2020/72 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/72)

 

 1. 2020/1 Sayılı İthalat Genelgesi Hakkında Bilgi;
 2. Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşlarının Giriş-Çıkışları Hakkında Bilgi; 
 3. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Hakkında Bilgi; 
 4. INOTEX Fuarı Hakkında Bilgi; 
 5. Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 6. Nijerya Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;  
 7. Avustralya Kahverengi Kokarca Böceği ile Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi;
 8. Umman - Limanlarda Tek Pencere Uygulaması Hakkında Bilgi
 9. Agrivirtual Sanal Fuarı Hakkında Bilgi;
 10. Singapore Business Federation Duyurusu Hakkında Bilgi;
 11. Fas Gümrük Uygulaması Hakkında Bilgi;
 12. Fuar Duyurusu – Pakistan Hakkında Bilgi;
 13. Fuar Duyurusu-Güney Kore Hakkında Bilgi;
 14. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

2020/1 SAYILI İTHALAT GENELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 4/6/2020 tarih 2020/1 Sayılı İthalat Genelgesi http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2020-1genelge.pdf adresinde sunulmuştur.

 

2

TÜRK VE YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ GİRİŞ-ÇIKIŞLARI HAKKINDA BİLGİ;

İçişleri Bakanlığımızın 11/06/2020 tarih ve E.9288 sayılı ekte gönderilen genelgesi ile; Covid-salgını ile mücadele kapsamında yurda giriş ve çıkışlar için Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları için kara/hava ve denizyolu kapılarından getirilmiş olan kısıtlama; İran kapıları hariç tüm ülkeler için kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak, bu uygulama sadece Ülkemize giriş çıkışı kapsamakta olup, gidilecek olan Ülkeler için giriş kısıtlamalarının ilgili ülkeler tarafından kaldırılması gerekmektedir.

Bunun için özellikle Bölgemizi ilgilendiren hemen sınır komşumuz olan Gürcistan için; Gürcistan tarafınca sınır kapılarında uygulanan giriş-çıkış kısıtlamaları devam etmektedir. Bu itibarla Gürcistan'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den Gürcistan'a geçmek isteyecek Türk vatandaşları, Gürcistan vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının, Gürcistan hükümetince sınır kapılarında uygulamaya devam edilen kısıtlamaları dikkate alarak hareket etmeleri önem taşımaktadır. Bahse konu Genelgenin tam metni http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Giris_Cıkıs_genelge.pdf adresinde sunulmuştur.

 

3

YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ; 

Kalkınma Yatırım Bankası tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi %7.75 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan kalkınmada öncelikli sektörler cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon TL ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedeflenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Hedef sektörler Yeni Ekonomi Programı'nda da önceliklendirilen enerji, enerji verimliliği, imalat sanayii, makine, kimya, eczacılık ürünleri, elektrikli teçhizat, bilgisayar, elektronik, optik, otomotiv, turizm ve madencilik başta olmak üzere Türkiye'nin kalkınmasına yönelik ihtiyaçlara yanıt veren sektörlerdir. Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

Kredi Koşulları Nedir?

 • 10 yıla kadar vadeli olabilecektir.
 • Kredi TL olarak kullandırılacaktır.
 • Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
 • Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır.
 • Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunulmaktadır.
 • Proje Değerlendirme Ücreti 5.000-25.000 TL arasındadır.
 • Kredi kullandırım Ücreti azami %2 olmak üzere vadeye göre değişkendir.

Kredi için şartlar nelerdir?

 • Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.

Firma başına limit nedir?

 • Firma başına limit 400 mio TL'dir.

Krediye nasıl başvurulabilir?

 • Krediye, aşağıda yer alan Hemen Başvur bağlantısı tıklanarak başvuru gerçekleştirilebilir.

Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?

 • Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, kredi analiz ekiplerimiz tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.

Hedef sektörler var mıdır? Nelerdir?

 • Hedef sektörler Yeni Ekonomi Programı'nda da önceliklendirilen enerji, enerji verimliliği, imalat sanayii, makine, kimya, eczacılık ürünleri, elektrikli teçhizat, bilgisayar, elektronik, optik, otomotiv, turizm ve madencilik başta olmak üzere Türkiye'nin kalkınmasına yönelik ihtiyaçlara yanıt veren sektörlerdir.
 • Ülkemizin cari açığını azaltıcı, ithal ikamesi yaratan, ihracatı artıracak yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır.

