2020/49 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/49)

 

 1. Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
 2. Covid-19 Salgını Kapsamında İhracatı Ön İzne Bağlanan Çeşitli Ürünlerde Ön İzin Şartının Kaldırılması Hakkında Bilgi; 
 3. Özbekistan Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 4. Kenya Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 5. Hindistan Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 6. Covid-19 Salgınında Cezayir'de İthalatı Artacak Ürünler Hakkında Bilgi;  
 7. Tampon Bölgede Şoför Değişikliği Hakkında Bilgi;  
 8. Rusya Federasyonu İhracat Kotası Hakkında Bilgi;  
 9. Tanzanya-Pristine Manufacturing- Firmasının Hammadde Talebi Hakkında Bilgi;  
 10. Rusya - Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi;  
 11. Irak'ta Faaliyet Gösteren Şirketlerin Çalışanlarının Irak'a Girişlerinde Uygulanacak Prosedürler Hakkında Bilgi;  
 12. İngiltere Ceset Torbası Talebi Hakkında Bilgi;  
 13. Bavyera Hükümetinin Ülkemizden Maske Talebi Hakkında Bilgi;  
 14. Fas a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında Bilgi;  
 15. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan çeşitli mevzuat değişiklikleri aşağıda sunulmuş olup üzerine tıklayarak ilgili değişikliklerin tam metinlerine erişim sağlanabilmektedir.

 

–– Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Karar (Karar Sayısı: 2480)

–– Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/12)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-6.htm

–– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2020 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

 

2

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA İHRACATI ÖN İZNE BAĞLANAN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERDE ÖN İZİN ŞARTININ KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

2 Mayıs 2020 tarih 31116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile, Covid-19 salgını kapsamında ihracatı Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanan etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracı kayda bağlı mallar listesinden çıkarılmıştır.

Son durumda, gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ve meltblown kumaş ihracatı için ön izin uygulaması devam etmektedir.

 Yürürlüğe giren tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-4.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-5.htm adreslerinden erişilebilmektedir.

 

 3

ÖZBEKİSTAN SANAL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 13-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Özbekistan'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Özbekistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Tarımsal Gıda (hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş/kuru meyve ve sebze, çikolatalı ve şekerli mamuller, su ürünleri ve hayvansal mamuller, zeytin ve zeytinyağı vb.) ve Tarım Makineleri, Soğuk Hava Depolama ve Gıda Ambalajlama sektörlerinde iştigal eden azami 15 firmamızın katılımları ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 8 Mayıs 2020 Cuma günü saat 12:00'dir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/3bTCu1C internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 150,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının kemalbatuhanyazici@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Özbekistan Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

· Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

· Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

· Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

13 Mayıs 2020 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile) 13-14-15 Mayıs 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr , 0212 454 00 90

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr , 0212 454 04 86

 

4

KENYA SANAL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kenya'ya yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Kenya'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Gıda ve Hızlı tüketim ürünleri (kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, bebek ürünleri) sektörlerinde iştigal eden azami 20 firmamızın katılımları ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 8 Mayıs 2020 Cuma günü saat 17:00'dir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2KKkpa4 internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 225,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının huseyingok@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kenya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

· Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

· Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

· Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

· Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

· B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

7 Mayıs 2020 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile) *Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır. 27-28-29 Mayıs 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

 

5

HİNDİSTAN SANAL TİCARET HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenleneceği, Hindistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetinin Tarım (Fındık ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Süs Bitkileri ve Mamulleri, Tütün, Zeytin ve Zeytinyağı) Gıda ve Gıda Dışı Hızlı Tüketim Ürünleri, Tarım Makinaları, Soğuk Hava Depoları ve İklimlendirme sektörlerinde iştigal eden azami 20 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmekte olup,

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 15 Mayıs 2020 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlendiği ve bu tarihe kadar https://bit.ly/2zLcBmn internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 230,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının ozkanaltuntas@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

Hindistan Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

 • Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
 • Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne

bırakılmaması önem arz etmektedir.

 • Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.
 • Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade

Edilememektedir.

 • Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması

gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

 • B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Tarih ve Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil

uygulamasında paylaşılacaktır.

15-19 Haziran 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile-https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Özkan ALTUNTAŞ: ozkanaltuntas@tim.org.tr 0212 454 06 18

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

 

6

COVİD-19 SALGININDA CEZAYİR'DE İTHALATI ARTACAK ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle Cezayir'de Tek Kullanımlık Medikal Maske (GTİP No: 6307.90) ithalat talebinin artabileceği, bahse konu ürünün gümrük vergisinin %30 olduğu ve sağlık sertifikasının ihracatta ibrazı zorunlu belge olduğu ifade edilmektedir.

Cezayir'e ihracatta karşılaşılan sorunlarla ilgili hususların devam ettiği, çalışma saatlerinin sokağa çıkma yasağıyla kısaltılması nedeniyle gümrük işlemlerinin 15-20 güne kadar uzayabildiği, bankacılık işlemlerinde ise ihracat bedellerinin transferlerinin 30-45 güne kadar sürebildiği, bu nedenle Cezayir'e ihracat yapacak firmalarımızın bu süreleri dikkate alarak planlama yapmalarında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

 

7

TAMPON BÖLGEDE ŞOFÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

Sarp Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği'nden alınan yazıda İçişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Yük Taşımacılığı konulu Genelgesi ve Artvin Valiliği Makamının Olur'una istinaden, Sarp Sınır Kapısı Türkiye Gürcistan tampon bölgede, şoför değişimi yapabilmenin mümkün hale geldiği, bu şekilde yapılan şoför değişimlerinde Türk uyruklu şoförlerin karantina sürecine tabi olmayacakları, şoför değiştirmek isteyen firmaların söz konusu değişimi yapabilmek için Gürcü tarafından şoför temin etmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

