2017/51 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/50)

 

1. TSE SASO Seminerleri Hakkında Bilgi;

2. Avrupa Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması Hakkında Bilgi;

3. OIC World BIZ Malezya Hakkında Bilgi;

4. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu Hakkında Bilgi;

5. Bahreyn Ülke Günü Hakkında Bilgi;

6. Tunus SIAMAP 2017 Fuarı Hakkında Bilgi;

7. 15-20 Ekim Yapı Malzemeleri Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

8. 11. Küresel İş Forumu Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Birol ARSLANTÜRK

Genel Sekreter V.

1

TSE SASO SEMİNERLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/08/2017 tarih 2558 sayılı yazıda; Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmalarımızın SASO belgesi temini ve uygulamaları konusunda bazı sorunlarla karşılaşabildiği,

Yeni mevzuata göre SASO Regülâsyonları ve SASO Kalite İşareti Belgelendirme Sistemi başvuru süreçlerinin anlatılacağı, üretici ve ihracatçı firmalarımıza yönelik bilgilendirme toplantısının 23 Ağustos 2017 tarihinde SASO ve TSE yetkilileri ile firma temsilcilerinin katılımıyla TSE Gebze Kalite Kampüsü'nde düzenleneceği,

Bu seminere ilişkin duyuru ile gündeme dair ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabileceği,

https://www.tse.org.tr/tr/duyuru/1/4473/tsesasobilgilendirme-toplantisi.aspx

https://www.tse.org.tr/upload/tr/dosya/duyuruyonetimi/4473/10082017155205-2.pdf

Toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın bugün saat 16:00'ya (18 Ağustos 2017 tarihine kadar) aşağıda verilen iletişim noktalarına e-posta göndererek katılımlarının bildirmelerinin gerektiği ifade edilektedir.

Katılım teyit için:

Ceylan BAHARDOĞAN

csozber@tse.org.tr

Tel. 0 312 416 62 20

Zeynep PELİT

fp_zpelit@tse.org.

2

AVRUPA AKDENİZ TİCARETİN VE YATIRIMLARIN KOLAYLAŞTIRILMASI MEKANİZMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/08/2017 tarih 2534 sayılı yazıda; 2010 yılında gerçekleştirilen 9. Avrupa Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı sonuç bildirisi kapsamında kurulması kararlaştırılan "Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması” adı verilen bir sistemin 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle faaliyete alındığı belirtilmekte olup, Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) konu ile ilgili hazırladığı bilgi ve görseller ilişik bulunmaktadır.

Ek: Bilgi Notu ve Mekanizmaya ilişkin doküman ( 27 Sayfa)

3

OIC WORLD BIZ MALEZYA HAKKINDA BİLGİ;

"Dayanıklı Ekonomiye Doğru Genişlemek” temasıyla "8th World BIZ 2017- Business Investment Zone” adlı ticari etkinliğin 18-21 Eylül 2017 tarihlerinde Kuala Lumpur'da düzenleneceği ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/08/2017 tarih 2535 sayılı ekinde alınan konferans duyurusu ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: OIC World Biz (3 sayfa)

4

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 16/08/2017 tarih 1196 sayılı yazıda; DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi tarafından 3 Ağustos 2017, Perşembe günü Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wael Aboubakr Abdelkader El Naggar, Mohamed Elsayed, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği 1. Sekreteri Taghareed El Goweily, DEİK/Türkiye Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu ve Mısır'da yatırımı bulunan Türk firmalarından temsilcilerin katılımı ile Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildiği, Mısır ile ikili ticarette, yatırımlarda ve Mısır Üretici Kayıt Sistemi ile ilgili karşılaşılan engellerin tartışıldığı toplantıda, mevcut sorunların ve Mısır Üretici Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan Türk firmaların belirlenerek konunun takibi için Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile paylaşılmasına karar verildiği belirtilmekte ve Mısır ile ticarette yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve Mısır Üretici Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan firmaların belirlenmesi amacıyla, 24 Ağustos 2017, Perşembe günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/Anket/449 bağlantısında bulunan değerlendirme anketinin doldurulması gerektiği ifade edilmektedir.

