2020/75 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2020/75)

 

 1. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;
 2. LGS-YKS Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hakkında Bilgi;
 3. Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile Transit Rejimine ilişkin Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi; 
 4. Gürcistan'a Yük Taşımacılığı Kapsamında Giriş Yapacak Tır Şoförleri için Getirilen Uygulama Hakkında Bilgi; 
 5. Çin'e E-Ticaret ile Gıda İhracatı Video Konferansı Hakkında Bilgi; 
 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2020 Türkiye Milli Katılımı Hakkında Bilgi; 
 7. Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;  
 8. Dubai Gıda Türkiye Ticaret Merkezi Hakkında Bilgi;  
 9. Çin'li Su Ürünleri Firması Evergreen İle Video Konferans Hakkında Bilgi;  
 10. AB'ye Tarım Ürünleri İhracatı – Maksimum Kalıntı Düzeyleri Hakkında Bilgi;  
 11. ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımları Hakkında Bilgi;  
 12. Sri Lanka İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;  
 13. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR  HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18/06/2020 tarih 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu yönetmeliğin tam metni aşağıya çıkarılmıştır.

 

18 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31159

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki süre;

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

c) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,

olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

2

POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI İLE TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

18/06/2020 tarih 31159 sayılı Resmi Gazete'de Gümrükler Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9) yayımlandı.

Karayolunda Hızlı Kargo Gümrükleri

Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri,

 • İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı; İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Muratbey Gümrük Müdürlüğü
 • Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı; Mersin Gümrük Müdürlüğü
 • Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı; Yalova Gümrük Müdürlüğü
 • Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı; Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
 • Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı; Trabzon Gümrük Müdürlüğü
 • GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı; Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek.

Buna göre, kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın beyanında operatör yetkisinin kullanılabileceği gümrük idarelerine Yalova, Esenboğa, Trabzon ve Gaziantep Gümrük müdürlükleri de eklenmiş oldu.

Transit Rejimi İzinli Gönderici Uygulamasında Değişiklik

Yeni düzenleme kapsamında izinli gönderici yetkisini taşıyan firmalar, teminat gümrük idaresine yapacakları başvuru üzerine ve tebliğde bahsi geçen ortak koşulların karşılanması durumunda indirilmiş tutarda kapsamlı teminattan kolaylıkla yararlanabilecek.

Kapsamlı teminata ilişkin referans tutar artırılmasında teminat izin şartlarının gümrük idaresince gözden geçirilebilmesine, ortak transit rejimi çerçevesinde çok modlu taşımacılıkta transit süre sınırının belirlenmesinde taşıma modları arasındaki geçiş sürelerinin dikkate alınmasına, ortak transit rejimi kapsamında başlatılan parsiyel taşımalarda bir araçta bulunan tüm transit beyanlarına uygulanan yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında gümrük kaşesinin de uygulanarak imzalanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bugün yürürlüğe girecek söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-4.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-5.htm adresinden erişilebilmektedir.

 

3

LGS-YKS SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAKKINDA BİLGİ; 

LGS ve YKS Sınavları nedeniyle 20-27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde kısmi olarak uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ilişkin  İçişleri Bakanlığımız genelgesi http://www.dkib.org.tr/files/downloads/LGS-YKS kisitlama.pdf adresinde sunulmuştur.

 

4

GÜRCİSTAN'A YÜK TAŞIMACILIĞI KAPSAMINDA GİRİŞ YAPACAK TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN GETİRİLEN UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ;

Yük taşımacılığı yapan kişilerin Gürcistan'a girişleri ve hızlı testi (Sars COV-2) yaptırmalarını müteakip (sınır geçişini müteakip 14 gün boyunca) her 72 saatte bir, belirlenen yerlerde yeni test yaptırmaları gerekmektedir.

Korona virüs önlemleri kapsamında şoförlerin ihtiyaçları için durabilecekleri noktalar ve test yaptıracakları yerler sınır geçişlerinde ilgililere belge olarak verilmektedir. Belirlenen kuralların ihlal edilmesi halinde cezai işlem uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin olarak sınır geçişlerinde yapılacak uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye http://www.dkib.org.tr/files/downloads/gurcistan_gecis.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir. 

 

5

ÇİN'E E-TİCARET İLE GIDA İHRACATI VİDEO KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ; 

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Guanco Ticaret Ataşeliğimizin Alibaba Group -TMALL GLOBAL firması ile gerçekleştirdiği belirtilen görüşmeler sonucunda, gıda sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımıza yönelik olarak 24 Haziran 2020 saat 15:00'de firma yetkilisinin katılımıyla gıda sektöründe e-ticaret konulu bir video konferans gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Başvuru Formu:

https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=81659B409AE04CC

 

6

ÇİN ULUSLARARASI İTHALAT FUARI 2020 TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ; 

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Şanghay/Çin'de 05-10 Kasım 2020 tarihleri arasında 3. kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2020 milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Fuarda 2019 yılında 180 ülke ve bölgeden 3.800'ün üzerinde katılımcının yer aldığı belirtilmekte olup ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebilmektedir.

