SİRKÜLER (2013/11)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Dış Ticarette İlk Adım: İhracatta Teslim/Ödeme Şekilleri ve Finansman Modelleri Eğitimi Hakkında Bilgi;
2. Sınıflandırma Onay Prosedürü ile Firma Sınıflandırma Uygulamalarına Dair Genelge Hakkında Bilgi;
3. 2. Mısır İstişare Toplantısı Hakkında Bilgi;
4. Cezayir Enerji Yatırımları Kanunu Hakkında Bilgi;
5. Azerbaycan Türk İş Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgi;
6. Çin Halk Cumhuriyeti Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
7. Hindistan/ The Growth Net Girişiminin Düzenleyeceği Toplantı Hakkında Bilgi;
8. Gümrük Vergilerinde Artış Hakkında Bilgi;
9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 İdris ÇEVİK
Genel Sekreter


1 - DIŞ TİCARETTE İLK ADIM: İHRACATTA TESLİM/ÖDEME ŞEKİLLERİ VE FİNANSMAN MODELLERİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;
 
Günümüzde, ihracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır. Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2013 yılı faaliyet programı çerçevesinde birbiri ile konu irtibatlı, ardışık ve seri halinde eğitim seminerleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu seminerlerden ilki 6 Şubat 2013 tarihinde Trabzon'da "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri ile Dış Ticarette Finansman Yöntemleri” konusu altında gerçekleştirilecek olup, bahsekonu seminerin hedef kitlesinin ihracata henüz başlamış olup kısıtlı derecede ihracat tecrübe ve bilgi birikimi olan ya da henüz ihracat yapmamış ancak gelecek planları arasında bu alanda yatırımlar yapmayı planlayan firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri ve ihracatla ilgili departmanlarda kilit rol üstlenen personelleri olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2013 tarihinde Trabzon'da düzenlenmesi planlanan sözkonusu seminer Bölgemizde yerleşik ilgili sektör firma temsilcileri, ihracat operatörleri, finans sorumluları, nakliye/lojistik departmanlarında görevli personeller ve tüm dış ticaret profesyonellerinin katılımına yönelik olarak bu kitlenin dış ticarette ödeme şekilleri, teslim şekilleri ve finansman modellerine göre maliyet ve risk sorumlulukları üzerinde bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla planlanmıştır. Bu itibarla, Bölgemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ve ilişikte program ve katılım şartları belirtilen bahse konu eğitim seminerine katılımınız hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

EKLER: Eğitim İçeriği, Katılım Şartları ve Başvuru Formu için lütfen tıklayınız..2- SINIFLANDIRMA ONAY PROSEDÜRÜ İLE FİRMA SINIFLANDIRMA UYGULAMALARINA DAİR GENELGE HAKKINDA BİLGİ;

 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 29/01/2013 tarih 93 sayılı yazıda, Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi (TKDYB) sahibi veya daha önce sınıflandırılmış firmaların işletme kayıt ve sınıflandırma işlemleri ile Sorumlu Denetçilerin sisteme kaydının yapılmaya başlandığı, diğer taraftan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına imkan sağlayan modülün sisteme yüklendiği ve gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı ifade edilerek firmalar tarafından yapılan sınıflandırma başvurularının aşağıda anlatıldığı şekilde sonuçlandırılacağı ifade edilmekte olup, üyelerimizin sınıflandırma başvuru işlemlerinde aşağıda belirtilen hususlara azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

"A. İşletme sınıflandırma ile ilgili işlemler TAREKS sistemi üzerinden Bölge Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır. Onay işlemi TAREKS ekranında iki aşamalı olarak yapılmaktadır.

B. İlk aşamada firma tarafından beyan edilen işletmeye ait bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Bilgilerde yanlışlık veya eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli görülen değişikliklerin yapılması için firmadan başvurusunu güncellemesi istenir.

C. Başvuru, Bölge Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucu uygun bulunmaması halinde reddedilecektir. Başvurusu reddedilen işletmelerin sınıfı sistem tarafından otomatik olarak "D” yapılır ve başvuru durumu "Onay”a çevrilir.

