2013/10 Dış Ticarette İlk Adım: İhracatta Teslim/Ödeme Şekilleri ve Finansman Yöntemleri Eğitim Semineri Hk

 SİRKÜLER (2013- 10)

Sayın Üyemiz,

Günümüzde, ihracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır. Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2013 yılı faaliyet programı çerçevesinde birbiri ile konu irtibatlı, ardışık ve seri halinde eğitim seminerleri düzenlenmesi planlanmaktadır.
 
Bu seminerlerden ilki 6 Şubat 2013 tarihinde Trabzon'da "Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri ile Dış Ticarette Finansman Yöntemleri” konusu altında gerçekleştirilecek olup, bahsekonu seminerin hedef kitlesinin ihracata henüz başlamış olup kısıtlı derecede ihracat tecrübe ve bilgi birikimi olan ya da henüz ihracat yapmamış ancak gelecek planları arasında bu alanda yatırımlar yapmayı planlayan firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri ve ihracatla ilgili departmanlarda kilit rol üstlenen personelleri olarak belirlenmiştir.


Bu kapsamda, 6 Şubat 2013 tarihinde Trabzon'da düzenlenmesi planlanan sözkonusu seminer Bölgemizde yerleşik ilgili sektör firma temsilcileri, ihracat operatörleri, finans sorumluları, nakliye/lojistik departmanlarında görevli personeller ve tüm dış ticaret profesyonellerinin katılımına yönelik olarak bu kitlenin dış ticarette ödeme şekilleri, teslim şekilleri ve finansman modellerine göre maliyet ve risk sorumlulukları üzerinde bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla planlanmıştır.

Bu itibarla, Bölgemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ve ilişikte program ve katılım şartları belirtilen bahse konu eğitim seminerine katılımınız hususunda;

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

İlgili Dosyalar

2013_10_Ekler.doc41,50 KB