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı”nın Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki "Taslaklar” bölümünde (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=27) yayımlandığı ifade edilmekte olup, bahse konu taslağa ilişkin Genel Sekreterliğimiz görüş ve önerileri talep edilmektedir.


Bu çerçevede verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu taslağa ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 20 Şubat 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (169 Sayfa)


3-  ÇİN İTHAL ÜRÜNLER FUARI 2013 HAKKINDA  BİLGİ;
        

TUSKON Evrensel Fuar A.Ş. firmasından alınan 01/02/2013 tarih 2013/012 sayılı  yazıda; TUSKON Evrensel Fuar A.Ş.'nin Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)'un bağlı iştiraki olarak 2011 yılında kurulduğu, firmalarının çok sayıda ülkede sahip olduğu iş ortaklarının yardımıyla Türk işadamlarının potansiyel pazarlara girmesini sağlamak için uluslararası öneme sahip fuarlara Türkiye milli katılımı gerçekleştirdiği, bu çerçevede 2012 yılının 2. yarısından itibaren Angola, Mozambik, Gana ve Çin'de düzenlediği milli katılım organizasyonlarına 156 Türk firmasının iştirak ettiği, 2013 yılında hayata geçirecekleri en önemli projelerden birisinin de 15-18 Mayıs 2013 tarihlerinde Çin'in Kunshan şehrinde gerçekleştirilecek 2. Çin Uluslararası İthalat Ürünleri Fuarı (CIE 2013)'na yönelik Türkiye milli katılım organizasyonunun olduğu, CIE 2013 fuarının Çin'in sahip olduğu dış ticaret fazlasının dünya genelinde oluşturduğu tepki ve tedirginliğe karşı Çin Devleti'nin Çin'in ithalatını artırmak amacıyla attığı adımların bir sonucu olarak doğduğu ve uzun yıllardır Çin'in ihracatına destek veren ve tüm dünyadan katılımcıları çeken Canton İhraç Ürünleri Fuarı'nın ithalat versiyonu olarak kurgulandığı ve Çin'in mal ithalatında önümüzdeki yıllarda devlet destekli en önemli platform olmasının hedeflendiği, CIE fuarının Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) ve Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) koordinasyonunda Çin Uluslararası Ticaret Odası ve Jiangsu Eyalet Hükümeti tarafından düzenlendiği, geçen yıl ilk defa düzenlenen CIE fuarına 46 ülkeden 677 şirketin iştirak ettiği, katılan firmalar arasında BASF (Almanya), Siemens (Almanya), Haas (ABD), Toyota (Japonya), Mitsubishi (Japonya), Samsung (Kore) gibi dünyanın en büyük 500 firması arasında yer alan pek çok firmanın da bulunduğu, toplam 52.000 m2 'lik bir alanda düzenlenen CIA fuarını üç gün boyunca 56.545 tanesi profesyonel ziyaretçi olmak üzere toplam 71.930 kişinin ziyaret ettiği, anılan fuarın hedef sektörlerinin makine ve ekipmanlar; çevre koruma, yeni hammaddeler ve yeni enerji; elektronik bilgi teknolojileri ve ürünleri; marka tüketici ürünleri (beyaz eşya, küçük ev aletleri, kozmetik, sağlık ve medikal malzemeleri, gıda ürünleri, hazır giyim ürünleri, ev tekstili) ve otomotiv parçaları üretim teknolojileri ve ürünleri olarak belirlendiği, fuarın doğrudan Çin devleti tarafından başlatıldığı ve desteklendiği için Çin'e yaptığımız 2,7 milyar $ düzeyindeki ihracatımızın artırılmasına önemli katkı sağlayacağı ve katılacak firmalarımızın somut iş bağlantıları kurmalarına imkân sağlayacağı, CIE 2013 projesinde Türkiye'nin prestijinin ve güçlü üretim altyapısının Çinli ithalatçılara tanıtılmasının hedeflendiği ve fuarı Çin'deki önemli ithalatçılar ziyaret edecekleri için, CIE 2013 fındık ve fındık ürünleri sektörümüzün tanıtılması için de önemli bir platform olacağı, bu nedenle milli katılım organizasyonlarında sektörel tanıtım gruplarına öncelik verileceği, şirketleri tarafından ülkemizin imajına yakışır bir tasarım çerçevesinde kurulacağı belirtilen toplam 525 m2  büyüklüğündeki Türkiye Pavilyonu'nda her biri 15 m2 olan toplam 24 standın yer alacağı, sözkonusu fuarın birim m2 maliyetinin 800 $ olacağı, katılımcıların katılım ve seyahat harcamalarının üst sınırı 10.000 $ olmak üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından %70 oranında desteklendiği ifade edilmekte olup, sözkonusu fuara katılmayı düşünen ve daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen personel ile  irtibata geçilmesi gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.Detaylı Bilgi ve Başvuru için
Doğan GECO
Pazarlama Müdürü
TUSKON Evrensel Fuar A.Ş.
Tel:  +90 212 315 83 77
Cep: +90 530 940 49 88
E-Posta: dogangeco@tuskonevrensel.com


