2017/22 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/22)

1. İpekyolu Fuarı Hakkında Bilgi;

2. Tacikistan'ın Vize Uygulamasındaki Değişiklik Hakkında Bilgi;

3. İnternet Ekonomi Zirvesi ve Uluslararası BT Festivali Hakkında Bilgi;

4. Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listesi Hakkında Bilgi;

5. Irak Agrofood 2017 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

6. İstihdam Seferberliği Hakkında Bilgi;

7. Azorubine Katkı Maddesi Hakkında Bilgi;

8. Irak'ta Düzenlenecek Fuarlar Hakkında Bilgi;

9. D. Kongo Cumhuriyeti Hakkında Bilgi;

10. Cezayir İthalat Lisansı Uygulaması Hakkında Bilgi;

11. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

12. CIFF Shanghai 2017 ve Furniture China 2017 Hakkında Bilgi;

13. Görüşe Açılan Mevzuat Hakkında Bilgi;

14. 4.Türk-Arap Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Alım Heyeti Organizasyonu Hakkında Bilgi;

15. Belarus Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

16. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

1

İPEKYOLU FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Aşkabat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/04/2017 tarih 1005 sayılı yazıda; 20-22 Haziran 2017 tarihlerine Aşkabat'ta "Büyük İpekyolu Dostluk ve Kardeşlik Fuarı”nın düzenleneceği belirtilmekte ve fuarın iş bağlantılarını kurmak, yeni müşteriler ile iş ortakları bulmak adına büyük bir fırsat olduğu, ipekyolu ülkelerinden katılımcıların bulunacağı fuarda çeşitli endüstri alanlarındaki en son yeniliklerin yer alacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu fuardaki stant fiyatları ve ek hizmetlere ilişkin bilgiler ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Fuara İlişkin Bilgilendirme Notu (1 sayfa)

 

2

TACİKİSTAN'IN VİZE UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Tacikistan'ın Vize Uygulamasındaki Değişikliklere ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/03/2017 tarih 867 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Tacikistan vizesi almak isteyen yabancıların gerekli belgeleri www.visa.gov.tj adresinden temin ederek Tacikistan'ın yurtdışındaki temsilciliklerine ve vize süresinin uzatılması için Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

Bahse konu yazıda devamla, Tacikistan'ın havalimanlarındaki "kapıda vize" uygulamasına devam edildiği, ancak ülkeye gelmeden önce www.visa.gov.tj adresinden yapılacak başvurunun sonucunda sistemin vereceği onay belgesinin havalimanlarındaki konsolosluk ofislerine sunulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

 

Tacikistan'ın elektronik vize uygulaması ile e-vize uygulamasının farklı olduğu, e-vize başvurusunun www.evisa.tj adresinden yapıldığı, bu kanalla alınan vizelerin tek girişli 90 günlük (fiili kalma süresi 45 günü aşmamak kaydıyla) olduğu ve e-vizenin süre uzatımına tabi olmadığı vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, Tacikistan'a yapılan seyahatlerde kapıda vize verilmesi www.visa.gov.tj adresi üzerinden müracaatla ön değerlendirme ve teyit şatına bağlanmış bulunmaktadır.”

 

3

İNTERNET EKONOMİ ZİRVESİ VE ULUSLARARASI BT FESTİVALİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/04/2017 tarih 3998 sayılı yazıda; Hong Kong Özel İdaresi Bölge hükümeti Bilgi Bürosu Ofisi tarafından 10-12 Nisan 2017 tarihleri arasında "İnternet Ekonomi Zirvesi” ve 7-30 Nisan 2017 tarihlerinde ise "Uluslararası BT Festivali” hakkında kısaca bilgi verilmekte ve bahse konu etkinliklere ülkemizden katılımın teşvik edilmesinden memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

Ek: E-Posta Örneği (2 sayfa)

4

RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/04/2017 tarih 38114 sayılı yazıda; Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatının ülkemiz ile RF makamları arasında imzalanan Memorandum ve Ek Memorandum ile 4 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde yürütülmekte olduğu ve mezkur Protokol gereği Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Servisi tarafından talep edilen ihracatçı firma listesi uygulamasının sona erdirildiği belirtilerek, müteakip dönemde RF firma listeleri için ihracatçı firmalardan başvuru dosyasının alınmayacağı; buna karşılık ihracat işlemlerinin önceden olduğu gibi ilgili tedbirler ve üretim şartlarının kontrol edilerek devam edeceği ifade edilmiştir.

 

5

IRAK AGROFOOD 2017 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

23-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan "Irak Agrofood 2017 Gıda Fuarı”na ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20/03/2017 tarih 1938 sayılı yazı ve katılım şartları ilişik bulunmaktadır

Ek: Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

 

6

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Hükümetimiz tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında Meclislerinin de istihdamın artırılması konusunda sorumluluk üstlenmiş olduğu ve ihracatçılarımızın desteklerden yararlanması amacıyla Meclisleri web sitesi içerisinde istihdam seferberliğine yönelik oluşturulan www.tim.org.tr/istihdam web adresinin faaliyete geçirildiği duyurulmuştu.

