SİRKÜLER  (2013/8)


        Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;
        
1.    Türk Eximbank- Kredi Faiz Oranları Hakkında Bilgi;
2.    Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan Heyeti Hakkında Bilgi;
3.    Gümrük İşbirliği Komitesi 45. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;
4.    Hırvatistan'da Bazı Yağlar İçin Tercihli Gümrük Kotası Uygulanması Hakkında Bilgi;
5.    Tek Risk Sigortası Genel Şartları Hakkında Bilgi;
6.    Geçiş Belgesi Tahsis Edilmesi Hakkında Bilgi;
7.    Amman CBHIX 2013 Fuarı Hakkında Bilgi;
8.    Tüyap Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi;
9.    IMOB 2013 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;                                         
10.  TCDD Nakliye Sorunlar, Görüşler Hakkında Bilgi;                                         
11.   ABD GTS – Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hakkında Bilgi; 
12.   Güncel Mevzuat Değişiklikleri ve Tebliğler Hakkında Bilgi; 
13.   Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu Hakkında Bilgi;
14.   Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri  - ING Bank A.Ş. İşbirliği Protokolü Hakkında Bilgi; 
15.   Dış Ticaret Talepleri; 


Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter 


1-    TÜRK EXİMBANK- KREDİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den alınan 21/01/2013 tarih 28 sayılı yazıda; Bankalarınca, ülkemiz ekonomisindeki olumlu gelişmeler ile istikrarın kalıcılığının bir sonucu olarak, kaynak maliyetlerinin gelişimi ve piyasa faiz oranlarının genel seyri doğrultusunda ekte belirtilen düzenlemelerin yapıldığı belirtilerek, bu çerçevede, kullandırılacak Türk Lirası kredilerde; Reeskont Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredisi-KKTC, Sevk Öncesi İhracat Kredisi-Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), İhracata Hazırlık Kredisi, KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi, Dış Ticaret Şirketleri Kredisi, Turizm Kredisi, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi, Yurt Dışı Fuar Katılım Kredileri faiz oranlarında 0,25 ile 1,50 puan aralığında indirimler yapıldığı, 

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisinin mevcut durumda var olan sabit ve değişken opsiyonlu ve 180. günde faiz, 360, 540 ve 720, günlerde anapara ve faiz ödemeli 720 gün vade seçeneğinin yanı sıra yine sabit ve değişken opsiyonlu 180.günde faiz, vade sonunda ise anapara ve faiz ödemeli 360 gün vade seçeneği oluşturulduğu ve söz konusu vadelerde yeni bir faiz düzenlemesi yapıldığı,

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi ve Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı Kredileri kredi faiz oranlarında 2,25 ve 4,25 puan aralığında indirimler yapıldığı, İhracata Yönelik İşletme Sermayesi ve Yatırım Kredilerinin faiz oranlarında önemli ölçüde indirim gerçekleştirildiği, faiz oranlarının % 8,25 - % 8,75 seviyelerinde belirlendiği, ayrıca sabit faiz opsiyonlarının yanı sıra TRLIBOR+1,25 veTRLIBOR+1,50 değişken faiz uygulamalarının da getirildiği,

Kullandırılacak T.C.Merkez Bankası kaynaklı döviz cinsinden "Reeskont Kredisi”ne 120 gün vade opsiyonunun yanı sıra ilk 60 günü Bankaları kaynaklarından fonlanacak 180 gün vade opsiyonu getirilmiş ve bu kredilerde faiz oranı Libor/Euribor+%1,75 olarak belirlendiği, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi ve Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı Kredileri faiz oranlarının diğer döviz kredi faiz oranlarıyla uyumlu seviyelere çekilmesini teminen 180 gün, 360 gün iki taksit ve 540 gün tek taksit vade opsiyonlarında 0,25 puan, 720 gün tek taksit vade opsiyonunda ise 0,50 puan indirim yapıldığı, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisinin mevcut durumda var olan 180.günde faiz,