4-  YEMEN PLANLAMA BAKANI İLE TOPLANTI HAKKINDA  BİLGİ;
 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun bir yazısına atfen, Türkiye  İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/02/2013 tarih  256 sayılı  yazıda; Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sn. Mohammed Saeed Al-Sa'adi'nin Türkiye gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle Türk-Yemen İş Konseyi tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde 10:30-12:00 saatleri arasında TOBB Plaza İstanbul'da bir toplantı düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ilişikte yer alan başvuru formunu doldurup bugün mesai saati bitimine kadar DEİK'e (e-posta: ortadogu@deik.org.tr , Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir.


EK: Katılım Formu


5-   SURİYE'YE AÇILAN KARA HUDUT KAPILARI HAKKINDA  BİLGİ;              

Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamının 24.07.2012/2012-67; 20.09.2012/2012-97 tarih ve sayılı Onayları ile yeniden planlanmış ve bazı sınırlamalarda bulunulmuş, bu çerçevede, 20.09.2012/2012-97 tarih ve sayılı mezkur Bakanlık Makamı Onayı ile Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, nihai varış noktası Suriye olan nihai tüketime ve kullanıma konu olacak ürünlerin çıkış gümrük hizmetlerinin sürdürülmesi kararı alınmıştı.
 

Bu defa konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/02/2013 tarih 251 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.01.2013 tarihli yazısına atıfla, mezkur Bakanlığa iletilen firma ve şahıs dilekçeleri ile Suriye halkının ihtiyaçlarının uzun süredir devam eden iç savaş sebebiyle artış göstermesi nedeniyle nihai tüketime ve kullanıma konu olmayan ürünlerin de Suriye'ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına müsaade edilmesinin anılan Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Onayı ile uygun bulunduğu ve bahse konu Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine gerekli talimatın 21.01.2013 tarihinde iletildiği belirtilmektedir.
6 -  LİBYA TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK HEYETİ HAKKINDA  BİLGİ;
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2013 tarih 101-244 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, 12 Şubat 2013 tarihinde Libya'ya (Trablus) yönelik olarak bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programının gerçekleştirileceği, ihracatçılarımıza potansiyel iş fırsatları sunan Libya'da pazar payımızın artırılması ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete tarım ve gıda ürünleri, makine ve aksamları, otomotiv ve yan sanayi, demir ve demir dışı metaller, beyaz eşya, elektrikli ve elektronik ürünler ve kablolar, kimyevi maddeler ve mamulleri, boru ve bağlantı parçaları, doğal taşlar, madencilik, mücevherat ve değerli taşlar, ayakkabı, halı, ambalaj ürünleri, bankacılık, mobilya, ilaç, medikal ürünler ve cihazlar, tekstil ve hazır giyim, hayvancılık, petrol ürünleri, inşaat makineleri ve malzemeleri, müteahhitlik ve turizm sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın iştirak edebileceği, söz konusu Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı kapsamında, Türkiye'den ve Libya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla Trablus'da düzenlenecek İş Forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcileri ile  iş görüşmelerinin  gerçekleştirileceği, bu çerçevede, bahse konu program, gerek anılan pazarlara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan üyelerimiz için önemli bir fırsat oluşturacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu programa katılmak isteyen üyelerimizin, OAİB'nin http://goo.gl/mrrpK internet adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 7 Şubat 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuru yapmalarının  gerektiği, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin, Genel Sekreterliklerinin Türkiye İş Bankası, Köroğlu Şubesi (Şube Kodu :4234) (Hesap No: 419730) (IBAN:TR92 0006 4000 0024 2340) Euro Hesabına 1.100 Euro (iptal durumunda geri iadesiz) ödeme yapmaları ve banka dekontunu Genel Sekreterliklerinin oaib-pr@oaib.org.tr  e-posta adresine göndermeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.