D. Başvuru Bölge Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucu uygun bulunması halinde kabul edilir. Kabul ve red işlemleri elektronik imza atılarak sonuçlandırılır. İlk aşamanın olumlu sonuçlanması ile başvurunun durumu "Onay Bekleniyor” durumundaki başvurulara ilişkin firma tarafından güncelleme yapılamaz.

E. İkinci aşamada Bölge Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucu başvurusu uygun bulunan ve kabul edilen işletmelere ait "İşletme Sınıflandırma Belgesi” sistem üzerinden yazdırılır ve Bölge Müdürü tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğümüz onayına sunulur.

F. Başvurunun Genel Müdürlüğümüz tarafından da uygun görülmesi halinde başvuru onaylanır.
Bununla beraber, 01/02/2013 tarihinden önce yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar şu şekildedir:

1. Daha önce sınıflandırılmamış veya TKDYB sahibi olmayan firmaların sınıflandırma başvurularını 01/02/2013 tarihinden itibaren yapmaları gerekmektedir. Bu firmalar tarafından 01/02/2013 tarihinden önce yapılmış sınıflandırma başvuruları Bölge Müdürlüğümüzce reddedilecek olup ve firmaların 01/02/2013 tarihinden itibaren tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

2. Daha önce sınıflandırılmamış veya TKDYB sahibi olan işletmelerin sınıflandırma başvuruları, yerinde denetim yapılmaksızın TAREKS üzerinden sunulan belgeler incelenmek suretiyle ve Genel Müdürlüğümüz onayına sunulmadan sonuçlandırılacaktır. Buna göre;

a) 2013/22 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesi uyarınca yeniden sınıflandırılmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri sunan firmaların sınıflandırma başvuruları, söz konusu Tebliğ'de yer alan sınıflardan işletmenin durumuna uygun olanı seçilerek sonuçlandırılacaktır. (Örneğin; daha önce "A” olarak sınıflandırılmış veya TKDYB sahibi olan ve 2013/22 sayılı Tebliğ uyarınca "A” sınıfı olmak için gerekli bilgi ve belgeleri sunan firmaların başvuruları "A” olarak sonuçlandırılacaktır.)

b) Diğer taraftan, 2013/22 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesi uyarınca yeniden sınıflandırılmak üzere herhangi bir bilgi veya belge sunmayan firmaların başvuruları ise aynı Tebliğ'in geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sonuçlandırılacaktır. (Örneğin; daha önce "A” olarak sınıflandırılmış veya TKDYB sahibi olan ancak 2013/22 sayılı Tebliğ uyarınca "A” sınıfı olmak için gerekli bilgi ve belgeleri sunmayan firmaların başvuruları, anılan Tebliğ'in geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "B” olarak sonuçlandırılacaktır.)
01/02/2013 tarihine kadar yapılacak başvurulara ilişkin "İşletme Sınıflandırma Belge”leri iler bir tarihte hazırlanacak olup bilahare firmalara teslim edilecektir.

3. 01/02/2013 tarihine kadar yapılacak sınıflandırma başvuruları için geçerlik tarihi 31/12/2013 olacaktır. 01/02/2013 tarihinden itibaren yapılacak başvurular için geçerlik tarihi 2013/22 sayılı Tebliğ'in 11 inci maddesinde belirtildiği gibi bir sonraki yılın 31 Aralık tarihi olacaktır

4. Firmalar tarafından 01/02/2013 tarihine kadar yapılacak sınıflandırma başvuruları için başvuru, güncelleme veya onay ücreti alınmayacaktır.”
Diğer taraftan, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 29/01/2013 tarih 94 sayılı yazıda,


"İhracatta Ticari Kalite ve Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğe Ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge”nin 1 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmekte olup, Sınıflandırma Başvuruları, Sorumlu Denetçi Başvuruları ve İhracat işlemlerinde 2013/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” ile bir nüshası ilişikte sunulan Genelge hükümlerine titizlikle uyulması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.


