2017/25 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/25)

1. Libya Yatırım Zirvesi Hakkında Bilgi;

2. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumu Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Almanya JETCO I. Dönem Toplantısı ve Türkiye-Almanya İş Forumu Hakkında Bilgi;

4. Mısır Üretici Kayıt Sistemi- Güncel Firma Listesi Hakkında Bilgi;

5. Ahşap Ambalaj Malzemesi Böcek Sorunu Hakkında Bilgi;

6. Güney Afrika İş İnsanları Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

8. Uluslararası Uzbekistan Agrotech Expo Fuar Hakkında Bilgi;

9. Türkiye- Hindistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

10. Ukrayna/Lviv Çalışma Ziyareti Hakkında Bilgi;

11. Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Birinci Toplantısı ve Tarım İş Forumu Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

LİBYA YATIRIM ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek "2017 Libya Yatırım Zirvesi”ne ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/04/2017 tarih 1223 sayılı yazı ve Libya yatırım zirvesi broşürü ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Broşür (17 sayfa)

2

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİ İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

11 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/04/2017 tarih 1217 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program (2 sayfa)

3

TÜRKİYE-ALMANYA JETCO I. DÖNEM TOPLANTISI VE TÜRKİYE-ALMANYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/04/2017 tarih 1206 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Sayın Brigitte ZYPRIES eş başkanlıklarında Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) I. Dönem Toplantısı ve eş zamanlı olarak "Türkiye-Almanya İş Forumu”nun 8 Mayıs 2017 tarihinde Almanya'da gerçekleştirileceği planlanmakta olduğu ifade edilmekte olup, bu bağlamda, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 25 Nisan 2017 Salı günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

4

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ- GÜNCEL FİRMA LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/04/2017 tarih 1200 sayılı yazıda; 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır tarafından uygulanmakta olan üretici kayıt sistemine ilişkin 28-30 Mart 2017 tarihinde düzenlenen "Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi Toplantısı” çerçevesinde Mısırlı yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirildiği, bahse konu görüşmede gerekli belgeleri hazırlayıp başvurularını yapmış olmalarına rağmen kayıt sürecini tamamlamayan firmalar, listelerin Mısır tarafına iletildiğini ama uygulamada gene bir iyileşme olmadığını ve Mısırlı yetkililerin konu hakkında bilgilendirildikleri belirtilmekte olup, sorunun çözülmesini teminen başvurularını yapmış ancak Mısır tarafından kaynaklanan sorunlar nedeniyle sisteme kayıt yaptıramamış firmaların güncel listelerinin Meclislerine iletilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, güncel listelerin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmesini teminen başvurularını yapmış ancak, Mısır tarafından kaynaklanan sorunlardan dolayı sisteme kayıt yaptıramayan firmalarımızın durumlarını en geç 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirmeleri gerekmektedir.

5

AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ BÖCEK SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

Amerika Birleşik Devletleri gümrüklerinde yaşanan ahşap ambalaj malzemesi böcek sorununa ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/04/2017 tarih 1189 sayılı yazı, ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

6

GÜNEY AFRİKA İŞ İNSANLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ile 13-15 Haziran 2017 tarihleri arasında G. Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenecek olan iş insanları heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/04/2017 tarih 1172 sayılı yazı, ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

7

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Hong Kong yönetimince açılan 3 adet ihaleye ilişkin 17/04/2017 tarih 1145 sayılı yazısı ile ihale duyurusu ve tercümesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve Tercümesi ( 3 sayfa)

8

ULUSLARARASI UZBEKİSTAN AGROTECH EXPO FUAR HAKKINDA BİLGİ;

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/04/2017 tarih 1142 sayılı yazıda; 30 Mayıs -2 Haziran 2017 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent şehrinde gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Uzbekistan Agrotech Expo' nun davet mektubu ve katılım formu ilişik bulunmakta olup, sözkonusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu doldurup 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

Ek: Davet Mektubu ve Katılım Formu (6 Sayfa)

İletişim:

Uchkun KHUSANOV,

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı

Tel: 0312 441 57 26, 444 38 71

E-posta: uzembhusanov@gmail.com

Web: http://www.agrominitech.mfer.uz , http://www.uzeexpocentre.uz

9

TÜRKİYE- HİNDİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihlerinde Hindistan'a gerçekleştirecekleri resmi ziyaret kapsamında, DEİK/ Türkiye- Hindistan İş Konseyi tarafından, muhatap kuruluşu FICCI (Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu) işbirliğinde 1 Mayıs 2017 tarihinde Yeni Delhi Taj Palace Hotel'de düzenlenecek olan "Türkiye- Hindistan İş Forumu” ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/04/2017 tarih 597 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

10

LVİV ÇALIŞMA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK Türkiye - Ukrayna İş Konseyi tarafından, 26 - 29 Nisan 2017 tarihlerinde Ukrayna'nın Lviv şehrine heyet ziyareti düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/04/2017 tarih 592 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır

Ek: Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

11

TÜRKİYE-AFRİKA TARIM BAKANLARI BİRİNCİ TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13.04.2017 tarihli yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Alpha Conde'nin teşrifleriyle, Afrika Birliği Komisyonu (AfBK), T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türk Hava Yolları (THY), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde, 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Maritim Pine Beach Resort Belek Konferans Merkezinde "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Birinci Toplantısı ve Tarım İş Forumu”nun gerçekleştirileceğinden bahisle,

25 ülkeden 30 Bakan, 44 delege ve 9 uluslararası kurum temsilcisinin katılacağı Forum kapsamında; Türk ve Afrikalı iş insanlarının bir araya gelerek ikili iş görüşmelerinin yanı sıra Türk girişimcileri tarafından Afrika'da tarım alanında halihazırda yürütülen projeler ve bu alanda planlanan yatırımların Hükümet ve özel sektör yetkilileri tarafından tartışılacağı sekiz paralel oturum düzenleneceği bildirilmektedir.

Program ve katılım koşulları: http://www.turkeyafricaagri.org/

Etkinliğe kayıt linki: http://etkinlik.tarim.gov.tr/e/turkeyafricaagri

Son başvuru tarihi: 25/04/2017

Not: Etkinliğe online başvurusunu gerçekleştiren ve başvuru kaydının onaylandığına dair e-posta alan iş insanları, konaklama için aşağıda bilgileri verilen acente ile iletişime geçebilirler.

Ekodoa Turizm Seyahat Acentesi

E-posta: afb@ekodoa.com/ gizem.kavakli@ekodoa.com

Çağrı Merkezi: 0242 524 59 40

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.