 

Bu defa konuya ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/03/2017 tarih 820 sayılı yazıda, bu kapsamda, gerekirse Meclisleri web sitesinde yer alan bilgilerden de faydalanılarak, istihdam seferberliğinin Birliğimiz üyelerine etkin şekilde duyurularda bulunulması gerektiği belirtilerek, istihdamını arttıran firmalarımızın http://www.tim.org.tr/tr/istihdam-seferberliginde-biz-de-variz.html linkinden veri girişi için teşvik edilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

7

AZORUBİNE KATKI MADDESİ HAKKINDA BİLGİ;

Seul Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/04/2017 tarih 37894 sayılı yazıda; Güney Kore Gıda İlaç Güvenliği Bakanlığınca, ülkemizde üretilen muhtelif lokumlarda "azorubine” katkı maddesi tespit edildiği ve bu maddeyi içeren ürünlerin Güney Kore tarafından kabul edilmediği ifade edilmektedir.

 

8

IRAK'TA DÜZENLENECEK FUARLAR HAKKINDA BİLGİ;

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/04/2017 tarih 37376 sayılı yazıda; Irak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Fuarlar ve Ticari Hizmetler Devlet Şirketi koordinasyonunda Nisan ve Mayıs aylarında Erbil şehrinde 3 adet fuar gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu fuarların isimleri, tarihleri ve ayrıntılı bilgi alınacak iletişim noktaları aşağıya çıkarılmıştır.

 

5-15 Nisan 2017 Erbil Uluslararası Kitap Fuarı

(ihaab@almada-group.com, info@erbilfair.com)

 

4-6 Mayıs 2017 Erbil Uluslararası Turizm Fuarı

(info@erbilfair.com)

 

15-17 Mayıs 2017 Irak 2. İnşaat ve Rekonstrüksiyon Fuarı

(info@bg-iq.net, eng.shahal2016@gmail.com – website: www.bg-iq.net

Tel: 00964 7905984770 – 00964 7708885609 – 00964 7712782919

 

9

D. KONGO CUMHURİYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Kongo Demokratik Cumhuriyetindeki zengin kaynakların işletilmesi amacıyla, yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyulmasına ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/04/2017 tarih 980 sayılı yazı, ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

10

CEZAYİR İTHALAT LİSANSI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

26 Mart 2017 tarihinden itibaren Cezayir tarafından "ithalatta lisans uygulamasının” yürürlüğe girmesine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/04/2017 tarih 988 sayılı yazı, ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

 

11

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan buğdayın, mamul madde ihracatı kapsamında satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 04/04/2017 tarih 25664 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

12

CIFF SHANGHAİ 2017 VE FURNİTURE CHİNA 2017 HAKKINDA BİLGİ;

Eylül ayında Çin Halk Cumhuriyetinde düzenlenecek olan CIFF Shanghai 2017 ve Furniture China 2017 fuarlarına ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 31/03/2017 tarih 246 sayılı yazı, başvuru formu ve katılım sözleşmesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu ve Katılım Sözleşmesi ( 14 sayfa)

 

13

GÖRÜŞE AÇILAN MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/04/2017 tarih 37376 sayılı yazıda; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın görüşe açıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu taslak hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede sözkonusu taslak hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere 12 Nisan 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER:

Ek1: Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmelik Taslağı

Ek2: Görüş Bildirim Formu

 

 

14

4. TÜRK-ARAP GIDA TEKNOLOJİLERİ FUARI İŞBİRLİĞİ ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

4. Türk-Arap Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Alım Heyeti Organizasyonuna ilişkin olarak Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'nden 01/04/2017 tarihli yazı ve fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Duyuru ( 11 sayfa)

 

15

2. BELARUS YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 29 Haziran 2017'de başkent Minsk'te, "II. Belarus Yatırım Forumu”nun düzenleneceği ifade edilmekte olup, söz konusu foruma ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, anılan foruma katılım talebinde bulunacak olan firmaların, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra aşağıda irtibat bilgileri bulunan Minks Ticaret Müşavirliği'ne de bildirimde bulunulmasının gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Minks Ticaret Müşavirliği

Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor

Yanki Kupalı STR, No:25, 3rd Floor, Office:333 Minsk-Belarujs

Tel/Fax: +375 17 200 39 77

GSM Ofis: +375 25 744 58 66

GSM Müşavir: +375 25 700 70 07

E-posta: minsk@ekonomi.gov.tr

EK: Belarus Yatırım Forumu Duyurusu

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.