2020/62 İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Hk.

Sayın Üyemiz,


27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında su ürünleri piyasasının düzenlenmesine katkı amacıyla işledikleri su ürünlerini paketleyerek iç piyasaya zincir marketlere satan üreticilere destek sağlanacaktır.
Söz konusu Karara göre;
· Kamu kurum ve kuruluşları hariç, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan ve ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek, iç piyasada tüketilmek üzere satan yetiştiriciler, 1 yıl süreyle desteklenecektir.
· Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve ürünlerini Bakanlıkça onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek sadece iç piyasada tüketilmek üzere zincir marketlere satan üreticilere, kg başına 2 TL doğrudan destekleme ödemesi yapılacaktır.
· Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği azami miktar yılda 100 bin kg ile sınırlı olacaktır.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.

Bahse konu kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-14.pdf adresinden erişim sağlanabilir.

Bilgilerinize sunulur.