2020/61 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/61)

 

 1. Havayolu Kargo Hakkında Bilgi;
 2. İhracat bedellerinin Yurda getirilmesi Hakkında Bilgi; 
 3. Tıbbi ve Tıbbi olmayan Bez Maske Testlerinin Ekoteks Laboratuvarı Tarafından Yapılması  Hakkında Bilgi; 
 4. Londra'da Bulunan Türkiye Ticaret Merkezi Hakkında Bilgi; 
 5. Filipinler Hakkında Bilgi; 
 6. VII. Makine Halısı Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;  
 7. MEDOS-AEK Kararı Hakkında Bilgi;  
 8. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

HAVAYOLU KARGO HAKKINDA BİLGİ;

Havayolu Kargo taşımacılığı ile yapılan ihracatlarda; 1 Mayıs 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında getirilen yeni düzenleme ile ilgili olarak Birliğimizden bilgi almanız istirham olunur.

 

2

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32  Sayılı Karara ilişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)  gereği; 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracata ilişkin ihraç bedeli dövizlerin 180 gün içinde yurda getirilerek “ İhracat Bedeli Kabul Belgesi”  düzenlenerek aracı banka nezdinde ihracat hesabı kapatılması gerekmekte olup, verilen sürelerde işlem yapılmaması halinde 1567 sayılı Kanun gereği yasal işlem yapılmaktadır. Bir kısım ihracatçılarımızın her bir Gümrük Beyannamesi bazında istisna tutulan 30 Bin ABD Doları üzerindeki ihracatları için,  hala taahhüt hesaplarını kapatmadıkları görülmekte olup, gereksiz yere cezai yaptırımlara muhatap kalınmaktadır.  

Bilgilerinize sunar, herhangi bir cezai işleme maruz kalınmaması için, her bir gümrük beyannamesi bazında 30 Bin ABD Doları üzerindeki ihracatlarda, 180 gün içinde ihracat bedelinin yurda getirilerek aracı bankanız nezdinde ihracat hesabının kapatılması menfaatiniz gereğidir.

 

3

TIBBİ VE TIBBİ OLMAYAN BEZ MASKE TESTLERİNİN EKOTEKS LABORATUVARI TARAFINDAN YAPILMASI  HAKKINDA BİLGİ; 

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Çin'de başlayıp kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın hastalıkla mücadele kapsamında, pandeminin topluma yayılmasını önlemekte koruyucu maske kullanımının oldukça önem kazandığı, söz konusu ürünlere hem ülke içinde hem de ülke dışından talebin oldukça arttığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, sektörden gelen yoğun talep doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 12.5.2020 tarih ve 54349872 Sayılı yazısı ile dokuma ve örme kumaştan mamul bez maskelerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne talimat verildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, TSE tarafından COVID-19'un neden olduğu pandemi sürecinde virüse karşı koruma sistemleri ve ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle, kullanılacak hijyenik maskelerin sahip olması gereken minimum gerekliliklerini içeren bir kriter hazırlanması gerekliliği ortaya çıktığı belirtildiği, "TSE K 599 - Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri - Tıbbi olmayan” standardı oluşturulduğu ve erişime açıldığı bildirilmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz hazır giyim ve tekstil sektörü, giyim ve ev tekstil gibi geleneksel ürünlerin imalatında dünyanı en güçlü ülkelerinden biriyken, maskelerin de yer aldığı, doğrudan insan sağlığı ile ilgili olduğu için çok çeşitli standartlar taşıması gerektiği belirtilen medikal tekstil alanının, sektör üreticileri için yeni bir alan olduğu ifade edilmektedir. Sektör firmalarından özellikle medikal standartlar konusunda çok fazla bilgi talebi ve soru geldiği, bu alanda standartlara uygun üretimin hem ülkemizin imajı açısından hem de büyüme potansiyeli yüksek pazarda ihracat payımızı arttırmamız açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İTKİB iştiraki olduğu belirtilen ve iletişim bilgileri verilen, cihaz dolanımı ve ekipmanlar konusunda tam teşekküllü akredite laboratuvarlarından biri olduğu ifade edilen Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.'de hem tıbbı olmayan maskelerde "TSE K 599 - Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir koruyucu yüz maskeleri - Tıbbi olmayan” hem de tıbbi maskelerde TS EN 14683-Tıbbi yüz maskeleri - Gereklilikler ve deney yöntemleri” ve ilgili diğer tüm testlerin yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

 

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Esenyurt Firüzköy Bulvarı No:29 P.K: 34320

Avcılar - İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 676 78 66

Faks: 0212 695 20 31

e-posta: info@ekoteks.com

 

4

LONDRA'DA BULUNAN TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) projesi ile, Ticaret Bakanlığımızın 2010/6 sayılı Tebliği kapsamında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde ihracatçı firmaların devlet desteğinden yararlanarak sektörel anlamda hedefledikleri ülke ve pazarlarda 365 gün 7/24 daimi bir ofis/showroom/depo alanına sahip olmalarının ve ihracatlarını arttırmalarının amaçladığı,