 

4

INOTEX FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dokuzuncu Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı (INOTEX 2020) 12-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tahran/İran''da düzenlenecek olup bahse konu fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye www.inotex.com web sayfasından ulaşılabilmektedir. Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir

 

5

PAKİSTAN SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında Pakistan'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Pakistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Makine ve Aksamları, Çelik, İklimlendirme, Otomotiv ve Yedek Parça, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Ürünler, Elektrik Elektronik (Elektrikli Ev Aletleri), Medikal sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 12:00'dir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/30b1e2j internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 220,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının huseyingok@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

-Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

-Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.

- Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

-Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

-B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

20 Temmuz 2020- Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

20-24 Temmuz 2020- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

Özkan ALTUNTAŞ: ozkanaltuntas@tim.org.tr 0212 454 06 18

 

6

NİJERYA SANAL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında Nijerya'ya yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Nijerya'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Çimento, Demir-Çelik, Demir ve Demir Dışı, Cam, Seramik, Toprak Ürünleri, Enerji sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmamızın katılımları ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 12:00'dir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2WKdLrk internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

-Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

-Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

-Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

13 Temmuz 2020- Webinar (Zoom programı aracılığı ile) *Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

13 - 17 Temmuz 2020- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr 0212 454 00 90

 

7

AVUSTRALYA KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı'nca "kahverengi kokarca böceği-brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında 1 Eylül 2019 - 31 Mayıs 2020 döneminde geçerli, ülkemiz de dahil olmak üzere 33 farklı ülkeden Avustralya'ya getirilecek muhtelif Armonize Sistem Fasılları kapsamı eşya ile deniz taşıtlarına yönelik olarak zorunlu tutulan arındırma (fumigasyon) işlemine ilişkin bilgilerin daha önce paylaşıldığı belirtilmektedir.

Anılan Bakanlıkça "kahverengi kokarca böceği-brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında 79-2020 sayılı Duyuru ile 31 Mayıs 2020 tarihinde 2019-2020 BMSB Risk Döneminin sona erdiği ifade edilerek, 1 Mayıs 2020 ve sonrasında riskli olarak belirlenen ülkelerden gönderilen ürünler ile bu ülkelerden ayrılan gemilerin bahse konu tedbirlere tabi tutulmayacağı, bununla birlikte, ithal edilen ürünlerin biogüvenlik risk unsurlarını taşımamasının ithalatçıların sorumluluğu olduğu, ayrıca taşıma firmalarının da kargolarda herhangi bir böceğe rastlanması halinde varış öncesinde bildirim yapma zorunluluğunun bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/79-2020 internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

8

UMMAN - LİMANLARDA TEK PENCERE UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Muskat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Umman Ulaştırma Bakanlığının gemi taşımacılığına ilişkin olarak 1 Haziran 2020 tarihinde yeni bir uygulama başlattığı belirtilmektedir.. Bahse konu uygulamaya ilişkin Muskat Ticaret Müşavirliğinin, Ticaret Bakanlığına iletmiş olduğu yazıya http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Umman_tek_pencere.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

9

AGRIVIRTUAL SANAL FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından aldıkları yazıya atfen; Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle küresel ölçekte iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının kısıtlandığı, ticareti geliştirmenin en önemli enstrümanlarından olan ticaret fuarları, ticaret heyetleri, alım heyetleri gibi pek çok organizasyonun ertelenmesi ya da bir sonraki yıla ertelenmesi suretiyle iptaline gidildiği belirtilmektedir.

Yaşanan bu sürecin, sanal ticaret platformları/dijital pazarlama yöntemlerini ön plana çıkarması ve dünya genelinde bu eğitimin giderek ağırlık kazanması hasebiyle ihracatçı firmalarımızın katılacağı sanal fuarların düzenlenmesi konusunda İhracat Genel Müdürlüğü ve tüm İhracatçı Birlikleri ile iş birliği içinde çalışmalar başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliğince tarım makineleri sektörüne yönelik 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında "Agrivirtual- Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı" adlı bir sanal fuar düzenleneceği ve Selçuk Üniversitesi'nin katkılarıyla yerli mühendislik imkanları ve milli bir yazılımla yapılacak fuarda 100 katılımcı firmamız ile yurtdışındaki 300 profesyonel alıcı ile buluşacağı bildirilmektedir.

