2017/10 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/10)

1. Onaylanmış Kişi Statü Belgesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında Bilgi;

2. Yurtdışı Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

4. Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları Toplantısı Hakkında Bilgi;

5. Nepal Yatırım Zirvesi Hakkında Bilgi;

6. Guatemala'daki AGRITRADE 2017 Fuar ve Konferansı Hakkında Bilgi;

7. Gine/ Konakri İş İnsanları Heyeti Hakkında Bilgi;

8. Yatırımcı Algı Anketi Hakkında Bilgi;

9. Türkiye İran İş Forumu Hakkında Bilgi;

10. RF'den DİR Kapsamında Buğday İthalatı Hakkında Bilgi;

11. İran'a İhracatta Yaşanan GMP Belgesi Sorunu Hakkında Bilgi;

12. Rusya'nın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerini Devreye Alması Hakkında Bilgi;

13. Türkiye İsrail İş Forumu Hakkında Bilgi;

14. İTO Organizasyonunda Sial China Fuarı Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/02/2017 tarih 424 sayılı yazıda; Malumları olduğu üzere, 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında 15/08/2017 tarihinden itibaren onaylanmış kişi statü belgesi A, B ve C sınıfı yerine tek tip olarak verileceği belirtilmekte olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, onaylanmış kişi statü belgesi uygulamasına ilişkin yayınlanmış bulunan bilgilendirme notuna, http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-degisikligi-duyurusu adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

2

YURTDIŞI YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Sahipliğinde EBRD, IFC, Dentons ve Baseak ortaklığı ile 23 Şubat 2017 Perşembe günü düzenlenecek olan "Yurtdışı Yatırım Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 16/02/2017 tarih 215 sayılı yazı ve detaylı program, ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Detaylı Program (7 sayfa)

 

3

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 15/02/2017 tarih 17966 sayılı yazısı ekinde alınan (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliği Yazsı (3 Sayfa)

 

4

KAZAKİSTAN EKONOMİSİ VE YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

18 Şubat 2016 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Kazakistan Ulusal İhracat ve Yatırım Ajansı (KAZNEX INVEST) işbirliğinde düzenlenecek olan Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları Toplantısı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/02/2016 tarih 390 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Program ve Heyet Listesi (3 sayfa)

 

5

NEPAL YATIRIM ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/02/2017 tarih 416 sayılı yazıda; Nepal Yatırım Kurulu tarafından 2-3 Mart 2017'de, Nepal'in başkenti Katmandu şehrinde "Nepal Investment Summit” adlı bir yatırım toplantısı düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu toplantının tanıtım çalışmaları kapsamında, Nepal Yeni Delhi Büyükelçiliği'nce, Yeni Delhi'deki tüm diplomatik temsilciliklere iletilen yazı ile ekinde yer alan "Nepal Investment Summit” broşürü ayrıca ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Nepal Yatırım Zirvesi Resmi Yazısı ve Nepal Yatırım Zirvesi Broşürü (5 Sayfa)

 

6

GUATEMALA'DAKİ AGRITRADE 2017 FUAR VE KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

Mısır Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/02/2017 tarih 437 sayılı yazıda; Antigua Guatemala şehrinde, 23 – 24 Mart 2017 tarihlerinde, Orta Amerika'nın en büyük gıda ve tarım fuarlarından birisi olarak kabul edilen "AGRITRADE Expo and Conference 2017” isimli fuar ve konferansının gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarının birçok ülkesinden ithalatçı, ihracatçı, üretici ve yatırımcının katılacağı bahse konu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilere www.agritradecentralamerica.org adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İNCEKARA

volkanincekara@tim.org.tr

0212 454 0797

 

7

GİNE/ KONAKRİ İŞ İNSANLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında Gine Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenecek Konokri İş İnsanları Heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/02/2017 tarih 418 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

 

 

 

8

YATIRIMCI ALGI ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/02/2017 tarih 194 sayılı yazıda; Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain&Company işbirliği ile Türk şirketlerine dönük dönemsel olarak hazırlanan 'Yurt Dışı Yatırım Endeksinin' bu yılki çalışmasında girdi olarak kullanmak üzere hazırlanan yatırımcı algı anketine www.survey.eu.qualtrics.com/deikanket linkinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, Türk yatırımcısı gözüyle yurt dışı yatırım dinamiklerini kavramak, yatırımlar sürecinde öncelikleri ve ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda kapsamlı bir bakış açısı geliştirmek adına tasarlanmış olan anket linkinin 21 Şubat 2017 tarihine kadar aktif kalacağı ifade edilmektedir.

9

TÜRKİYE İRAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türkiye İran İş Konseyi tarafından 25 Şubat 2017 tarihinde düzenlenecek olan "Türkiye İran İş Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/02/2017 tarih 205 sayılı yazı ve taslak program, ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Taslak Program ( 2 sayfa)

 

10

RF'DEN DİR KAPSAMINDA BUĞDAY İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/02/2017 tarih 16534 sayılı yazıda;

 

"Son günlerde Rus basın yayın organlarında Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırmasına dayanılarak yapılan haberlerde, bu sezon buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya Federasyonu (RF)'nda olağanüstü bir durum olduğu, neredeyse tüm hasada Fusarium mantarının bulaştığı ifadelerinin yer aldığı belirtilmektedir.

