2017/43 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/43)

1. Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Sonuçları Hakkında Bilgi;

2. Türk Eximbank'tan Yapılan Başvurularda Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Kazakistan İş Forum Hakkında Bilgi;

4. ASEAN Energy Business Forum Hakkında Bilgi;

5. Irak -Yatırım Fırsatları Hakkında Bilgi;

6. ABD GSP Yıllık Gözden Geçirme Sonuçları Hakkında Bilgi;

7. Firma Sorunu Hakkında Bilgi;

8. Özbekistan II. Uluslararası Gıda Fuarı Hakkında Bilgi;

9. 2016 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi Hakkında Bilgi;

10. Irak'a Kanatlı Eti ve Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ ALGI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/07/2017 tarih 2235 sayılı yazıda; Meclislerince 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda Türk ihraç ürünleri algısını ve Türk ihraç ürünleri ihracatının önündeki fırsat ve tehditleri ölçümlemek amacıyla çalışmalarına 2016 yılı Ekim ayında başlanan "Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması” tamamlanmış ve araştırma sonuçları 19 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen BasınToplantısı'nda kamuoyu ile paylaşıldığı, Kantar TNS firması işbirliğinde hazırlanan çalışma kapsamında 26 ülkeden ilgili firmalarda, yurt dışı ürünlerinin satın alımından sorumlu yöneticilerle toplamda 2.520 yüz yüze görüşme yapıldığı, Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması "Türk İhraç Ürünleri Algısı”, "Türkiye Genel Algısı” ile "Turkey:Discover the Potential kampanya bilinirlik ve etkinlik” olmak üzere 3 ana boyutta ele alındığı, 2015 yılı sonunda lansmanı yapılan "Turkey - Discover the Potential” marka kampanyasının da bu yıldan başlanarak bilinirlik ve etkinliğinin araştırılmasının hedeflendiği, "26 ülkeyi ve TİM'in 26 sektörünü kapsayan 6 temel sektör grubunda gerçekleştirilen ve ihracatçılarımıza yol gösterecek nitelikteki kapsamlı raporlara TİM web sitesinde http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-gundem-tim-26-ulkede-turk-ihrac-urunlerininalgisini-arastirdi.html linkinden erişilebildiği ifade edilmektedir.

2

TÜRK EXİMBANK'TAN YAPILAN BAŞVURULARDA ARACILIK ETMEK İSTEYEN KİŞİLERE DİKKAT EDİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Exımbank'tan alınan 18/07/2017 tarih 98 sayılı yazıda; Son günlerde Bankalarına kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlama peşinde kişilerin olduğu duyumlarının alındığı belirtilmekte olup, ihracatçı firmaların bu kişilere itibar etmemesini teminen ilişik bulunan duyurunun hazırlandığı ifade edilmektedir.

EK: Duyuru (1sayfa)

3

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞ FORUM HAKKINDA BİLGİ;

Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam etmekte olan EXPO 2017 Fuarı çerçevesinde, 10 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye Ülke Günü etkinliklerinin gerçekleştirileceği, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin katılımları ile yapılacak etkinlikler kapsamında, aynı gün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) katkıları ile, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye-Kazakistan İş Forumu düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 19/07/2017 tarih 1063 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program (2 sayfa)

4

ASEAN ENERGY BUSİNESS FORUM HAKKINDA BİLGİ;

ASEAN'ın kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle, Filipinler Enerji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde Manila'da gerçekleştirilecek olan " 35 . ASEAN Enerji Bakanları” toplantısına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/07/2017 tarih 2219 sayılı yazı ve duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Duyuru (3 sayfa)

5

IRAK -YATIRIM FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/07/2017 tarih 2215 sayılı yazıda; Irak Yatırım Komisyonu'nun internet sayfasında yer alan duyurulara atıfla; Ulaştırma Bakanlığı ve Şehitler Şirketine ait, farklı vilayetlerde yer alan çeşitli arazilerin ticari, endüstriyel ve tarımsal amaçlı yatırımlara tahsis edileceği ifade edilmektedir.

EK: Ulaştırma Bakanlığı ve Şehitler Şirketi Duyurusu

6

ABD GSP YILLIK GÖZDEN GEÇİRME SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/07/2017 tarih 2209 sayılı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelleştirilmiş Tercihleri Sistemi (GSP) 2016/2017 gözden geçirme sürecinin tamamlanmış olduğu bildirilerek, ülkemizin sistem dışında kalan ürünlerin yeniden sisteme dâhil edilmesine yönelik taleplerinin olumlu karşılanmadığı ve "de minimis istisnası” haricinde reddedildiği bildirilmekte olup, ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan dokuman ilişik bulunmaktadır.

EKLER:

1. Final Results of 2016-2017 GSP Annual Review - Presidential Proclamation (9 Sayfa)

2. Final Results of 2016-2017 GSP Annual Review - USTR Lists (8 Sayfa)

7

FİRMA SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/07/2017 tarih 2133 sayılı yazıda; Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiş olan yazıya atıfla, adı geçen firmanın siber saldırı sonucu e-posta şifrelerinin kırıldığı, firmaya ait e-postaların üçüncü şahıslar tarafından okunur hale gelmesinden dolayı müşterilerine dolandırıcılar tarafından gönderilen e-postalarla para trafiğinin firmaya ait olmayan hesaplara yönlendirildiği ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığı ifade edilmektedir.

EK: Firma Sorunu

8

ÖZBEKİSTAN II. ULUSLARARASI GIDA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

6 - 8 Eylül 2017 tarihleri arasında Uzexpocentre ev sahipliğinde düzenlenecek olan II. Uluslararası Gıda Fuarı'na ilişkin olarak Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/07/2017 tarih 2188 sayılı yazı ve başvuru Formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

9

2016 ÜRÜNÜ KURU İNCİR STOK BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan 17/07/2017 tarih 7891 sayılı yazıda; Her kuru incir ihraç sezonu öncesinde ihracatçı firmaların bir önceki sezona ait kuru incir stok miktarlarını Birliklerine bildirmelerinin talep edildiği belirtilerek, kuru incir ihracatı yapan firmalarca bildirimi yapılan ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından oluşturulan bir heyet tarafından yerinde tespit edilen kuru incir partilerinin ilk yükleme tarihi öncesinde ihracına onay verilmekte olduğu, bu çerçevede, kuru incir ihracatı yapan firmaların ekte yer alan 2016 ürünü kuru incir stok bildirim formunu doldurarak en geç 28 Temmuz 2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar eibkm@eib.org.tr eposta adresine göndermeleri beklenmektedir.

EK: Stok Bildirim Tespit Formu

10

IRAK'A KANATLI ETİ VE ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/07/2017 tarih 77020 sayılı yazıda; İran ve Ukrayna'da 2017 yılının başında ortaya çıkan kuş gribi (Avian Influenza) vakaları nedeniyle Irak tarafınca kanatlı eti ve ürünleri ithalatının adı geçen ülkelerden yasaklanmış olduğu ancak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün güncellemeleri doğrultusunda, Irak Bakanlar Kurulu'nun 19/06/2017 tarihli kararı ile yasaklı ülke listesinden İran ve Ukrayna'nın çıkarıldığı ve 20/06/2017 tarihinden itibaren adı geçen ülkelerde üretilen kanatlı hayvan ve ürünlerinin Irak'a ihracatının serbest olduğunun öğrenildiği ifade edilmektedir.

EK: Güncel Yasaklı Ülke Listesi

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.