Bilgi için İlgili Kişi
(OAİB Tanıtım, Fuar, Organizasyon ve Eğitim Şubesi) :
Ebru ATAMER : +90.312.447 27 40 / 161
Başak GÖKÇEOĞLU : +90.312.447 27 40 / 164
Mustafa MUTLU : +90.312.447 27 40 / 165
E-Posta: oaib-pr@oaib.org.tr Web: http://www.oaib.org.tr/

7 -   D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA  BİLGİ;
 

Malumları olduğu üzere, ihracatçılarımızın dış pazarlardaki ticari ilişkilerinde karşılaştıkları en önemli engeller arasında vize sorunları gelmektedir. Öte yandan ülkemizin D-8 üyesi ülkeleri (Mısır, İran, Malezya, Pakistan, Endonezya, Nijerya, Bangladeş) ile ticari ve ekonomik ilişkileri her geçen yıl artış göstermekte olup, bu kapsamda işadamlarımızın bu ülkelere yönelik ticari faaliyetlerinde vize kolaylığından yararlanmaları önem arz etmektedir. Konu ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/02/2013 tarih  238 sayılı  yazıda;

 

İhracatçılarımızın sözkonusu ülkelere yaptıkları ticari amaçlı ziyaretlerinde vize almakta karşılaştıkları sorunların bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte olup, bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ihracatçılarımızın vize almada karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun formunda belirtilerek en geç 08 Şubat 2013 Cuma günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini önemle bilgilerinize sunarız.


EK: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)
 

8 -  KİK TİCARET VE YATIRIM ALT KOMİTESİ II. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA  BİLGİ;
 

Türkiye  İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/02/2013 tarih  98-239 sayılı  yazıda; Türkiye  - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ticaret ve Yatırım Alt Komitesi II. Dönem Toplantısı'nın 18-19 Şubat 2013 tarihleri arasında Riyad'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, bu çerçevede, ihracatçılarımızın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, İsrail, Ürdün, Irak, S.Arabistan, Oman, Katar, Filistin ve Lübnan'da karşılaştıkları sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun formunda belirtilerek en geç 11 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.


Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

9 -   GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞI HAKKINDA  BİLGİ;              
 