vade sonunda ise anapara ve faiz ödemeli 360 gün vade seçeneğinin yanı sıra yine 180.günde faiz, 360, 540 ve 720.günlerde anapara ve faiz ödemeli 720 gün vade seçeneği oluşturulduğu ve söz konusu 720 gün vade seçeneğine ait faiz oranı, krediye ilişkin 360 gün vadenin 0,25 puan daha üzerinde belirlendiği, yurt dışında marka yatırımlarını geliştirmeyi hedefleyen firmalarımıza uzun vadeli finansman imkanı sağlayacak olan Marka Kredisi faiz oranlarında 0,50 puan indirim yapıldığı ifade edilmektedir.


EK: Kredi Faiz Oranları Tablosu (2 Sayfa)


2  -  ÇEK CUMHURİYETİ, SLOVAKYA, MACARİSTAN HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/01/2013 tarih 71-165 sayılı yazıda; Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'a gerçekleştirecekleri resmi ziyaret ile eş zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımları, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda;

Meclisleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) organizasyonu ile Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından 03-06 Şubat 2013 tarihleri arasında adı geçen ülkelere yönelik olarak bir Ticaret Heyeti programının düzenleneceği, 

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'da pazar payımızın artırılması ve anılan ülkelere yönelik yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek sözkonusu heyete otomotiv ve yan sanayi, elektrik-elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, tekstil ve hazır giyim sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın iştirak edebileceği, 

Sözkonusu Ticaret Heyeti programı kapsamında, Türkiye'den ve anılan ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek İş Forumlarının yanı sıra Türk ve yabancı girişimciler arasında iş görüşmeleri gerçekleştirileceği, bu çerçevede, bahse konu programın gerek anılan pazarlara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da artırmayı amaçlayan firmalarımız için önemli bir fırsat oluşturacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu programa katılmak isteyen üyelerimizin 2.500 € tutarındaki avans tutarını Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin Vakıflar Bankası Bursa Organize San. Şubesi (Şube Kodu: 398) (€ Hesap No: 00158048000610745) (IBAN NO: TR39 0001 5001 5804 8000 6107 45) banka hesabına yatırmalarının ardından aşağıda belirtilen başvuru linkinden en geç 29 Ocak 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar başvuru formunu doldurmaları ve katılımın kesinleşmesi için avans bedelinin ödenmesi gerektiği ve katılımdan vazgeçilmesi halinde avans bedelinin iade edilmeyeceği, heyet programının tespitine yönelik çalışmalar devam ettiğinden taslak programın başvuru yapan firmalara bilahare iletileceği ifade edilmektedir.


Başvuru Linki:
http://goo.gl/UehrL 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)
Sevcan ÖZKÖK
Tel: 0224 219 1000/1906
E-posta: ozkoks@uib.org.tr 

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya pazarları hakkında detaylı bilgi için:
Songül BEKTAŞOĞLU, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan Ülke Masası Uzmanı
Tel: 0312 204 7620   E-posta: bektasoglus@ekonomi.gov.tr 

Ayşe Oya BENLİ ÖZBAŞ, Slovakya Ülke Masası Uzmanı
Tel: 0312 204 7620     E-posta: benlio@ekonomi.gov.tr 


3 -   GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ 45. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/01/2013 tarih 31-166 sayılı yazıda;
 
Ankara Anlaşması'nın 6.ncı Maddesi uyarınca Türkiye-AB ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gelişmesini sağlamak üzere Ortaklık Konseyi'nin 2/69 sayılı Kararı'yla teknik komite mahiyetinde kurulmuş olan     Gümrük İşbirliği Komitesi'nin (GİK) ülkemiz heyet başkanlığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edilmekte olup, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 2013 yılı Şubat ayı sonunda Ankara'da gerçekleştirilecek 45. Toplantısı gündemi için bilgi talebinde bulunulmaktadır.

Bu bağlamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere mevcut Gümrük Birliği kapsamında ülkemizden AB üyesi ülkelere yapılan ihracatta AB uygulamalarından kaynaklanan olası gümrük sorunlarının somut örnekler bazında  tevsik edici belgelerle birlikte  28 Ocak 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız. 

