2017/37 Özel Sirküler -Üye Firma Bilgilerinin Güncelleme Çalışması Hk.- REVİZYON

- İVEDİ -

SİRKÜLER (2017/37)

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/06/2017 tarih ve 1703 sayılı yazıda, Türkiye geneli tüm ihracatçı firmalarla sağlıklı ve etkin bir iletişimin sürdürülebilmesini teminen E-Birlik sisteminde yer alan üye firma iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve firma yetkilileri ile ilgili iletişim bilgilerin sisteme dahil edilmesi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, firmanıza ait güncel bilgilerin yazımız eki tabloya doldurularak 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine veya 0462 3269401 – 02 nolu fakslarına gönderilmesi hususunda;.

 

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

EK: Tablo (Üye Bilgileri Güncelleme Fişi)