2020/69 Kiraz - AB Kalıntı Limitleri Hk.

Sayın Üyemiz;                           

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 27 Haziran 2019 tarihli ve L 173 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2019/1090/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bitki koruma ilaçlarında kullanılan “dimethoate” aktif maddesinin onayının AB tarafından yenilenmemiş olduğu ve bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ilaçlarının kirazlar için kullanım onay süresinin üye ülkeler için 17 Ekim 2019 tarihi itibariyle dolduğu hatırlatılarak;

Bu kez; 27 Mayıs 2020 tarihli ve L 164 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2020/703/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünün Ek II'sinin değiştirilerek, kirazlardaki “dimethoate” ve “dimethoate”in ana ara ürünü “omethoate” maddelerinin maksimum kalıntı limitlerinin (maximum residue limits-MRL) sırasıyla 0,02 mg/kg ve 0,2 mg/kg'den 0,01 mg/kg olan analitik tayin limitine düşürüldüğü ve söz konusu limitlerin üye ülkeler, üçüncü ülkeler ve gıda işletmeleri operatörlerinin yeni gereklilikleri karşılayabilmeleri için hazırlık yapmaları amacıyla 16 Aralık 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.