2017/14 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve bu statü kapsamında yararlanılan basitleştirilmiş usul ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup söz konusu Yönetmelik EK-20'de belirtildiği üzere Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Rize,

Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusunu Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne yapması gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı kolaylıklar aşağıda yer almaktadır:

a) Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:

1. İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

2. İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),

3. İzinli alıcı (ithalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden doğrudan kendi tesislerine ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerine getirebilme ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırabilme),

4. İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasının ithalat gümrük idaresine götürülmeksizin kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithalat işlemlerini burada yapabilme),

5. Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,

6. Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,

7. Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,

8. Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR. MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,

9. Eksik belgeyle beyanda bulunabilme.

b) Beyanın Kontrolüne İlişkin Kolaylıklar:

1. İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,

2. Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,

3. Taşıt üstü işlemlerde de eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

4. Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,

5. Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme.

c) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:

1. Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,

2. Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.,

3. Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması,

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne ilişkin olarak

http://dogukaradeniz.gtb.gov.tr/

http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi

adreslerinde daha detaylı bilgi ve ilgili dökümanlar bulunmakla birlikte, aşağıda iletişim

bilgileri bulunan Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü personelinden de detaylı bilgi alınabilecektir.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Bilgi Alınabilecek Personel

Ad-Soyad : Tel : E-Posta :

Birol KANMAZ 0462 326 74 44 Dahili 105 B.Kanmaz@gtb.gov.tr

Abdulsamet DERİN 0462 326 74 44 Dahili 105 A.Derin@gtb.gov.tr

Nergiz SARI 0462 326 74 44 Dahili 104 n.sari4@gtb.gov.tr

Belgin GEDİKLİ 0462 326 74 44 Dahili 104 B.Gedikli@gtb.gov.tr