8

RUSYA FEDERASYONU İHRACAT KOTASI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alına bir yazıda; Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Rusya Federasyonu tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 7 milyon tonluk kota uygulaması getiren Kararına dair daha önce bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, Moskova Ticaret Müşavirliği'nin 27/04/2020 tarihli yazısında; Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya atıfla söz konusu 7 milyon tonluk kotanın 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla dolduğunun; 23 Nisan 2020 tarihinde 4,1 milyon ton, 25 Nisan 2020 tarihinde ise 5,4 milyon ton seviyelerine ulaşan kota kullanımının 26 Nisan 2020 tarihi itibarıyla dolmasına, Mayıs ve Haziran döneminde sevkiyatı gerçekleştirilecek ürünler için ihracat izni almaya çalışan ihracatçıların yoğun talebinin neden olduğunun değerlendirildiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

 

9

TANZANYA-PRİSTİNE MANUFACTURİNG- FİRMASININ HAMMADDE TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alına yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Innocent Bashungwa'nın Büyükelçiliğimize şahsen müracaatla, sıhhi malzeme üreten "Pristine Manufacturing" adlı Tanzanya'da yerleşik şirketin, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında üretmeyi öngördüğü tek kullanımlık yüz maskeleri için ülkemizden ham madde tedarik etmek istediğini bildirdiği belirtilmektedir

Bu kapsamda, bahse konu fimanın maske üretiminde kullanmayı öngördüğü ürünlerin listesi ile firmaya ait iletişim bilgileri ekte sunulmuştur.

Firma talebi ve iletişim bilgilerine ilişkin mektup

 

10

RUSYA - KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazı ekinde iletilen ve Rusya Federasyonu'nda Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliğimizce revize edilen tablo ekte sunulmuştur.

Rusya Federasyonu'ndaki Güncel Tedbirlere İlişkin Tablo

 

11

IRAK'TA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARININ IRAK'A GİRİŞLERİNDE UYGULANACAK PROSEDÜRLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığına gönderilen ve Irak Dışişleri Bakanlığı'nca Bağdat Büyükelçiliğine iletilen sirküler Nota'ya atfen, 7 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen "Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu"nun üçüncü toplantısında Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının belirli prosedürler çerçevesinde Irak'a giriş yapabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede;

-Projelerin devam etmesi amacıyla Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin birlikte iş yaptığı Bakanlıktan yazı almaları ve tüm yolcuların şirket tarafından tahsis edilen yerde karantina altına alınarak iki hafta boyunca Irak sağlık makamları tarafından takip edilmeleri kaydıyla Irak'a girebileceği,

- Şirket çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edilmesi durumunda, anılan kişilerin izole edilerek gerekli tıbbi işlemlerin tamamlanmasını teminen hastaneye alınacağı kaydedilmektedir.

 

12

İNGİLTERE CESET TORBASI TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda PAGDER - Plastik Sanayicileri Derneği'nden alınan yazıya atıfla İngiltere'nin Pandemi sürecinde ortaya çıkan ihtiyaca bağlı olarak "Ceset Torbası" talebi olduğu ve İngiltere Başkonsolosluğu tarafından olası alım talebine yönelik ön hazırlık süreci başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, İngiltere'nin ilgili ürüne dair talep ettiği ekte yer alan teknik şartnameye uygun üretim ve ihracat yapan ihracatçıların PAGDER ilgili kişisi Merve Gümülcine ile merve.gumulcine@pagder.org e-posta adresinden ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

13

BAVYERA HÜKÜMETİNİN ÜLKEMİZDEN MASKE TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Bavyera Hükümeti'nin korona krizinde koruyucu ekipman tedarikinden sorumlu olan birim yetkilisi tarafından Ataşeliğimize iletilen e-postada, Bavyera Hükümeti'nin ülkemizden çok miktarda tıbbi koruyucu özelliği yüksek olan ve Almanya piyasasındaki perakende fiyatı yaklaşık 18-20 €/adet olan FFP3 (N 99) tipi maske alabileceğinin belirtildiği ve hâlihazırda ülkemizden herhangi bir ihracatçı firma ile irtibata geçmediklerinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bavyera Hükümeti'nin yakın tarihte ÇHC'den 8 milyon adet FFP2 tipi (N 95) maske aldığı ve bunun Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk alım olmadığı hususu da ilave bilgi olarak belirtilmektedir.

İrtibat Bilgileri:

Mr. Hajo Badura Unterstützungsgruppe Beschaffungen Corona-Pandemie Bayern (Bavyera

Korona Salgını Tedarik Destek Grubu) (Baveria Corona-Pandemia Purchasing Support Group)

E-Posta: sfsg-beschaffungen@sfs-g.bayern.de

 

14

FAS'A GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHRACATLARDA UYGUNLUK KONTROLLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına iletilen yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Fas tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara ilişkin bir örneği ekli yazılarında belirtilen;

- Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı ile Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından ilan edilen liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği; öte yandan, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş dönemine özgü olmak üzere mezkur Bakanlık tarafından ilan edilen liste kapsamı dışında tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanı tanınacağı, hususlarından bahisle, bu defa, adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yeni bir duyuru ile COVID 19 sebebiyle oluşan olağanüstü sağlık halinden dolayı geçiş döneminin 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona ereceği bildirilmekte olup, söz konusu kamuoyu duyurusuna http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/externalisation-du-contr%C3%B4le-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importation-prolongation-de-la linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.