2016/08 -Özel Sirküler/ Uluslararası Pazar Arştırma Teknikleri ve Müşterilerle Etkin İetişim Semineri

SİRKÜLER (2016/08)

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2016 yılı faaliyet programı çerçevesinde 18 Şubat 2016 tarihinde "Uluslararası Pazar Araştırma Teknikleri ve Müşterilerle Etkin İletişim Semineri” adı altında bölgemiz firmalarına yönelik olarak 1 günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir.

 

Katılımda hedef kitlesi bölgemizde faaliyet gösteren mevcut dış ticaret firmalarının temsilcileri ve çalışanlarının yanısıra başlangıç aşamasında olan veya gelecek planları arasında dış ticaretle iştigal etmeyi planlayan firmalar ve çalışanları olarak tespit edilen sözkonusu eğitim seminerine katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurarak en geç 17/02/2016, Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir. Program bilgileri ekte yer alan ve uygulamalı bir şekilde aktarılacak olan bahsekonu eğitim seminerine katılım ücretsiz olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

Ek: Duyuru, Başvuru Formu  ve Program