Fuar Duyurusu Linki: http://eib.li/525A8

Başvuru Linki: http://eib.li/34EF4

 

7

ENDONEZYA'YA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya'ya ihraç edilecek ürünlerden; üzüm, elma, armut, kayısı, incir, avokado, kiraz, narenciye, greyfurt, portakal, lime, fındık, bezelye/bakla, kuru üzüm, limon, mandarin, domates için tüm parametrelerde numune kabulüne başlandığı bildirilmektedir.

 

8

DUBAİ GIDA TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ; 

Turkish Trade Center'dan alınan bir yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 sayılı tebliğ çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilen Türkiye Ticaret Merkezleri projelerinin B.A.E./Dubai, ABD/New York ve İngiltere/Londra'da faaliyete geçirildiği bildirilmektedir. İhracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağının öngörüldüğü belirtilen "Türkiye Ticaret Merkezleri”nin, sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirilmiş olduğu, bu bağlamda B.A.E/Dubai'de Bilişim ve Mobilya, ABD/New York'ta Halı, Hazır Giyim, Deri, Ev Tekstili ve İş Kontratları, İngiltere/Londra'da Bilişim ve Seramik sektörleri gibi hedef odaklı yapılandırıldığı ifade edilmektedir.

Türkiye Ticaret Merkezleri projelerinin 2023 yılı hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için katkı sağlaması ve ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması adına sektörün en önemli ihracat merkezlerinden olduğu ifade edilen B.A.E/ Dubai'de Gıda Türkiye Ticaret Merkezi kurulmakta olduğu bildirilmektedir. Ofis alanlarının, The offices 1.04.1.03 Dubai World Trade Center adresinde kurulu olan ofislerinde yer alacağı bildirilmektedir. Depo alanlarının katılımcı taleplerine istinaden ayrıca kiralanacağı belirtilmektedir.

B.A.E / Dubai'de kurulacak olan Gıda Türkiye Ticaret Merkezi için, ilgili sektörde yer alan ve TTM'ye katılmak isteyen üye firmalarımızın http://www.dkib.org.tr/files/downloads/TTM_Dubai_basvuru_formu.doc adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 29 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletmesi gerekmektedir.

 

9

ÇİN'Lİ SU ÜRÜNLERİ FİRMASI EVERGREEN İLE VİDEO KONFERANS HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı organizasyonu, Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda gerçekleşecek Çin'in en büyük su ürünleri firmalarından "Evergreen” ile yapılacak video konferans, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vehbi Merzeci' nin katılımıyla, 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 11.00'de Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki link'ten Ege İhracatçı Birlikleri' ne kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, toplantı için Zoom bağlantı linki daha sonra kayıtta kullanılan e-posta adreslerine iletilecektir.

Kayıt adresi:

https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=B857C478FF33407

 

10

AB'YE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI – MAKSİMUM KALINTI DÜZEYLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; 12 Haziran 2020 tarihli ve L 184 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/770/AB sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve Ek III'ünde yer alan bazı ürünlerdeki veya bunların üzerindeki miklobutanil, napropamid ve sintofen etken maddeleri için maksimum kalıntı düzeyleri (maximum residue limits-MRL) ile ilgili yapılan değişikliğe dair paylaşılan özette:

- Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesince (European Food Safety Authority-EFSA) miklobutanil etken maddesi için MRL değerlerinin gözden geçirildiği ve kayısı, kiraz, sofralık üzümün de aralarında yer aldığı bazı ürünler için MRL değerlerinin artırılması veya aynı bırakılmasının önerildiği,

- Fındık, Antep fıstığı, kayısı, kiraz ve domatesin de yer aldığı bir takım ürünler için napropamid etken maddesi için MRL değerlerinin düşürüldüğü, narenciye ürünlerinin yer aldığı bazı ürünler için ise söz konusu etken maddeye ilişkin MRL seviyelerinin EFSA tarafından tanımlanan seviyelerde belirlenerek iki yıl içerisinde elde edilen veriler ışığında tekrar ele alınacağı,

“- Sintofen etken maddesi için buğdayda MRL'nin 0,01 mg/kg olan analitik tespit limiti (limit of analytical determination) seviyesinde belirlendiği, 12 Haziran 2022 tarihine kadar EFSA'ya ibraz edilen bilgiler ışığında anılan seviyenin tekrar gözden geçirileceği,

- Söz konusu Tüzüğün, MRL seviyeleri değiştirilmeden önce üretilmiş ürünlerin normal şekilde pazarlanabilmesi, işlenebilmesi ve tüketilebilmesi için bir geçiş düzenlemesi sağlayacağı,

- Buna ilaveten, üye ve üçüncü ülkeler ile gıda işletmesi operatörlerine yeni gereklilikleri karşılayabilmeleri için hazırlık yapabilmeleri amacıyla değiştirilen MRL'lerin uygulanmasına başlanmadan önce makul bir sürenin geçmesine izin verileceği,

hususları belirtilmektedir.

