2017/2 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2017/02)

1. Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

3. Ambalaj Tasarım Hakkında Bilgi;

4. AB Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

5. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

6. Türkiye – Çekya İş Forumu Hakkında Bilgi;

7. Türkiye – Moldova İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

9. Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nun Kararı Hakkında Bilgi;

10. DTÖ'nün E-Ping Sitesi Hakkında Bilgi;

11. Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HİNDİSTAN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

7-11 Mart 2017 tarihleri arasında Yeni Delhi/HİNDİSTAN'da düzenlenecek olan "32. AAHAR 2017-The International Food & Hospitality Fair” fuarı ile eş zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği organizasyonunda 05-10 Mart 2017 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik düzenlenecek olan Sektörel Ticaret Heyetine ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/01/2017 tarih 3 sayılı yazı, taslak program, şirket bilgi formu, şirket talep yazısı ilişik bulunmaktadır.

 

Hindistan'ın kuru meyve sektörü açısından 2017 yılının hedef pazarı olarak görülmesi itibariyle, Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti programının Hindistan pazarına girmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmektedir.

 

Söz konusu Ticaret heyeti programı katılım payı; Tek kişi / 4.500 USD ($); aynı firmadan İkinci kişi / 3.500 USD ($) olup, katılım payına; İstanbul-Yeni Delhi-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, otel havaalanı transferleri, katılım kitapçığında yer alma, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dâhil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç olacaktır. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

 

Adı geçen heyet "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek ve katılımcı firmaların ulaşım ve konaklama ile tanıtım harcamaları üzerinden, Hindistan'ın 2017 hedef ülke olmasından dolayı, %10 ilave destek oranıyla %60'a yakın devlet desteğinden faydalanabilecektir.

 

Ek:Yazı, Program ve Katılımcı Şirket Bilgi Formu, Katılımcı Şirket Talep Yazısı ( 5 sayfa)

 

2

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK-SIRBİSTAN ÜÇLÜ İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alına 03/01/2017 sayılı yazıda: T.C. Ekonomi Bakanlığı, Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı ve Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK tarafından, Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası'nın ve Bosna Hersek Dış Ticaret Odası'nın işbirliğinde, 26 Ekim 2016 tarihinde, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu'nun sonuç raporu ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Sonuç Raporu

 

3

AMBALAJ TASARIM HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 30/12/2016 tarih 9544 sayılı yazıda; Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan "Gaziantep Tatlıları Ambalaj Tasarım Yarışması” ödül töreninin 06 Ocak Cuma günü saat 19:30'da Birlikleri Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için tören davetiyesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Davetiye (1 sayfa)

 

4

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/01/2017 tarih 9 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak; gümrük prosedürleri listesinin uyarlanması ve veri tanımlarının belirlenmesi ile ilgili AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine dair 471/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü ile 113/2010/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2119/AB sayılı Komisyon Tüzüğünün yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 3 Aralık 2016 tarihli ve L 329 sayılı nüshasında yayımlandığı, ayrıca, İhracatçı Kayıt (REX) Sistemi'ne başvuru tarihiyle ilgili olarak Denizaşırı Ülkeler ve Topraklar (OCT) için sağlanan derogasyona dair 2016/2093/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararının, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2016 tarihli ve L 324 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

 

5

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 02/01/2017 tarih 22479905 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

6

TÜRKİYE – ÇEKYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Çekya Tarım Bakanı Sn. Marian JURECKA ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle, DEİK / Türkiye Çekya İş Konseyi Tarafından 1 Şubat 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan "Türkiye Çekya İş Forumu” ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02/01/2017 tarih 14831 sayılı yazı, Program ve katılımcı listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı, Program ve Katılımcı Listesi ( 4 sayfa)

7

TÜRKİYE – MOLDOVA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Octavian Calmic'in katılımlarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde The Ritz-Carlton İstanbul Otel'de düzenlenecek olan "Türkiye – Moldova İş Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/12/2016 tarih 14450 sayılı yazı taslak program ve Moldova özel sektör heyeti listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Taslak Program ve Heyet Listesi (4 sayfa)

 

 

8

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

       

Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliğinin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/12/2016 tarih 143396 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliği yazısı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliği (2 sayfa)

 

9

BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU'NUN KARARI HAKKINDA BİLGİ;

Bosna Hersek Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/12/2016 tarih 143302 sayılı yazıda; Bosna Hersek Bakanlar Kurulu'nun 02/12/2016 tarihli ve 90/16 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, aflatoksin içerme riski taşıyan yiyecek ve hayvansal ürünler ithalatı için ilave kriterler getirildiği belirtilmekte olup, söz konusu notada ayrıca, ülkemizden Bosna Hersek'e ihraç edilen ve ilave kriterler uygulanacak ürünler (fındık, antep fıstığı ve kuru incir ürünleri) ile gümrük tarife pozisyonları da yer almaktadır.