 

Mezkur yazıda devamla, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 26'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, herhangi bir gıda veya yemin insan ve hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimali belirmesine rağmen, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, Bakanlık geçici olarak üretimin durdurulması, piyasaya arz, tüketimi engelleme, topluma ve benzeri ihtiyati tedbirlere başvurabilir. İlgililerin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbirlere uyması zorunludur…” hükmü kapsamında RF'den ithal edilmek istenen veya Rus menşeli olup başka bir ülkeden yüklenecek buğdaya ilişkin RF tarafından gerekli bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Bakanlıklarına sunulması ve anılan Bakanlık uzmanlarınca konuya ilişkin incelemelerin sonuçlandırılmasının gerektiği bildirilmektedir.

11

İRAN'A İHRACATTA YAŞANAN GMP BELGESİ SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/02/2017 tarih 388 sayılı yazıda; İran'a yönelik ilaç, kozmetik ve gıda takviyeleri ürünleri ihracatında İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ve İlaç Kurumu tarafından GMP (Good Manufacturing Practices - İyi Üretim Uygulamaları) belgesinin aranması nedeniyle İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunların Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin İran tarafıyla gerçekleştirdiği muhtelif görüşmelerde ve teknik toplantılarda sık sık gündeme getirildiği belirtilerek,

 

Tahran Ticaret Müşavirliğimizce, İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı yetkilileri ile ilgili soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirildiği ve sözkonusu görüşmede adı geçen Bakanlık yetkilileri tarafından İran'a ilaç, kozmetik ve gıda ürünleri ihracatında ihtiyaç duyulan sertifikaların temini veya yenilenmesi konusunda iki ülkenin Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımları ile teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirilmesinin faydalı olacağının konuşulduğu,

 

Anılan gelişmeler ışığında, Bakanlarımız nezdinde İran'a yapılacak ziyaretlerde kullanılması amacıyla firmalarımızın ilaç, kozmetik ve gıda-takviyeleri ürünlerinin ihracatında karşılaştıkları engellerin ve sorunların bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın İran'a ilaç, kozmetik ve gıda-takviyeleri ürünlerinin ihracatında karşılaştıkları engellerin ve sorunlara ilişkin hususların verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.(e-posta: dkib@dkb.org.tr)

 

12

RUSYA'NIN BELARUS SINIRINDAKİ BAZI GÜMRÜK BÖLGELERİNİ DEVREYE ALMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/02/2017 tarih 384 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamadan bahisle, Rusya'nın Belarus sınırı üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alacağına dair Rus basınında yer alan haberlerde, 7 Şubat 2017 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek söz konusu uygulama kapsamında Rusya sınırlarının korunması ve Belarus'tan kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla iki ülke arasında hâlihazırda serbest geçiş sağlanan Pskov, Smolensk ve Bryanks bölgelerindeki geçiş noktalarında gümrük kontrollerine başlanacağı bildirilerek,

 

Basında, Rusya'nın yaptırım uyguladığı ülkelerden bazı ürünlerin menşei değiştirilmiş gösterilerek Belarus üzerinden Rusya'ya sokulabildiği ve yeni uygulamanın başlamasıyla birlikte Rusya'nın Belarus üzerinden yaptırımları delmeye çalışan ülkelere daha sıkı denetim getirmiş olacağı yönünde yorumlar yapıldığı ve Rusya'nın ülkemize yönelik getirdiği ekonomik tedbirler kapsamında Belarus güzergâhının önem kazanmış olmasıyla bahse konu uygulamanın ülkemizin Rusya'ya ihracatında olumsuz etkide bulunabileceğinin düşünüldüğü, ifade edilmektedir.

 

13

TÜRKİYE İSRAİL İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

İsrail İstanbul Başkonsolosluğu, İsrail Ticaret Ataşeliği İstanbul Ofisi ve Meclisleri işbirliğiyle 21 Şubat 2017 Salı günü düzenlenecek "Türkiye-İsrail İş Forumu”na ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/02/2017 tarih 382 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

14

İTO ORGANİZASYONUNDA SİAL CHİNA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09.02.2017 tarihli bildirimde; İTO tarafından 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek "SIAL China 2017 Fuarı” milli katılım organizasyonuna dair EK'li katılım bilgileri ve başvuru formu iletilmektedir.

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin;
Tel: 0212 455 61 11/ 455 61 13 - 0533 959 30 57
E-posta: sibel.tayanc@ito.org.tr; idil.aslantas@ito.org.tr ; aylin.odabas@ito.org.tr

EK: Katılım Bilgileri ve Başvuru Formu (2 sayfa)

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.