EKLER:
1- 2013/21 Sayılı Tebliğ
2- 2013/22 Sayılı Tebliğ
3- 2013/22 Sayılı Tebliğin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Genelge ve Ekleri (14 sayfa)


3 - MISIR İSTİŞARE TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;
 
Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu'ndan alınan 29/01/2013 tarih 106 sayılı yazıda, DEİK Türk-Mısır İş Konseyi tarafından Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geleceğini tasarlamak, Türk-Mısır İş Konseyi'nin 2013 eylem planını belirlemek üzere 18 Şubat 2013 tarihinde,TOBB Plaza'da 14:30-16:30 saatleri arasında 2. Mısır İstişare Toplantısı'nın düzenleneceği, toplantıya Mısır Ankara Büyükelçisi Sn. Abderahman Salaheldin, Mısır İstanbul Başkonsolosu Sn. Wafaa El Hadidi, Mısır İstanbul Ticaret Ataşesi Sn. Mustafa Mekawy, Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü Sn. Hüsnü Dilemre, Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sn. Süfyan Emiroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Dr. Kenan Yalvaç, Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Sn. Bekir Gezer, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alaaddin Metin ve DEİK Kurucu Kuruluş Başkanlarının davetli olduğu belirtilmekte olup, Mısır ile iş ve yatırım ilişkisi bulunan veya iş yapmayı planlayan firma ve kuruluşlarımızla bir araya gelerek, ticaret ve yatırım ilişkilerini arttırmaya yönelik strateji ve eylem planını ortaklaşa tasarlamayı öngördükleri toplantıya katılmanın değerli tecrübe ve birikimler ışığında İş Konseyinden beklentileri paylaşarak gelecek dönem çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu istişare toplantısına katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak 50 TL katılım ücretinin DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 7015 26 IBAN numaralı 1701526 no'lu TL hesabına yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte 14 Şubat 2013 tarihine kadar DEİK'e (afrikabolgesi@deik.org.tr; Tel: 0212 339 50 61, Faks: 0212 270 35 92) iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Katılım Formu ( 1sayfa)


4 - CEZAYİR ENERJİ YATIRIMLARI KANUNU HAKKINDA BİLGİ;

 
Cezayir Ticaret Müşavirliği kanalıyla, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 28/01/2013 tarih 87-202 sayılı yazıda,Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, bölgenin ve dünyanın önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğu, Avrupa Birliği'nin en büyük 3.doğalgaz ve 4.enerji ürünleri tedarikçisi olup ülkenin petrol ve gaz gelirlerini önümüzdeki on yıl boyunca arttırmasına yönelik projelerin ülke ekonomisini olumlu etkilemesinin beklendiği, bu kapsamda Cezayir'de, enerji sektörünün tekelini elinde bulunduran Sonatrach firmasının, 2013-2017 yılları arasında, petrolün varil fiyatına da bağlı olarak Cezayir'in bu yatırım tutarını petrolün varil fiyatının 100 doların altına düşmemesi koşuluyla sağlayabileceği 60 ila 80 milyar dolar arasında bir yatırım yapmayı planladığı, ayrıca, ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden enerji sektöründe yasal altyapının kurulabilmesi amacıyla, Cezayir'in 2005 tarihli 05-07 sayılı Enerji Sektörü Yatırım Kanunu'nda bir takım değişiklikler öngören yasa tasarısının Ulusal Halk Meclisi'ndeki 21/01/2013 tarihli toplantıda kabul edilerek yasalaşmış bulunduğu, Cezayir Senatosu'nun onaylaması ve Cumhurbaşkanı tarafından parafa edilmesi ile anılan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe gireceğinin ifade edildiği, bu değişiklikler ve yeni maddeler çerçevesinde;

1- Cezayir'de enerji sektöründeki yatırımlar kapsamında, İstisnai Kar Vergisi'nin (Taxe Sur les Profits Exceptionnels-TPE) yerine Tamamlayıcı Vergi (Impot complementaire sur le resultat-ICR) getirildiği, böylece petrolün varil fiyatına göre, gelirleri bir seviyenin üzerine geçen yabancı ortaklık firmalarından bu karların % 80'ine kadar vergi alınabileceği, bu maddenin geriye yönelik olarak işletilmeyeceği, TPE vergisi bu yasa maddesinden önceki üretim paylaşmasına göre yapılan sözleşmeler çerçevesinde uygulanmaya devam edeceği,