 

Ek: Nota (2 sayfa)

10

DTÖ'NÜN E-PİNG SİTESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30.12.2016 tarihli yazıda; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından kurulmuş olan "e-ping” sitesi ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi verildiğinden bahisle, söz konusu sitenin ihracatçılarımız açısından önemine değinilmektedir.

"Bilindiği üzere, DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Anlaşmaları tüm DTÖ üyesi ülkeleri bağlayan çok taraflı anlaşmalardır. Söz konusu Anlaşmalar, ülkelerin vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumak gibi meşru gerekçelerle uygun gördükleri önlemleri almalarına imkân tanımakta; bununla birlikte, bu önlemlerin uluslararası ticaret üzerinde gereksiz engeller yaratmamasını sağlamaya yönelik hüküm ve mekanizmalar getirmektedir.

TTE Anlaşması kapsamında teknik engellerin uluslararası ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik olarak öngörülen en temel prensiplerden birisi şeffaflık olup bu prensip kapsamında, herhangi bir DTÖ üyesi ülkenin uygulamaya koymayı planladığı ve bildirimini yaptığı bir taslak düzenleme söz konusu ise, yorum süresi içerisinde diğer ülkeler görüş, değerlendirme ve kaygılarını ilgili ülkeye bildirebilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu sistem kapsamında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız hedef ülke pazarlarında, ilgili ürün gruplarında meydana gelebilecek teknik düzenlemelere ilişkin taslak aşamasında bilgi sahibi olduğu, yorum yaparak bu düzenlemelerin değiştirilmesini sağlayabilmektedir. Bu itibarla, bildirimlerin takibi gerek üretici ve ihracatçıların piyasaya giriş şartlarını önceden bilmeleri, gerek kurumlarımızın benzer ürünlerde teknik düzenlemelerdeki gelişmeleri yakın takibi açısından azami önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın hedef ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümüne yönelik gerek DTÖ, gerek bölgesel ve ikili alanda sonuç alınmasını kolaylaştıracak mekanizmaların tesisi ve ihracatçılarımızın, ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformlar oluşturulması amacıyla, 'Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi' revize edilerek Aralık 2015 tarihinde http://www.teknikengel.gov.tr/ adresinden erişime açılmıştır. Bahse konu internet sitesi, ihracatçılarımızın ticarette teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır.

Diğer taraftan anılan sitenin bir benzeri DTÖ Sekretaryası tarafından "e-ping” ismiyle kurulmuş ve http://www.epingalert.org/en adresinde erişime açılmıştır. Söz konusu site, Bakanlığımız sitesinden farklı olarak, TTE bildirimlerinin yanı sıra SPS bildirimlerinin de kullanıcılara ulaşmasını sağlamaktadır. İlgili site, ücret ödemeksizin üye olmak suretiyle tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açıktır. Haftalık ve aylık TTE ve SPS bildirimleri site kullanıcılarına e-posta olarak gönderilmektedir. Ayrıca, uluslararası alanda kaydedilen ve ticareti etkileyecek yasal düzenlemeler, aylık özetler ve istatistiki bilgiler sitede bulunmaktadır.

DTÖ tarafından böyle bir sitenin hayata geçirilme amacı sistem ve altyapı anlamında imkânları yetersiz olan gelişme yolundaki ülkelere diğer ülke pazarlarına giriş koşulları hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı sağlamaktır.

Bu itibarla, ülkemiz özelinde, "e-ping” sitesinin birincil yararı SPS önlemlerine ilişkin bildirimlere zamanında erişim sağlanması ve bu anlamda üretici ve ihracatçılarımızın pazara giriş koşulları hakkında zamanında ve düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak olacaktır. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın bu kapsamda söz konusu düzenlemelere yorum yapma imkânını da daha etkin bir şekilde kullanabileceği, ihraç pazarlarındaki düzenlemeler hakkında doğrudan söz sahibi olabilecektir.”

11

SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

· İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/22) (tıklayınız..)

· BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/21) (tıklayınız..)

· TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (tıklayınız..)

· TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (tıklayınız..)

· REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ (tıklayınız..)

· T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (tıklayınız..)

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.