Söz konusu Tüzük 2 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 2 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olup,  2 Ocak 2021 tarihinden önce AB içerisinde üretilmiş veya AB'ye ithal edilmiş ürünler için 396/2005/AT sayılı Tüzük, bu Tüzük tarafından değiştirilmeden önceki haliyle uygulanmaya devam edecektir. 2020/770/AB sayılı Komisyon Tüzüğü tam metnine https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0770&from=EN adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

11

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 10 Ocak 2020 tarih 13902 no'lu ABD Başkanlık Kararnamesi ile İran'daki imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterenlerin yaptırımlar kapsamına alındığı, anılan Karar'ın;
 • İmalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerinde İranlı olsun /olmasın faaliyet gösteren kişi/kurumların
 • Konu kişi/kurumlara her türlü mal veya hizmet satışı yapanların, teknolojik vb. destek sağlayanların
 • Konu kişi/kurumlarla çalışan ABD'li olmayan finansal kurumların yaptırıma tabi tutulabilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak ABD Hazine Bakanlığı'na yetki verdiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 16 Nisan 2020 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Covid-19 salgını mücadele kapsamında yayınlanan bilgi notu ile İran'da “ilaç, medikal malzeme, temizlik ve hijyen ürünleri, sabun, el dezenfektanı, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı” imalat ve ticaretinin yaptırımların dışında tutulduğu, İran'da bu ürünlerin imalatına yönelik her türlü mal ve hizmet satışının diğer yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydı ile serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.

Yaptırımlarının uygulanması esnasında ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde 13902 no'lu Başkanlık kararnamesi hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde açıklama yapılmış olup, detaylara https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#830 bağlantısından ulaşılması mümkündür.

SSS'nin incelenmesinden Kararnamede bahsi geçen sektörlerin tanımlarının yapıldığı görülmekte olup,

 • İmalat sektörü ile İran'da el işçiliği veya makine ile İran içinde satışa veya İran'dan ihracata yönelik mal üretiminin, İnşaat sektörü ile teknik müşavirlik sektörü dahil olmak üzere İran'da bina-yapı inşaatı ve tasarımı için kullanılan her türlü tedarik, yerinde kurulum, bunlara yönelik her türlü üretim, yapıların tamiri ve ekleme yapılması için gerekli her türlü işin,
 • Madencilik Sektörü ile İran'da her türlü madenin veya cevherin çıkartılması veya bunların işleme tabi tutulmasının,

Tekstil Sektörü ile İran'daki fiber sentezi, boyacılık, dokuma, örme veya keçeleştirme işleri ile kıyafet, halı/kilim, kumaş veya benzer ürünlerin İran'dan ihracatının,

anlaşılacağı belirtilmektedir. Sorularda devamla;

 • İran'da ilaç, medikal ekipman, temizlik ürünleri, hijyen ürünleri, sabun, el dezenfektanı, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı imalatının “İmalat sektörü tanımı dışında yer aldığı” Covid-19 salgınından bağımsız olduğu,
 • İmalat, inşaat, madencilik ve tekstil sektörlerine yönelik olsa dahi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kişisel güvenlik ekipmanları, iş güvenliği ve alarm sistemlerinin İran'da üretilmesinin de yasak kapsamı dışına çıkartıldığı,
 • Yukarıda bahsedilen istisnalar kapsamındaki tüm ürünlerin üretimine yönelik mal ve hizmet satışı diğer yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu kararnamenin konusu dışında tutulduğu,
 • İranlı olsun olmasın; İran'da imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerde faaliyet

gösterenler bu kararnamenin kapsamında yaptırıma tabi tutulabileceği ve bu sektörlere yönelik mal ve hizmet satışı ile bu sektörlerin ürünlerinin İran'dan ihraç edilmesinin yaptırıma tabi olacağı açıklanmıştır.

 

12

SRİ LANKA İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinden ulaşan Notaya atfen, Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Departmanının gemi izleme sistemi (VMS) için uluslararası denizcilik uydusu (INMARSAT) tedarik etmek istediği belirtilmektedir. Konu ile ilgilenen üyelerimiz bahse konu ihale duyurusunu Genel Sekreterliği'mizden temin edebilir.

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.