2017/56 Sirküler-2018 Yılı Bireysel Fuarlar Listesi Hk.

                                                                               SİRKÜLER (2017/56)

 

Sayın üyemiz,

 

           Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/09/2017 tarih 97600 sayılı yazıda, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarının 5 inci maddesinde, bir fuarın hangi şartlarda "Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi”ne dahil edilebileceği ve konuya ilişkin başvuru sürecinin tanımlandığı bu çerçevede, firmalarca öncelikle 1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemi itibariyle bahsekonu listeye dahil edilmesi istenen fuarlara ilişkin başvuruların temin edilerek, bir örneği ekli listede "excel” formatında hazırlanacak fuar talep listelerinin 3 Ekim 2017 tarihine kadar iletilmesinin beklendiği ifade edilmekte olup, söz konusu listeler hazırlanırken;  1 Temmuz 2017 itibariyle yürürlüğe giren mevzuatta ifade bulan fuarlara ilişkin "desteğe esas tutar”ların sağlıklı belirlenebilmesini teminen, mümkünse başvuru sahibi firmalardan katılım sağlayacakları fuarlara ilişkin boş alan stand bedeli ve stand kurulumuna ilişkin malumatların Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

 

              -Fuar organizatörü belirtilirken, sadece fuarın ana organizatör/organizatörlerinin iletilmesi, fuara Türkiye'den katılacak firmaların ödemelerini kabul eden "temsilci” (agent) firmaların dahil edilmemesi,

 

            - Fuarın sektörel (fuar konusu yazılırken birbirleri ile ilgisi bulunmayan birkaç sektörü kapsayacak ifadelerden kaçınılması) ve uluslararası nitelikli olmasına ve en az ikinci defa düzenlenecek olmasına dikkat edilmesi,

 

- Hizmet ticaretine ilişkin (turizm, eğitim gibi) fuarların bildirilmemesi, hususlarına azami önem gösterilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

 

 Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere 1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemi itibariyle bahsekonu listeye dahil edilmesi istenen fuarlara ilişkin bilgilerin bir örneği ekli listeye uygun  "excel” formatında hazırlanarak en geç 02 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

 

 İdris ÇEVİK

  Genel Sekreter

EK:  Tablo