4 -   HIRVATİSTAN'DA BAZI YAĞLAR İÇİN TERCİHLİ GÜMRÜK KOTASI UYGULANMASI HAKKINDA BİLGİ;
 
Zagrep Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/01/2013 tarih 120000555 sayılı yazıda; Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Hırvat Resmi Gazetesi'nin 21/01/2013 tarihli ve 8 sayılı nüshasında belirli tarım ürünlerinde tercihli gümrük kotası uygulanmasına dair bir Karar yayımlandığı, bu Karar'ın alındığı tarih olan 17/01/2013 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Hırvatistan'ın AB'ne üye olacağı tarihe kadar (öngörülen tarih: 01/07/2013) da uygulanmasına devam edileceği bildirilerek, ayrıca sözkonusu karar uyarınca, Hırvatistan, biodizel üretiminde kullanılacak 1507,1507.10 ve 1507.10.10 GTİP'li Soya Yağı ve Fraksiyonları ile 1514, 1514.11, 1514.11.10, 1514.19, 1514.19.10, 1514.91, 1514.91.10, 1514.99, 1514.99.10 GTİP'li rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları için 22.000 tonluk bir kotanın öngörüldüğü, Hırvatistan'ın İstikrar ve Ortaklık Anlaşması bulunan ülkelerin yanı sıra, tüm STA akdettiği ülkeler ile tüm DTÖ üyesi ülkeler için kota kapsamında % "0” olarak uygulanacağı, kota aşımında ise ülkemizden 1507.10.10, 1514.11.10, 1514.19.10'de yapılacak ithalatta % 10 vergi uygulanacağı, 1514.91.10 ve 1514.99.10 GTİP'li ürünlerin ülkemizden ithalatında ise % 13 gümrük vergisi sözkonusu olacağı ifade edilmektedir.

5-    TEK RİSK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/01/2013 tarih 69-161 sayılı yazıda; Yurtdışında yatırım yapan şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerde maruz kaldıkları çeşitli politik ve ticari riskler nedeniyle uğrayabilecekleri mali kayıpların teminat altına alınması amacıyla sigorta sektörü ile birlikte hazırlanan ve bir nüshası ilişikte sunulan "Tek Risk Sigortası Genel Şartları”nın Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan alındığı ifade edilmektedir.

EK: Tek Risk Sigortası Genel Şartları (5 Sayfa)


6 -   GEÇİŞ BELGESİ TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye  İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/01/2013 tarih  27-155 sayılı  yazıda; Uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi sahibi firmaların geçiş belgesi talebinde bulunmaları halinde 2013 yılı için revize edilen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin Üçüncü Kısım/Başvuru bölümünün 4 üncü maddesi (c) fıkrasında yer alan "Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, Ata Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesinden herhangi birinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı aslı, Transit Güvenlik Kalem Listesi ekli ve MRN numaralı Transit Refakat Belgesi (T1/T2) veya Gümrük Çıkış Beyannamesinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı örneği”nden herhangi birinin ibraz edilmesinin gerektiği ifade edilerek, 

Konuyla ilişkin olarak, 18/12/2012 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi toplantısında, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda, gümrük mevzuatı kapsamında mavi hat yetkisine haiz firmalar tarafından tescil edilerek, sonrasında sistem tarafından sarı ve kırmızı hatta yönlendirilen beyannamelerde, gümrük idaresince kabul işlemi yapılmadığı ve kabul memurlarınca gümrük mührü aranmayarak sadece muayene memuru kaşesi ve imzası ile işlemlerin devam ettirildiği ve bu durumda beyannamelerde gümrük mührü bulunmaması nedeniyle ilgili dağıtım bürolarında geçiş belgesi tahsisinin yapılmadığının anlaşıldığının belirtildiği ifade edilmekte olup, bu kapsamda, mezkur Yönerge'nin 4 (c) maddesinde yer alan gümrük beyannamelerinden gümrük mühürlü veya kaşeli ve imzalı olan beyannamelerin de ilgili dağıtım bürolarınca kabul edilerek 2013 yılı için revize edilen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde geçiş belgesi tahsis edilmesinin uygun görüldüğünü önemle bilgilerinize sunarız.