TTM projesi çerçevesinde firmalara her yıl 1.500.000 $ kira teşviki, 300.000 $ tanıtım teşviki ve 1 defaya mahsus olmak üzere ise 300.000 $ tutarında tefrişat teşviki sağlanmakta olduğu, hedef ve öncelikli ülkelerden olan İngiltere için ise söz konusu teşviklerin %75 oranında uygulandığı belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, 2018 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde “London Architecture and Design Center” olarak faaliyete geçen Türkiye Ticaret Merkezinin,  seramik, yapı malzemeleri, ev tekstili, mobilya, halı, aydınlatma sektörleri için İngiltere pazarı ile çok uluslu şirket ve mimarlık ofislerini de bünyesinde barındırması nedeniyle global ölçekteki tüm büyük inşaat ve mimari projelerine erişim sağlanabilecek bir merkez görevinde olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu Ticaret Merkezine ilişkin tanıtım broşürüne http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/londra_ttm.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

5

FİLİPİNLER HAKKINDA BİLGİ; 

Ülkemizden Filipinler'e tarım ürünleri ihracatında Filipinler Tarım Bakanlığınca alınan muhtelif kararlar 202-50 sayılı sirkülerimiz ile bildirilmişti.

Bu kez Manila Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, söz konusu uygulamaların 30 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

 

6

 VII. MAKİNE HALISI TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ; 

 Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğince 2020 yılı içerisinde düzenlenmesi planlana VII. Makine Halısı Tasarım Yarışmasının son dönemde yaşanan Corona Virüs (COVID-19) salgını sebebiyle Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2021 yılına ertelenmesinin uygun görüldüğü ve güncel yarışma takviminin bilahare paylaşılacağı belirtilmektedir.

 

7

MEDOS-AEK KARARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya ülkelerine düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin 18.04.2020-30.09.2020 tarihleri arasında, gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Form A Menşe İspat Belgesinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla elektronik veya basılı bir kopyasının kabul edileceği belirtilmişti. Söz konusu yazıda devamla, beyan sahibinin, eşyaya ilişkin orijinal menşe belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, menşe belgesinin kopyasının üzerine elle yazmasının gerektiği ve öngörülen süre içerisinde orijinal menşe belgesinin ibraz edilmemesi durumunda, menşei teyit edilmemiş kabul edileceği ifade edilmişti.

 

Bu defa, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, yukarıda bahsedilen konunun Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğine intikal ettirilmiş olduğu belirtilerek,

 • MEDOS sistemi üzerinden düzenlenip ıslak imza ve ıslak mühür taşımayan Form A Belgelerinin bu haliyle kabul edilmesine yönelik Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) nezdinde temasların devam ettiği,
 •  AEK'nin COVİD-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı düzenleme doğrultusunda, 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, ıslak imzasız ve ıslak mühürsüz şekilde düzenlenen Form A Menşe Belgelerinin gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ıslak imzalı ve ıslak mühürlü şekilde karşı ülke gümrük idaresine sunulması gerektiği,
 •  Öngörülen süre içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde orijinal menşe belgesinin (ıslak imzalı ve ıslak mühürlü) ibraz edilmemesi durumunda, menşeinin teyit edilmemiş kabul edileceği ve AEB Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden tercihli tarife avantajı sağlanmadan ithalat vergilerinin hesaplanacağı,
 •  Beyan sahibinin, eşyaya ilişkin ıslak imzalı ve ıslak mühürlü olarak düzenlenen Form A Menşe Belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, serbest şekilde yazılı olarak beyan etmesi gerektiği ve buna ilişkin bir şekil şartının bulunmadığı,
 • AEK Kararı gereğince üçüncü ülkelerin elektronik veri tabanı hakkında bilgi verilmesi gerekli olduğu ve menşe belgelerinin doğruluğunun saptanması ve elektronik ortamda kullanılabilmesi için Milletlerarası Ticaret Odasına (ICC) akredite odaların listesinin http://cerificates.iccwbo.org adresinde yer aldığı ve ülkemizin söz konusu listede yer almamasından dolayı elektronik menşe belgelerinin kabul edilmediğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğince AEK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde GTS kapsamında gerçekleştirilen söz konusu uygulamaların tek taraflı tavizleri içerdiği ifade edilmiş olup, ülkemizdeki uygulamaların, AEK tarafından teyit edilip ilgili iç süreçlerin bitimini müteakip başlamasının Rusya Federasyonu gümrüklerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu sebeple, Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelere ihracatımızda düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir talimata kadar yükümlünün talep etmesi halinde manuel olarak da ıslak imza ve ıslak mühürlü olarak düzenlenmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.