2020/54 Avrupa Birliği Kontrol Sıklıkları Hk.

SİRKÜLER (2020/54)

 

Sayın Üyemiz;                           

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; ülkemiz menşeli kuru kayısı, kuru üzüm, limon, nar, tatlı biber, kayısı çekirdeği, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve asma yaprağının üçüncü ülkelerden AB'ye girişte resmi kontrollerin geçici olarak yükseltilmesi ve acil önlemlere ilişkin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer aldığı ve söz konusu Yönetmelik'in eklerinde yer alan ürün listelerinin risklere ve uygunsuzluklara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek amacıyla 6 ayı geçmeyecek dönemlerde düzenli olarak gözden geçirildiği hatırlatılarak;

Bu çerçevede, 7 Mayıs 2020 tarihli ve L 144 sayılı AB Resmi Gazetesinde söz konusu Yönetmeliği tadil eden 2020/625/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin yayımlandığı ve söz konusu Yönetmelik kapsamında;

-Ülkemizden portakal, mandalina, klementin mandalina, wilking mandalina ve benzeri narenciye hibritlerinde Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığıyla alınan bildirimler ile üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerden edinilen verilerin pestisit kalıntısı bulaşıklığı sebebiyle insan sağlığına yeni risklerin ortaya çıktığını işaret etmesi nedeniyle bu ürünlerin yükseltilmiş sevide resmi kontrolleri gerektirdiği, bu kapsamda anılan ürünlerin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'ine eklendiği ve portakalların %10, mandalinaların ise %5 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrole tabi olacağı,

-2019 yılının ilk çeyreğinde üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde saptanan AB mevzuatının gereklilikleriyle yüksek oranda uygunsuzluk sebebiyle ülkemizden yapılan ithalatta kimlik ve fiziksel kontrol sıklığının kuru üzüm için %5'ten %10'a, nar için ise %10'dan %20'ye yükseltildiği,

-Ülkemizden kuru kayısı ve limon ithalatında ise mevcut bilgilerin genel olarak AB mevzuatının güvenlik gereklilikleriyle yeterli derecede uygunluk gösterdiği, bu nedenle yükseltilmiş resmi kontrollerin daha fazla gerekli görülmeyerek söz konusu ürünlerin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'inden çıkartıldığı,

-30 kg'ı geçmeyen yem ve gıda sevkiyatlarının 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin kapsamının dışında tutulduğuna ilişkin söz konusu Yönetmeliğin 1. maddesinin 3. Paragrafında yer alan brüt ağırlık referansındaki risklerin, ürünlerin kendisine ilişkin olup bu ürünlerin kap veya paketlerine ilişkin olmadığı belirtilerek net ağırlığa referans yapacak şekilde değiştirildiği,

hususları ifade edilmektedir.

Söz konusu yönetmelik 27 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerine sunulur.