7 -  AMMAN CBHIX 2013 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye  İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/01/2013 tarih  63-152 sayılı  yazıda;

17-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Amman'da düzenlenecek olan "3. Uluslararası Sıcak ve Soğuk İçecekler Fuarı'na (CHBIX 2013) ülkemizden de katılımcıların davet edildiği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuara ilişkin irtibat bilgilerinin aşağıda yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız. 

İrtibat Bilgileri:
E-posta : info@prometers-jordan.com
Website: http://www.prometers-jordan.com 
P.O.Box: 143657 Amman 11814 jordan
Faks: +962 6582 4559

   
8 -   TÜYAP FUAR DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Miya GGD'den  alınan 21/01/2013  tarihli e-posta mesajında; 26 Ocak 2013 Cumartesi günü Amerikan Şirketler Derneği/Amerikan Ticaret Odası Türkiye (ABFT/AmCham Türkiye) - Miya GGD işbirliği ve DEİK katkıları ile "Amerikan Zincir mağazalarına mal tedarik etmek ve ihracatta dikkat edilmesi gereken yasal hususlar" konulu bir seminer düzenleneceği, özellikle Amerikan zincir mağazalarına ürün tedarik etmek isteyen üyelerimiz için önemli bir bilgilenme fırsatı olacağı belirtilmekte olup, sözkonusu seminerde katılımcıların bilgilenmenin yanı sıra Target Türkiye satın alma ofisi; Hergüner Bilgen Özeke ve BTS & Partners avukatları ile tanışma ve networking fırsatı da bulabilecekleri ifade edilmekte olup, bahse konu seminere katılmak isteyen üyelerimiz için seminer programının ilişikte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Seminer Programı (1Sayfa)

9-   11.    IMOB 2013 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;                                         
 
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21/01/2013 tarih 764 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Genel Sekreterlikleri organizasyonunda, E-Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından 29 Ocak - 02 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan, "IMOB-2013, 9. İstanbul Mobilya Fuarı” ile eş zamanlı olarak, 27 - 30 Ocak 2013 tarihleri arasında, 6 ülkeden gelecek özel sektör temsilcilerinin katılımıyla alım heyeti programının gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, Genel Sekreterliklerinin aşağıda belirtilen adresinde 28 Ocak 2013 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle Ek'de yer alan  formları doldurarak en geç 28 Ocak 2013 Pazartesigünü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin fuar@iib.org.tr e-posta adresine veya 90+ 212 454 05 01-02   numaralı faksına göndermeleri gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız.     

EKLER:
1-  IMOB 2013 Fuarı Alım Heyeti Firma Listesi
2-  IMOB 2013 Fuarı Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Katılım Başvuru Formu 
    

İlgili Personel: Arzu Akgün 
Tel: +90 212 454 05 45, Faks:+90 212 454 05 01 -02

ADRES: Çobançeşme  Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi,
C Blok Yenibosna-İstanbul

10 -   TCDD NAKLİYE SORUNLAR, GÖRÜŞLER HAKKINDA BİLGİ;                                         
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden  alınan 18/01/2013 tarih 1172 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı ile koordineli olarak TCDD Genel Müdürü Sayın Süleyman KARAMAN, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Veysi KURT ve diğer TCDD yetkililerinin katılımıyla periyodik olarak Birlikleri organizasyonunda demiryolu taşımacılığı konusunda görüş alış verişinin yapıldığı toplantıların altıncısının Şubat ayının 3. haftası içerisinde yapılacağı belirtilmekte olup,  anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen demiryolu taşımacılığı ile ilgili sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz talep edilmektedir.
Bu çerçevede, anılan toplantıda dile getirilmesini teminen demiryolu taşımacılığı ile ilgili sorunlarınızın ve çözüm önerilerinizin en geç 8 Şubat 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

