2020/66 ÇHC'ye Kiraz İhracatı Hk.

SİRKÜLER (2020/66)

 

Sayın Üyemiz;                           

 

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne kiraz ihracatı "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; bahse konu Protokol kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kiraz Bahçesi" ile "Paketleme ve Soğuk İşlem/Fumigasyon Uygulaması Tesisi" listelerinin Çin tarafına iletildiği belirtilmiş ve ÇHC Gümrükler Genel İdaresinden alınan cevabi yazıda ise; geçtiğimiz yıl iki adet firma tarafından ülkemizden ÇHC'ye ihraç edilen kiraz partilerinde "Akdeniz Meyve Sineği"ne rastlanılması sebebiyle, bahçe ve paketleme tesisleri listesine ilaveler yapılması için ülkemize teknik ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiği ancak halihazırda vuku bulan pandemiden dolayı bu ziyaretin ertelendiği ve söz konusu iki firma dışında listelerin bu sene için korunacağı bilgisi verilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ihracatın liste uygulamasına son verilerek genel ticaret serbestisi şeklinde yapılması talebimize yönelik olarak ise Çin Makamlarınca böyle bir uygulamanın mümkün bulunmadığı ve diğer ülkelerle de firma bazlı liste uygulaması ile ihracata izin verildiğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda özellikle halihazırda kiraz dışında bu ülkeye diğer tarım ürünleri ihracatımızın başlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar da dikkate alınarak firmalarımızın, karantina etmenlerinden ari ürünler kullanılması ve ülkemiz imajına zarar verecek uygulamalardan kaçınılması büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerine sunulur.