2- Rafinaj ve enerji ürünlerinin işlenmesinde % 51/49 yerli ortak (bu yerli ortak Sonatrach olacaktır) koşulunun getirildiği, böylece bu alanda da Sonatrach'ın kontrolünde olacağı,

3- Enerji ürünlerinin boru hattı ile taşınması tekeli Sonatrach firmasına verildiği,

4- Halihazırda işletilmekte olan petrol tesislerinin yeni teşviklerden yararlanılmasını engelleyen bir madde konulduğu,

5- Daha önceden sadece Sonatrach mali açıdan denetime açık iken, bundan sonra yabancı firmalar da Cezayir Maliye Bakanlığı'nca denetlenebileceği,

6- Yerel tüketimde öncelikli bir üretim planlaması ve ücretlendirilmesi ilkesinin getirildiği böylece üretici firmalar ancak ihracata yönelik üretimi uluslararası fiyatlardan ücretlendirileceği,

7- Yabancı yatırımcılar Cezayir Devleti karşısındaki yükümlülüklerini parasal olarak yerine getirebilecekleri gibi ayni olarak da yerine getirebilecekleri,

8- Enerji firmalarına getirilen arama, araştırma ve üretim faaliyetlerine yönelik şartların esnekleştirildiği,

9- Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik teşvik edici maddelerin getirildiği,

10- Sonatrach'ın Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılmasının yasal altyapısının oluşturulduğu,

11- Rafinaj işlemlerine yönelik yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara yeterli ve uygun stok kapasitesi şartlarının uygulamaya koyulacağı,

12- Petrol gelirleri vergisinin (Taxe sur le Revenu Petrolier-TRP) ciro yerine verimlilik üzerinden hesaplanması ilkesinin getirildiği,

13- Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, henüz araştırma yapılmayan alanlarda (özellikler offshore) petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ek teşviklerin öngörüldüğünü bilgilerinize sunarız.


5- AZERBAYCAN TÜRK İŞ KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/01/2013 tarih 86-200 sayılı yazıda,
DEİK Türk- Azerbaycan İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın 5 Şubat 2013 Salı günü 16:00-18:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirileceği, bahse konu toplantıya tarım ve hayvancılık sektörlerinden yatırımcılar tarafından da katılım sağlanabileceği ifade edilmekte olup, Azerbaycan'da tarım sektöründe çalışan yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni tarımsal yatırım alanları, sektöre yönelik ihtiyaçlar gibi konuların gündeme getirilmesinin 27 Şubat 2013 tarihinde Azerbaycan'a gerçekleştirilecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmeler için yararlı olacağı ifade edilmektedir.


6 - ÇİN HALK CUMHURİYETİ FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;


Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/01/2013 tarih 81-191 sayılı yazıda, 30 Nisan - 03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Qinghai Eyaletinde "2013 China (Qinghai) International Halal Food and Products Fair” etkinliğinin düzenleneceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuara ilişkin bilgilerin ilişikte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Fuar Organizasyon Bilgileri ve Başvuru Formu (5 sayfa)


7- HİNDİSTAN/ THE GROWTH NET GİRİŞİMİNİN DÜZENLEYECEĞİ TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir yazısında, Aspen Institude adlı kuruluşun uluslararası diyalog ve Hindistan'ın dünyanın çeşitli bölgeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi bağlamında çalışmalar yürüttüğü ve adı geçen kuruluş tarafından Smadja&Smadja adlı stratejik danışmanlık firmasıyla işbirliği halinde Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın gelişen ekonomileriyle bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla 'The Growth Net' isimli bir girişiminin başlatıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu girişimin ilk toplantısı 10-12 Mart 2013 tarihlerinde Yeni Delhi'de gerçekleştirileceği ve anılan toplantıya çok sayıda işadamı, akademisyen ve bürokratın iştirak etmesi beklenildiği ifade edilmektedir. Mezkur toplantıya katılmak isteyen firmalara ilişkin başvuru formu ve diğer detaylara www.thegrowthnet.com adlı internet sitesinden ulaşılabilmektedir.


8 - DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;


En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.