EKLER:

EK-I- Mısır Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu(22 sayfa)

EK-II- Yeni Yatırım Kanunu (35 sayfa)

EK-III-Sonuç Raporu (3 sayfa)

EK-IV-Mısır Ülke Bülteni (18 sayfa)

5

BAHREYN ÜLKE GÜNÜ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK / Türkiye - Bahreyn İş Konseyi ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliği ile Türk İş Dünyası'nı Bahreyn'deki iş imkanları ve yatırım fırsatlarına dair bilgilendirmek amacı ile 7 Eylül 2017 tarihinde Albaraka Türk Genel Merkezi'nde "Bahreyn Ülke Günü Etkinliği”nin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu bölge hakkında bilgiye yer verilmekte olup, bölgenin 1936'da ilk ham petrol ihraç eden ülke konumunda olduğu, Ağustos 2006'da ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan ilk Körfez Ülkesi olarak Bahreyn'de petrol ürünlerinin ülke ihracatının yüzde 60'ını, devlet gelirlerinin ise yüzde 70'inin olduğu, ancak kalkınma çabalarının başlangıçta petrol gelirlerine dayandığı ülkede, doğal kaynakların sınırlı olması sebebiyle sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmenin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Bahreyn'in, ekonomik çeşitlilik konusunda Basra Körfezi'nin en zengin ülkesi olduğu, ulaşım ve iletişim alanında ileri teknolojiler kullanılan ülkede çok sayıda uluslararası şirketin yatırımı bulunduğu, BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi'nin 2016 yılı verilerine göre en gelişmiş ülkeler arasında yer aldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ücretsiz katılımın mümkün olduğu söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların, en geç 29 Ağustos 2017 tarihine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/444/9114 internet bağlantısından kayıt yaptırmalarının gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, anılan programın taslağı ekte yer almaktadır.

EK4: Bahreyn Ülke Günü Taslak Programı

6

TUNUS SIAMAP 2017 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı'nın (SIAMAP 2017) 13'sünün 31 Ekim - 05 Kasım 2017 tarihleri arasında Tunus'un başkenti Tunus'ta gerçekleştirileceği ve fuar komitesince ülkemizin onur konuğu olarak davet edildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ülkemizin onur konuğu olduğu SIAMAP 2017 Fuarı'na Bakanımız Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA ve beraberinde üst düzey Bakanlık bürokratlarının da teşrif edeceği, Bakanlıkları tarafından geliştirilen yeni fuarcılık yaklaşımı çerçevesinde, daha önce düzenlenen Hannover / Almanya, Doha / Katar ve Meknes / Fas fuarlarında Bakanlıklarının stant alanında özel sektör temsilcilerine bedelsiz olarak yer sağlanacağı ve katılımcılara Bakanlığın stant alanında düzenleneceği belirtilen fuara özel Tarım İş Forumu'nda yer alma imkanının sağlanacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların, ekte yer alan katılımcı formunu doldurarak, en geç 21.08.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dispazar@tarim.gov.tr adresine iletilmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

EK5: SIAMAP 2017 Fuarı Katılımcı Formu

7

15-20 EKİM YAPI MALZEMELERİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Ticaret Odası tarafından 15-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, ABD'nin Houston ve Los Angeles şehirlerine yönelik olarak düzenlenecek olan yapı malzemelerini kapsayan "Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programı” duyusu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/08/2017 tarih 2499 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

 

Ek: Yazı, Katılımcı Bilgilendirme Formu, Başvuru Formu, İngilizce Form (7 Sayfa)

8

11. KÜRESEL İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/08/2017 tarih 2502 sayılı yazısı ekinde, 15 Eylül 2017 tarihinde Tiflis'te gerçekleştirilecek olan 11. Küresel İş Forumu'na ilişkin duyuru alınmış olup, sözkonusu duyuru ilişik bulunmaktadır

Ek: Global Business Forumu Duyurusu (10 Sayfa)

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.