Söz konusu fuar ile ilgili detaylı bilginin www.agrivirtual.com.tr adresinden temin edilebileceği gibi doğrudan Selçuk Üniversitesi'nden temin edilmesinin de mümkün olduğu belirtilmekte, iletişim detayları aşağıda sunulmaktadır.

 

10

SINGAPORE BUSINESS FEDERATION DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Singapur'da oda/birliklerin çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan Singapore Business Federation tarafından Singapur Ticaret Müşavirliğimize iletilen elektronik bir postada, firmalar arası eşleştirme hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiği ve Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerin hem yerli firmalar hem de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla "Covid-19 Firma Eşleştirme Hizmeti (Covid-19 Business Matching Service)" uygulamasının başlatıldığı belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ilk olarak cerrahi maskeler, termometreler, dezenfektanlar, koruyucu gözlükler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanlar ile medikal ürünlerin tedarik ve talebine yönelik olarak uygulamanın olacağı, ilerleyen aşamalarda ise daha fazla ürün kategorisinde eşleştirme yapılmasının planlandığı, bu çerçevede, söz konusu uygulama ile ilgilenen alıcı ve/veya tedarikçi firmaların online bir form ile başvurarak veri tabanına dahil olabilecekleri ve sistemde eşleşme oluşması halinde de alıcı ve tedarikçi firmaların irtibatlandırılacağı ifade edilmekte olup, alım yapma talebinde bulunan firmalar ve tedarik sunmak isteyen firmaların başvuru yapabileceği linkler aşağıda yer almaktadır.

Alım yapma talebinde olan firmalar:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGI_2uvOyUynMZkiovuEZMW6NnN1V4hLlfgAgk379oBUMVlKQjE4QjVDOTlBSkxBNEQxN1pIOU8yUy4u 

 

Tedarik sunmak isteyen firmalar:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WGI_2uvOyUynMZkiovuEZMW6NnN1V4hLlfgAgk379oBUNjNaVzVPVDJENzhMSk1QWDlIMkJLWkpUMy4u

 

11

FAS GÜMRÜK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan 28 Mayıs 2020 tarihli ve 6054/311 sayılı sirkülerde, tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 08 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının kararnamesinin yürürlüğe girdiği, bu maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas'a ithalatında kararname kapsamında teknik şartlara uyumun aranacağı ve maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğüne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınmasının gerektiği bildirilmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan farklı bir yazıda ise Rabat Ticaret Müşavirliği kanalıyla Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 05 Haziran 2020 tarihli ve 6058/311 sayılı sirkülere göre, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanı'nın 21 Mayıs 2020 tarihli ve 1345-20 sayılı kararnamesinin 04.06.2020 tarihli ve 6888 sayılı resmi gazetede yayımlanması ile “3926.90.92.90, 4818.90, 4823.90, 6307.90.40.00, 6307.90.50.00, 6307.90.90.98 ve 9020.00.00.00” GTİP'leri altında kayıtlı olan korunma maskelerinin Fas'a ithalatında "İthalat İznine" tabi tutulacağına dair düzenleme yapıldığı bildirilmekte olup her iki yazıda bahse konu sirküler ve kararnamelere ilişkin olarak Genel Sekreterliğimizden detaylı bilgi alınabilir.

 

12

FUAR DUYURUSU – PAKİSTAN HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı ekinde; Karaçi/Pakistan'da yerleşik “Ecommerce Gateway (ECG) Pakistan (Pvt) Ltd” firması tarafından 2020-2022 yılları arasında düzenlenecek olan fuarlara ilişkin bir takvimin paylaşıldığı belirtilmekte ve söz konusu fuarlara katılmak isteyen firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için katılım sağlanacak fuarların Bakanlıklarının sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği hatırlatılmaktadır. Bahse konu takvime http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/PakistanFuarlar.pdf adresinden erişim sağlanabilir.

 

13

FUAR DUYURUSU-GÜNEY KORE HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; “Korea International Exhibition of Machinery, Equipment, Science and Technology for Agriculture 2020 (KIEMSTA 2020)” adlı fuarın, Kore Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 28-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Cheonan kentinde düzenleneceği belirtilmekte olup, detaylı bilgilerine ilişik duyurudan ulaşılabilecek fuara katılım sağlamak isteyen firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği hatırlatılmaktadır.

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.