2017/59 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/59)

1. Taldıkorgan-Invest 2017 Uluslararası Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

2. Türkiye-Bosna Hersek Karma Komisyon(KEK) V. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Romanya Ekonomik ve Ticaret Komitesi JETCO I. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Gümrük ve Ticaret Bakanımızın Bulgaristan Makamlarını Ziyareti Hakkında Bilgi;

5. Özbekistan/Navoi Serbest Ekonomik Bölgesi Yatırım Fırsatları Hakkında Bilgi;

6. Turunçgil Kesim Heyeti Hakkında Bilgi;

7. PRODEXPO 2018 Fuarı Hakkında Bilgi;

8. Food İstanbul 2017 Fuarı Alım Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TALDIKORGAN-INVEST 2017 ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/09/2017 tarih 3000 sayılı yazıda; Kazakistan Almatı Bölgesi Taldıkorgan Şehri Valiliğince 29 Eylül 2017 tarihinde "Taldıkorgan-Invest 2017” adıyla bir yatırım forumunun düzenleneceği ve adı geçen etkinlik çerçevesinde bölgenin yatırım fırsatlarının tanıtılacağı belirtilmekte olup, sözkonusu yatırım forumunun taslak programı ilişik bulunmaktadır

Ek: Taslak Program (1 sayfa)

2

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK KARMA KOMİSYON(KEK) V. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/09/2017 tarih 3004 sayılı yazıda; Eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcımız Sayın Recep AKDAĞ tarafından deruhte edilen Türkiye- Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) V. Dönem Toplantısı'nın 2-3 Ekim 2017 tarihlerinde Saraybosna'da düzenlenmesi planlanmakta olduğu belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 26 Eylül 2017 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

3

TÜRKİYE-ROMANYA EKONOMİK VE TİCARET KOMİTESİ JETCO I. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/09/2017 tarih 3005 sayılı yazıda; "Türkiye -Romanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO)” 1. Dönem toplantısı ile "Türkiye-Romanya İş Forumu”nun 17 Ekim 2017 tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Romanya İş Çevresi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sayın Harry Ilan LAUFER eşbaşkanlığında ülkemizde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

4

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIMIZIN BULGARİSTAN MAKAMLARINI ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/09/2017 tarih 3002 sayılı yazıda, Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ'nin Bulgaristan Maliye Bakanı Sayın Vladislav Goranov ile ikili temaslarda bulunmak üzere 16 Ekim 2017 tarihinde Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçıların Bulgaristan pazarlarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

5

ÖZBEKİSTAN/NAVOİ SERBEST EKONOMİK BÖLGESİ YATIRIM FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/09/2017 tarih 2987 sayılı yazıda; Türk yatırımcılarının Özbekistan'da Navoi Serbest Ekonomi Bölgesi'ne ortak projeler yürütmek amacıyla davet edildikleri ve bölgeyi ziyaret edebilecek yatırımcı iş adamlarına Navoi Bölge Yönetimince her türlü yardıma hazır olunduğu belirtilmekte olup, Navoi Serbest Bölgesi'ne ilişkin özet bilgiler ve yatırımcı firmalara sunulacak fırsatlar ilişik bulunmaktadır.

Ek: Navoi Serbest Ekonomi Bölgesi Hakkında Bilgi (2 Sayfa, İngilizce)

6

TURUNÇGİL KESİM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20/09/2017 tarih 757 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüklerince oluşturulan "Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nca Miho Wase, Okitsu (Mandarin) ve Altıntop Starruby çeşitleri ile ilgili olarak 19/09/2017 tarihinde Adana, Mersin bölgelerinde muhtelif bahçelerde yapılan incelemelerde sonucunda Miho Wase (Mandarin) çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden 22/09/2017 tarihinde kesimine 26/09/2017 tarihinde ihracına karar verildiği, Okitsu (Mandarin) ve Starruby (Altıntop) çeşidinin gerekli olgunluğa erişmediği tespit edildiğinden 26/09/2017 tarihinde komisyonun tekrar toplanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

7

PRODEXPO 2018 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Moskova - RUSYA'da 05 - 09 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan PRODEXPO 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/09/2017 tarih 7929 sayılı yazı ve ön başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Ön Başvuru Formu (2 sayfa)

8

FOOD İSTANBUL 2017 FUARI ALIM HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; Genel Sekreterlikleri organizasyonunda VNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Food İstanbul 2017-Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama,Soğutma, taşıma ve Market Ekipmanları Fuarına” ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/09/2017 tarih 7833 sayılı yazı, katılımcı başvuru formu ve katılan firma listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Katılımcı Başvuru Formu ve Katılan Firma Listesi (5 sayfa)

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.