11 -   ABD GTS – GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/01/2013 tarih 20-130 sayılı yazıda,  ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 28 Aralık 2012 tarihli ABD Resmi Gazetesi vasıtasıyla, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin   (GTS) 2012 yılı gözden geçirme süreci kapsamında "GTS listesine dahil edilmesi talep edilen yeni ürün başvuruları” ile ilgili duyurunun yapıldığı ifade edilmekte olup, inceleme talebi kabul edilen ve aşağıda yer alan ürünlerin, 2012 yılı gözden geçirme süreci sonucunda GTS listesine dahil edilme kararının alınması halinde 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, aralarında ülkemizin de yer aldığı GTS'den yararlanan tüm ülkeler için gümrüksüz olarak ABD'ye ihraç edilmesinin önünün açıldığı ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için bahse konu ürünlerehttp://www.ustr.gov/sites/default/files/Petitions%20Accepted%202012%20GSP%20Review.pdf adresinden de ulaşmanın mümkün olduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

HTS Subheading                     Brief Description
0603.11.00                             Sweetheart, Spray and other Roses, fresh cut
0710.80.97                             Vegetables nesi, uncooked or cooked by steaming or boiling in water
                                             frozen, reduced in size OR the 3 existing 10 digit lines for broccoli
2005.99.80                             Artichokes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid,  not frozen
7408.19.0030                         Refined copper, wire, w/ maximum crossectional dimension of 6 mm or less
    

12-    GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE TEBLİĞLER HAKKINDA BİLGİ;
•    Elektronik tebligat yönetmeliği Hakkında Bilgi; 

•    Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar:
 
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/01/2013 tarih 120000610 sayılı yazıda; 2013/4199 sayılı "2010/51 sayılı Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği ifade edilmekte olup, sözkonusu karardan bir nüshanın ilişikte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

EK: 2013/4199 Sayılı Karar (1 Sayfa)

•    Sarp - Sarpi”, "Çıldır/Aktaş - Kartsakhi” ve "Posof/Türkgözü - Akhaltsikhe” Kara Gümrük Geçiş Noktalarındaki Yolcu, Araç Ve Eşya Hareketine İlişkin İşlemlerin Ve Çalışma Saatlerinin Uyumlaştırılması İle İşbirliğine Dair Protokol

13-    PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ÇALIŞMA GRUBU HAKKINDA BİLGİ;
 
Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.01.2013 tarihli yazıda; Ülkemizin dış pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılması amacıyla politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak üzere Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bir Pazara Giriş Engelleri (PGE) Çalışma Grubu'nun faaliyet gösterdiği; bu kapsamda, bahse konu Çalışma Grubu'na pazara giriş engeli olarak nitelenebilecek hususların "Pazara Giriş Engelleri Formu” aracılığıyla iletildiği,

Anılan "Pazara Giriş Engelleri Formu”na ülkemiz ihracatçıları tarafından daha kolay erişim sağlanabilmesini teminen anılan Bakanlığın resmi hizmet sitesinin ana sayfasına ihracat bilgi platformu kutusunun hemen altında yer alacak şekilde, "Pazara Giriş Engelleri Bildirim Hattı” başlıklı bir bağlantı kutucuğunun eklendiği bildirilmektedir.

İlgili Hat İçin:
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=pazaragirissayfa

14 -   DOĞU KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ  - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ HAKKINDA BİLGİ;

ING Bank ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği arasında 18.01.2013 tarihinde ihracatçı firmalara yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği çerçevesinde DKİB üyelerinin ticari kapasitelerinin ve ihracat faaliyetlerinin gelişimine imkan tanınırken, özel avantajlar içeren ürün ve hizmetler de sunulacak. Bahsekonu protokole ait sözleşme metni aşağıda yer almaktadır. 

DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VE ING BANK ARASINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ METNİ İÇİNtıklayınız.. 

15-    DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerindenhttp://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.