2017/48 Özel Sirküler- UR-GE Gıda Projesi Katılım Davet Hk.

 

 

SİRKÜLER (2017/48)

 

 

Sayın Firma Yetkilisi;

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ kapsamında, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından, Bölge ekonomisinin potansiyel arz eden sektörlerinden biri olan gıda imalat sektörü imalatçılarının ve ürünlerinin yüksek katma değer ile ihracata odaklanmasını sağlamak amacıyla "Doğu Karadeniz Bölgesi Gıda Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” adı altında bir proje tasarlanmaktadır.

Amacı, Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin, uluslararası pazarlara yönelmeleri ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini desteklemek olan sözkonusu Tebliğ kapsamında tasarlanan projelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin maliyetlerin %75'i desteklenmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek sözkonusu projede toplam 25 sektör şirketinin yer alması planlanmıştır. Gıda imalat sektöründe iştigal eden ilgili sektör temsilcilerinin başvurabileceği proje kapsamında faydalanıcı olarak yer almaya hak kazanacak 25 şirket, 36 ay (3 yıl) boyunca yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, azami 10 ülke için yurtdışı pazarlama (pazar ziyaretleri, tanıtım, marka faaliyetleri, yurtdışı fuar katılım ve ziyaretleri, ticaret heyeti, eşleştirme), bunların yanısıra potansiyel hedef pazarlardan ithalatçıların Bölgemize davet edileceği alım heyeti organizasyonları ve şirketlere verilecek bireysel danışmanlık hizmetlerinden %70 ila 75 oranında devlet desteği ile yararlanacaktır.

Proje sonunda katılımcı şirketlerin uluslararası rekabetçilik kazanarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlayacak gelişmiş kurumsal kapasiteler ve iş bağlantıları oluşturması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje ile kümele işbirliğinin de geliştirilerek sektörün kendi içinde güç birliği oluşturulması da hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Birliğimizce Hedef Bölgede yerleşik gıda imalat sanayi mensubu imalatçı ve/veya ihracatçılarının uluslararası rekabet imkânlarının arttırılması amacıyla hazırlanmış bulunan proje kapsamında sırasıyla;

· Proje Katılımcısı firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi;

· İhtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenen ve ön plana çıkan öncelikli konularda dış ticarete ve kurumsal gelişime yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

· Yurtdışı Teknik İnceleme ve Pazar Araştırma Gezilerinin gerçekleştirilmesi,

· Yurtdışı Ticaret Heyet Programlarının gerçekleştirilmesi

· Proje Sonrası Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması

başlıkları altında bir dizi proje faaliyetlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede, Bölge gıda imalat sanayi firmalarımıza yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve gerek bölgesel gelişime gerekse de ilgili sektör paydaşlarına uluslararası pazarlara açılma anlamında önemli yararlar sağlayacağına inanılan "Doğu Karadeniz Bölgesi Gıda Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” Projesine katılmak isteyen firmaların ekteki başvuru dilekçesini ve firma bilgi formunu doldurarak 25 Ağustos 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (0462 326 94 01 nolu faks veya dkib@dkib.org.tr adresli e-mail aracılığıyla ve bilahare asıl olarak elden Birliğimize ) göndermeleri hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi :

Cenk İlter AYHAN – cayhan@dkib.org.tr – 04623261601 (Dahili:124)

Şennur GÜMÜŞKAYA – sgumuskaya@dkib.org.tr – 04623261601 (Dahili:125)

 

 

EKİ : 1 Sayfa (Katılımcı Şirket Bilgi ve Başvuru Formu)