Buenos Aires Ticaret Ataşeliği kanalıyla Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/01/2013 tarih 227 sayılı yazıda,  MERCOSUR üyesi ülkelerin kendi belirleyecekleri 100 üründe üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin vergi uygulayabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 2011 Aralık ayında Paraguay/Asuncion'da yapılan XLII. MERCOSUR Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında özellikle Arjantin ve Brezilya devlet başkanlarının kendi aralarında yaptıkları mutabakat neticesinde MERCOSUR Ortak Konseyi'nin 039/2011 sayılı Kararı ile belirlendiği ve akabinde de her ülkenin kendi ürün listesini ve gümrük vergisi oranlarını tespit ve ilan etmekte olduğu ifade edilmekte olup, yukarıda değinilen kapsam çerçevesinde olmak üzere, Arjantin Resmi Gazetesi'nde 23 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan 25 Sayılı Tebliğ ile Ortak Gümrük Tarifesi oranlarının üzerinde korumaya ihtiyaç duyduğu değerlendirilen 100 ürün ile yükseltilen gümrük vergi oranlarının, 24 Ocak 2013 tarihinden itibaren   geçerli olmak üzere ilan edildiği ve ayrıca bahse konu Tebliğ'de geçiş dönemi veya halihazırda sevk edilmiş ürünler için herhangi bir muafiyet tanınmadığının da tespit  edildiğini önemle bilgilerinize sunarız.  10-   OTOMATİK OLMAYAN İTHAL LİSANSI  HAKKINDA BİLGİ;              
 

Buenos Aires Ticaret Ataşeliği kanalıyla Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/01/2013 tarih 96-229 sayılı yazıda,  Arjantin Resmi Gazetesi'nde 25 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan 11/2013 sayılı Karar ile Arjantin Hükümeti'nin ithalatı kısıtlamak amacıyla "Otomatik Olmayan ithal Lisans” (OOİL) uygulaması kapsamında Eylül 1999 ila Şubat 2011 döneminde çıkarılmış olan 17 adet Kararı iptal ettiğini ve bunun sonucunda OOİL uygulamasının yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, Arjantin Federal Gelir İdaresi'nin (AFİP) 10 Ocak 2012 tarihinde Arjantin Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 3252 sayılı Genel Kararı uyarınca da, 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren ithalatçıların ithalat işlemlerine başlamaları için tedarikçiden proforma fatura aldıktan sonra, "Planlanan İthalat İçin Yemin Beyannamesi”ni doldurmak suretiyle AFIP'ten onay numarası alınması ön koşulunun ise devam etmekte olduğu, sözkonusu düzenlemenin ithalatçıların her ithalat işlemi öncesi fiilen AFİP'ten ön izin almalarını zorunlu hale getirdiği, dolayısıyla OOİL uygulamasında belirli sayıda ürün bazındaki kısıtlamalarının topyekün sistematik kısıtlamalara dönüştüğü ifade edilmekte olup, sözkonusu Karar'ın İspanyolca ve İngilizce versiyonlarının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.      


EK:
1 - Karar Metni (4 sayfa)
2 - Karar Metni İngilizce Tercümesi (3 sayfa)


11-    ROMANYA'YA YÖNELİK TAZE MEYVE VE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;
 

Bilindği üzere Romanya tarafından 20 Kasım 2012 tarihinden itibaren ülkemiz menşei taze meyve sebze ürünlerine yönelik olarak yoğunlaştırılmış deneti m uygulanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz 04 Şubat 2013 tarihli bir yazıda; Bükreş Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Romanya Ulusal Sağlık Veteriner ve Gıda Güvenliği Kurumundan alınan bir yazıya atıfla mezkur denetimlerin süresinin 01/03/2013 tarihine kadar uzatılmış olduğunun belirtilmekte olduğu bildirilmiştir.


12 -   TKDK- TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI HAKKINDA BİLGİ;
 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörlüğünden alınan bilgilerde; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca, 23 Ocak 2013 tarihinde dokuzuncu başvuru çağrı ilanının yayımlanmış olduğu, söz konusu ilan kapsamında uygun bulunarak sözleşme imzalanacak olan projelere verilecek olan toplam destek miktarının 236.482.590,67 avro olarak açıklandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, başvuruların 15 Şubat 2013 tarihinde, saat 09.00'dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olduğu ve başvuruların son teslim tarihinin 15 Mart 2013, saat 21.00 olarak belirtilen tarihler haricinde yapılacak olan başvurular kabul edilmeyeceği hususlarını da içeren başvuru çağrı ilanının detaylarını  görmek için tıklayınız..


14-    DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.